Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

 

Угода з Користувачем
на використання персональних сервісів
на сайті www.balance.ua

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода визначає умови використання персональних сервісів, розташованих у мережі Інтернет за адресами в домені balance.ua (далі – Сервіси). Ця угода з Користувачем (далі – Угода) є юридично зобов`язуючою угодою та регламентує відносини між ТОВ «Баланс-Клуб», з одного боку, і  Користувачем, з іншого боку.

1.2. Власником усіх Сервісів у  домені balance.ua є ТОВ «Баланс-Клуб» (далі – Баланс-Клуб). Баланс-Клуб володіє всіма виключними правами на  використання відповідних Сервісів.

1.3. Терміни

 • Адміністратор – Баланс-Клуб, що володіє виключним правом на  сайт, уключаючи (але не  виключно) інтерфейс сайту, програмне забезпечення сайту, алгоритми сайту, товарний знак “Баланс-Клуб”. Баланс-Клуб є власником та адміністратором сайту.
 • Користувач – фізична дієздатна особа, яка створила обліковий запис на  сайті balance.ua та/або відповідних Сервісах, прийняла цю Угоду та використовує відповідні Сервіси у своїх цілях. Користувачем не  може бути особа, яка не  досягла 18 років.
 • Сервіси – різноманітні послуги інформаційного, комунікативного, розважального та  іншого характеру, що надаються Користувачу, за  умови, що  Користувач має на  це законну підставу відповідно до  законодавства України (зокрема, законодавства в галузі інтелектуальної власності, авторського права). Сервіси розташовані на  сайті balance.ua.
 • Сайт – інтернет-сайт, що є інтегрованою сукупністю інтернет-сторінок (Сервісів) і  розміщений у  мережі Інтернет за  адресою: balance.ua.
 • Матеріали – файли та інформація, які Користувач розміщує, зберігає, завантажує на  Сервісах.

 

1.4. При  реєстрації на Сервісах Баланс-Клубу Користувач приймає на себе зазначені в  Угоді права та обов`язки, пов`язані з використанням Сервісів, і  виявляє повну згоду з  умовами цієї Угоди. У разі незгоди з  Угодою чи окремими її частинами Користувач зобов`язаний негайно припинити використання будь-яких Сервісів Баланс-Клубу. Якщо Користувач не  має права на  її укладення, Користувачу слід негайно відмовитися від  будь-якого використання Сервісів та/або їхніх Матеріалів.

1.5. Угода набуває чинності після виявлення Користувачем згоди з її умовами у формі натиснення Користувачем кнопки < Я згоден із правилами користування сайтом та угодою користувача.

1.6. Початок використання Користувачем Сервісів означає, що  Користувач приймає всі  умови цієї Угоди в  повному обсязі без  будь-яких вилучень та  обмежень з  його боку. Використання Сервісу на  інших умовах не  допускається.

1.7. Будь-який відвідувач або зареєстрований Користувач, що використовує, проглядає Сервіси та/або розміщує на  них свою інформацію в будь-якому вигляді, автоматично приймає умови Угоди.

1.8. Умови використання окремих Сервісів можуть бути додатково встановлені в  правилах/угодах відповідних Сервісів.

1.9. Баланс-Клуб надає доступ до  комплексу Сервісів, уключаючи різні комунікаційні Сервіси, Сервіси товарів і послуг, розважальні та інформаційні Сервіси, як  ті, що існують зараз, так і  ті, що будуть розроблені в майбутньому, доступні за допомогою персонального комп`ютера і різних мобільних пристроїв.

 

2. Використання Сервісів

2.1. Доступ Користувача до Сервісів Баланс-Клубу здійснюється з використанням єдиного для  всіх Сервісів реєстраційного імені (логіна) Користувача і пароля Користувача. Ідентифікація Користувача здійснюється на основі реєстраційного імені (логіна) Користувача.

2.2. При  реєстрації Користувач надає правдиву, точну і  повну інформацію про  себе з питань, що пропонуються в  реєстраційній формі, та підтримує цю  інформацію в  актуальному стані.

2.3. Користувачу забороняється видавати себе за  іншу фізичну або юридичну особу.

2.4. Користувач самостійно вибирає унікальне реєстраційне ім`я (логін) із числа доступних для  реєстрації, а також пароль доступу до Сервісів.

2.5. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або в Баланс-Клубу є підстави вважати, що  надана Користувачем інформація неправильна, неповна або  неточна, Баланс-Клуб має право припинити чи скасувати реєстрацію Користувача і відмовити Користувачеві у використанні Сервісів.

2.6. У разі використання об`єктів авторського права в рамках Сервісів Користувач безоплатно надає Баланс-Клубу невиключні права на  використання відповідних об`єктів, необхідні для надання послуг Користувачам у рамках Сервісів відповідно до цієї угоди. Користувач гарантує, що володіє всіма необхідними правами використовувати матеріали та вирішує їх використання відповідно до умов Угоди, і несе всю відповідальність за  їх розміщення і використання. Користувач гарантує, що розміщення матеріалів на Сервісах Баланс-Клубу і подальше їх використання не порушує особистих або майнових прав інших осіб, уключаючи (але не виключно) авторські, суміжні, патентні права, право на  недоторканність приватного життя, на  захист честі, гідності та доброго імені, право на  зображення громадянина тощо).

2.7. Баланс-Клуб має право здійснювати розсилання повідомлень зареєстрованим користувачам, що містять інформацію про  нових і зміни в  існуючих Сервісах Баланс-Клубу. Частота таких розсилань не перевищує двох разів на місяць.

2.8. Користувач погоджується не відтворювати, не  повторювати та не копіювати, не  продавати та не перепродавати, а також не  використовувати для  будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сервісів Баланс-Клубу чи доступ до  них, крім тих  випадків, коли такий дозвіл надано Баланс-Клубом. Зареєструвавшись на  Сервісах Баланс-Клубу, Користувач отримує непередаване право користуватися своєю реєстрацією (логіном і  паролем) для  доступу до Сервісів Баланс-Клубу. Користувач не  має права передавати свою реєстрацію (логін і пароль) третій особі, а також не  має права отримувати його від  третьої особи інакше, ніж  із  письмової згоди Баланс-Клубом. Баланс-Клуб не несе відповідальності за договорами між Користувачем і третіми особами.

2.9. Користувач погоджується з  тим, що  він  і будь-які інші особи за сприяння з  його боку не  будуть копіювати чи змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні від  програмного забезпечення; проникати у програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, відступлення, здачу в  оренду, передачу третім особам у будь-якій іншій формі права стосовно програмного забезпечення Сервісів, наданих Користувачу за  Угодою, а також модифікувати Сервіси, зокрема з метою отримання несанкціонованого доступу до них.

2.10. Баланс-Клуб має право не проводити реєстрацію певних реєстраційних імен (логінів) або припиняти дію певних реєстраційних імен.

2.11. Користувач дає згоду на оброблення своїх персональних даних при реєстрації на сайті відповідно до законодавства України. Баланс-Клуб зобов`язується дотримуватися законодавства України у сфері захисту персональних даних.

2.12. Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» суб`єкт персональних даних має право:

 • Знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містить його персональні дані, її призначення і найменування, місцезнаходження цієї бази.
 • Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних.
 • На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних.
 • Отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються.
 • Пред`являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними.
 • На захист своїх персональних даних від незаконного оброблення, на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи.
 • Звертатися з питань захисту своїх прав стосовно персональних даних до органів, що здійснюють захист персональних даних; інші права, установлені законодавством України. Метою оброблення персональних даних є забезпечення відносин у сфері дозвілля і соціальної діяльності з можливістю авторизації користувачів сайту Власника, згідно з Конституцією України, Законом України «Про інформацію», Законом України «Про захист персональних даних». Адміністратор не передає персональні дані третім особам для будь-якого використання. Усі персональні дані зберігаються у відповідній базі даних, власником якої є ТОВ ”Баланс-Клуб” (Адміністратор).

 

3. Інформаційна безпека  

3.1. Користувач і Баланс-Клуб зберігають у таємниці пароль Користувача.

3.2. У разі втрати пароля Користувач, написавши свою електронну адресу пошти, яку він  зазначав під час реєстрації, має можливість отримати новий пароль та ввійти до системи.

3.3. У разі виявлення фактів несанкціонованого використання Сервісів Користувач зобов`язаний якнайскоріше повідомити про це Баланс-Клуб.

3.4. Баланс-Клуб не  несе відповідальності за  збереження реєстраційного імені та пароля, якщо Користувач використовує для  доступу до поштової скриньки форми, розташовані на сайтах мережі Інтернет, що не належать Баланс-Клубу.

3.5. Баланс-Клуб дотримує таємницю повідомлень і  конфіденційність інформації про  Користувачів і  розкриває її  тільки у випадках, передбачених законодавством України.

3.6. Користувач дає згоду на  використання Баланс-Клубом його  персональної інформації в  узагальненому вигляді для  проведення маркетингових досліджень і  таргетингу на  Баланс-Клубі, при тому що  персональні дані Користувача за жодних умов не  передаватимуться третім особам.

 

4. Обмеження відповідальності Баланс-Клубу  

4.1. Сервіси надаються <як є>, і  таким чином Баланс-Клуб не  несе відповідальності за  будь-які збитки та моральну шкоду, заподіяні у зв`язку з  використанням або  неможливістю використання Сервісів. Зокрема, Баланс-Клуб не  несе відповідальності за  збої та перерви в  роботі Сервісів, збереження інформації, правильність і  своєчасність її  доставки.

4.2. Баланс-Клуб зі свого боку вживає всіх  необхідних заходів для  забезпечення безперебійної та коректної роботи служб і Сервісів.

4.3. Баланс-Клуб не  гарантує придатність Сервісів, що надаються, для  конкретних потреб Користувача. Користувач самостійно несе всі  можливі ризики, пов`язані з використанням Сервісів Баланс-Клубу чи інформації, отриманої за допомогою Сервісів.

4.4. Баланс-Клуб не  несе відповідальності за  інформацію, що розміщується на Сервісах третіми особами, і не гарантує якість, повноту і достовірність такої інформації.

4.5. Баланс-Клуб і його посадові обличчя не  несуть відповідальності щодо будь-яких вимог третіх осіб, які можуть виникнути у зв`язку з  розміщенням на Сервісах Баланс-Клубу інформації, використанням Сервісів Баланс-Клубу Користувачами, порушенням Користувачем цієї Угоди або прав третіх осіб.

4.6. У разі пред`явлення Баланс-Клубу претензій із боку третіх осіб  у зв`язку з  інформацією, що розміщується Користувачем у рамках Сервісів Баланс-Клубу, уключаючи (але не  виключно) претензії з боку власників авторських та/або суміжних прав, їх  уповноважених представників або  третіх осіб, Користувач зобов`язується самостійно і  за свій рахунок врегулювати й вирішити по суті всі  спірні питання з  особами, які пред`явили зазначені Претензії, а також відшкодувати збитки, понесені Баланс-Клубом, у повному обсязі.

4.7. Баланс-Клуб не  несе відповідальності за  шкоду та/або збитки, яких зазнав Користувач та/або треті особи внаслідок помилкового розуміння та/або нерозуміння інструкцій та/або вказівок про  порядок використання Сервісів Мети, про  порядок розміщення інформації та інших технічних питань.

4.8. Сервіси Баланс-Клубу можуть містити посилання на  інші ресурси. Користувач визнає і погоджується з  тим, що  Баланс-Клуб не  несе відповідальності за  доступність цих ресурсів і за їх  контент, а також за  будь-які наслідки, пов`язані з використанням контенту цих ресурсів.

 

5. Дотримання законодавства і мережевих норм при користуванні Сервісами  

5.1. Усі  дії, пов`язані з використанням Сервісів, мають відповідати законодавству України і прийнятим нормам мережевого спілкування.

5.2. Забороняються:

 

 • розсилання та/або розміщення інформації, зміст та/або розповсюдження якої суперечить законодавству України та міжнародному праву;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що містить порнографічні матеріали;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що містить сцени насильства (над людьми чи тваринами) або містять будь-які інші елементи, що ображають етичні й  моральні цінності;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що порушує авторські чи інші права третіх осіб;
 • масове розсилання незапитаної кореспонденції (спам);
 • розсилання та/або розміщення інформації, що ганьбить честь і  гідність третіх осіб, зокрема наклепу й образ;
 • розсилання та/або розміщення інформації, яка сприяє розпалюванню расової, національної або релігійної ворожнечі, що містить заклики до насильства;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що містить інструкції щодо провадження протиправної діяльності;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що містить інструкції щодо вчинення дій, спрямованих на  порушення Угоди.

 

6. Припинення обслуговування та відмова в наданні послуг  

6.1. Баланс-Клуб має право відмовити в розміщенні або  видалити із Сервісів ті  чи інші матеріали, зокрема якщо вони  суперечать вимогам Угоди.

6.2. Баланс-Клуб має право призупинити або повністю припинити доступ Користувача до  служб і Сервісів у разі порушення Користувачем Угоди, а також правил окремих Сервісів.

6.3. Баланс-Клуб має право призупинити або  повністю припинити доступ Користувача до  служб і Сервісів, якщо Користувач не  здійснює доступу до  служб і  Сервісів протягом тривалого часу.

6.4. Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис на  всіх Сервісах Баланс-Клубу або припинити його  дію щодо деяких із них.

 

7. Прикінцеві положення  

7.1. Баланс-Клуб має право змінити Угоду та вносити до неї зміни без  попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її  публікації на  сайті, якщо інше не  передбачено новою версією Угоди. Положення нової редакції Угоди є обов`язковими для  всіх Користувачів Сервісів, які раніше зареєструвалися .

7.2. Користувач зобов`язується раз на тиждень самостійно ознайомитися з  чинною редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди розміщена за адресою.

7.3. Використання Сервісів Баланс-Клубу регулюється Угодою, Угодою про  конфіденційність інформації, а також призначеними для користувача угодами відповідних Сервісів.

7.4. Усі  питання, скарги й  пропозиції, пов`язані з  роботою Сервісів Баланс-Клубу, необхідно надсилати на  адресу: kachestvo@balance.ua.

Скарги й претензії приймаються виключно у встановленій формі.

7.5. Усі  спори й  претензії, пов`язані з використанням Сервісів Баланс-Клубу, регулюються на підставі положень Угоди та угод відповідних Сервісів, а в разі їх неврегульованості – у порядку, установленому законодавством України.

7.6. Угода укладається між сторонами на невизначений строк за умови періодичного використання Сервісів Баланс-Клубу Користувачем.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!