Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Законопроект щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

November 14, 2017

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній Раді законопроект № 6540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» прийняти за основу.
Метою законопроекту є поліпшення інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.
Проектом Закону впроваджуються такі положення:
1) у сфері захисту прав акціонерів:
• обов’язкове негайне розкриття (як особливої інформації про емітента) інформації про те, у чому полягає конфлікт інтересів, пов’язаних із правочином із заінтересованістю;
• відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;
• право акціонера ознайомитись із документами, пов’язаними із вчиненням правочину із заінтересованістю;
• включення питання про вибір незалежного аудитора до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
• поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50 % акцій товариства;
2) у сфері правосуддя:
• можливість подання позовної заяви суду (та надсилання її копії відповідачеві) за допомогою спеціальної платформи в мережі Інтернет;
• забезпечення можливості витребовування категорії доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного витребовуваного документа);
• впровадження «більшої вірогідності» у якості стандарту доказування в господарському процесі;
3) у сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань:
• зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредитору в довірчу власність майна – об’єкта забезпечення;
• кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;
• об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на декілька років);
• боржникам надаються певні гарантії, які б дозволяли зменшити ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами;
• статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання.
У цій частині проект Закону спрямований на імплементацію ст. 6 Директиви № 2002/47/EC;
4) у сфері альтернативного вирішення спорів:
• компетенція третейських судів поширюється на справи за позовами про захист прав споживачів, корпоративні спори та спори щодо об’єктів нерухомості;
• виключається можливість винесення третейським судом рішення щодо особи, яка не укладала третейську угоду;
• запроваджуються додаткові вимоги до третейських судів, які розглядатимуть справи за позовами споживачів про захист їх прав;
• встановлюється право споживача в будь-який момент припинити розгляд справи за його позовом.
Законопроект спрямований на гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС та на імплементацію у вітчизняне законодавство Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2013/11/ЄС щодо альтернативного врегулювання спорів за участю споживачів, Директиви Ради ЄС № 93/13/ЕС щодо несправедливих умов у договорах зі споживачами, Рекомендацій Комісії № 98/257/ЄС про принципи, що застосовуються до органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів за участю споживачів, та Рекомендацій Комісії № 2001/310/ЕС про принципи щодо позасудових органів, що залучаються до добровільного врегулювання спорів за участю споживачів;
5) у сфері будівництва:
• сертифікату особами, які не здобули вищої освіти за необхідним напрямом професійної атестації;
• виключається необхідність одержання в центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, вихідних даних для проектування об’єктів будівництва;
• встановлюється швидка та прозора процедура присвоєння будівельної адреси та адреси об’єкту нерухомого майна;
• скасовується обов’язок сплати пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту;
6) у сфері взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання:
– виключення необхідності застосування печаток суб’єктами приватного права, які не виконують публічні (делеговані) повноваження;
7) у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства:
• встановлюється перехід повноважень зборів кредиторів та комітету кредиторів до мажоритарного кредитора;
• надається можливість позасудового звернення стягнення на заставлене майно у випадку встановлення судом у справі про банкрутство наявності вирішального впливу кредитора, вимоги якого забезпечені заставою;
8) у сфері правочинів із нерухомістю:
• виключення можливості безпідставного витребовування експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів про відчуження такої земельної ділянки, які укладаються між юридичними особами.

За матеріалами офіційного веб-порталу Верховної Ради.

Джерело: https://uteka.ua/.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!