Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

За який період обчислювати середню зарплату інтерну?

December 5, 2017

В обласній лікарні на 0,5 ставки посади сестри медичної з 08.01.16 р. до 21.08.17 р. працювала студентка медуніверситету. Після закінчення університету згідно з направленням на роботу з 22.08.17 р. її зараховано на посаду лікаря-інтерна на 1 ставку. Далі на період з 15.09.17 р. до 15.03.18 р. її направлено на проходження очної бази інтернатури до медичної академії післядипломної освіти із збереженням середнього заробітку. Що це буде – підвищення кваліфікації чи відпустка у зв’язку з навчанням? За який період слід обчислювати середню зарплату в такому разі: з розрахунку виплат за 2 чи за 12 місяців?

Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних та фармацевтичних закладів освіти III–IV рівня акредитації медичних факультетів університетів затверджено наказом МОЗ від 19.09.96 р. № 291 (далі – Положення № 291).
Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III–IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху (п. 1.1 Положення № 291).
Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності (п. 1.2 Положення № 291).
Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III–IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я (п. 1.4 Положення № 291).
Бази стажування лікарів-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров’я, де інтерни проходять первинну спеціалізацію. Це можуть бути обласні, міські й центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам; клініки науково-дослідних інститутів тощо, в яких передбачено підготовку інтернатури за навчальним планом (пп. 3.5.1 Положення № 291).
Заробітна плата лікарям (провізорам) – інтернам протягом усього періоду навчання виплачується за рахунок закладів (установ), в які вони зараховані лікарями (провізорами) – інтернами, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір (п. 7.3 Положення № 291). Отже, зарплату лікарі-інтерни отримують за рахунок бази стажування.
Витрати з направлення лікарів (провізорів) – інтернів на навчання у вищі заклади освіти здійснюється базовою установою стажування за таким самим порядком, як і в разі направлення спеціалістів на підвищення кваліфікації (п. 7.5 Положення 291).
Обчислення середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчих відпусток, відпусток працівникам, які мають дітей, або для оплати компенсації за невикористані відпустки провадиться за останні 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації. У всіх інших випадках збереження середньої зарплати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100).
Оскільки відрядження лікаря-інтерна на проходження очної бази інтернатури до медичної академії післядипломної освіти вважається підвищенням кваліфікації, то середня зарплата для такого інтерна обчислюється виходячи з виплат за 2 календарних місяці перед датою відрядження.
Тобто, якщо в наведеній ситуації лікар-інтерн працює в лікарні (на базі стажування) із січня 2016 року, а період підвищення кваліфікації починається 15.09.17 р., то для нього середня зарплата має обчислюватися з виплат за період з 01.07.17 р. до 31.08.17 р.
Якби лікаря-інтерна було зараховано на роботу в лікарню 22.08.17 р., то для нього середня зарплата мала б обчислюватися за фактично відпрацьований час, тобто з 22.08.17 р. до 14.09.17 р.

Джерело: "Баланс-Бюджет" № 49, який вийшов з друку 04.12.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!