Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Виплати надбавок працівникам рад: від А до Я

June 22, 2017

В умовах запровадження нових умов оплати праці посадовцям рад виникають запитання стосовно реалізації можливостей їх додаткового стимулювання. Розглянемо, як має бути оформлене встановлення таких стимулюючих виплат, як надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи.

Загальні положення щодо оплати праці в органах місцевого самоврядування
Хоча заробіток посадовців рад фактично складається з різних виплат, складові цього заробітку законодавчо не визначено. За ст. 21 Закону від 07.06.01 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493) умови оплати цих осіб визначаються Кабміном. Тому на сьогодні оплата праці працівників органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) здійснюється відповідно до постанови КМУ від 09.03.06 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – Постанова № 268).
Конкретизація умов оплати праці працівників таких структур, як ОМС, включаючи новостворені об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ), має бути врегульована затвердженим кожним ОМС Положенням про оплату праці працівників ради (далі – Положення). Зокрема, згаданим локальним Положенням відповідної ради встановлюється порядок виплати стимулюючих складових заробітку працівників цих рад, включаючи надбавки.
Наприкінці травня цього року постановою КМУ від 24.05.17 р. № 353 (далі – Постанова № 353) унесено зміни до Постанови № 268 та визнано такими, що втратили чинність, деякі постанови КМУ. Зокрема, особам, які служать чи працюють в місцевих радах усіх рівнів та їх виконавчих органах, включаючи посадовців ОТГ, суттєво змінено умови оплати праці, а саме підвищено розміри посадових окладів.
Окрім того, згідно з Постановою № 353 відновлено виплату надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи посадовим особам сільських, селищних рад та їх виконкомів, скасовану постановою КМУ від 27.05.09 р. № 504. Це стосувалось голів згаданих рад, їх заступників, інших керівних працівників і спеціалістів апарату рад та виконкомів, окрім службовців, яким цю надбавку не скасовували. Детально про такі новації йшлося в «БАЛАНС-БЮДЖЕТІ», 2017, № 24, с. 11.
Тож оскільки після внесення зазначених змін до Постанови № 268 практично всі посадовці ОМС та ОТГ, а також службовці мають право на надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, зупинимося на питаннях документального оформлення цієї виплати.
Насамперед звернімо увагу, що такі надбавки є стимулюючими виплатами і вони не належать до обов‘язкових, розмір їх може коливатись як у більший, так і в менший бік.
Зауважимо, що це дві різні надбавки, про що, зокрема, сказано в листі Мінсоцполітики від 07.11.07 р. № 8379/0/14-07/13.

Ухвалення рішення щодо встановлення надбавок
Оскільки нам більше імпонує оптимістичний варіант, коли коштів і на підвищення посадових окладів, і на виплату надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги достатньо, його й розглянемо. Зупинимося на документальному оформленні призначення згаданих надбавок.
Отже, якщо установою планується здійснювати передбачені Постановою № 268 (у редакції Постанови № 353) виплати, потрібно внести зміни до розпорядчих документів ОМС чи ОТГ стосовно встановлення нових умов оплати праці всіх категорій працівників цих органів, як це передбачає законодавство.
Тобто нагальним є внесення змін до Положення щодо встановлення працівникам:
· нових розмірів посадових окладів;
· надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.
Оскільки на сьогодні згідно зі зміненими додатками 48–54 до Постанови № 268 оклади встановлено не в межах мінімальних та максимальних розмірів, а одним числом, потреби ухвалювати рішення щодо конкретизації розмірів окладів різним працівникам, які обіймають однакові посади, не буде.
Принагідно додамо: посилаючись на ст. 21 Закону № 2493 та Постанову № 268, Мінсоцполітики звертає увагу, що чинним законодавством не передбачено встановлення муніципальних надбавок (див. лист від 24.12.07 р. № 939/13/84-07). У листі зазначено: якщо працівник отримує надбавку за Постановою № 268 та її розмір уже становить 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років, установлення додаткової надбавки в розмірі 50 % до посадового окладу згідно з рішенням ОМС до вже існуючої надбавки є порушенням вищезазначених нормативно-правових актів.
Нагадаємо: в умовах дії Постанови № 353 остаточне рішення про встановлення передбачених Постановою № 268 надбавок працівникам ОМС, у тому числі головам обласних, районних і районних у містах рад, сільським, селищним і міським головам та їх заступникам, ухвалюється відповідною радою. Раніше згідно з Постановою № 268 ради ухвалювали таке рішення лише стосовно керівників сільських, селищних і міських, районних і районних у містах рад та їх заступників.
А тепер детальніше про необхідність врегулювання питань оплати праці працівників ОМС чи ОТГ у відповідному Положенні ради.
Звертаємо увагу, що нагальним є затвердження в цьому Положенні таких умов оплати праці (включаючи встановлення надбавок), які б конкретизували не лише умови виплати зазначених надбавок, але й порядок їх установлення та розміри з безумовним дотриманням норм Закону № 2493 та Постанови № 268.
Важливим є визначення порядку оформлення подання, яке зазвичай готується щомісяця, щодо кожного працівника, якому планується виплачувати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи. Наприклад, відповідальна особа має зазначити в такому поданні, якими саме є досягнення працівника протягом місяця, що минає, чи не погіршилась якість виконуваної ним роботи, або ж, навпаки, навести підстави для підвищення розміру раніше встановленої надбавки тощо.
Позбавлення надбавки чи зменшення її розміру оформлюється розпорядженням голови відповідної ради з обов’язковим зазначенням у наказі конкретних обставин, що слугували підставою для ухвалення такого рішення.
Сталою є практика встановлення стимулюючих виплат, включаючи надбавки, новоприйнятим працівникам у найнижчому розмірі – адже ще не ясно, чи заслуговує певний працівник одержувати, крім обов‘язкових виплат (до них, до речі, належить посадовий оклад, надбавка за ранг та надбавка за вислугу років), ще й інші виплати. Тому питання щодо встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи новим працівникам має вирішуватись виважено, з відповідною аргументацією. Для початку, наприклад, надбавка може становити 10 %, а згодом її підвищують залежно від якості, своєчасності виконання працівником своїх посадових обов‘язків, а також його сумлінності та відповідальності, незалежно від того, ідеться про посаду керівника структурного підрозділу чи спеціаліста, чи службовця (касир, експедитор тощо).
Про здійснення цих виплат поговоримо детальніше. Як уже зазначалося, ідеться про дві надбавки, і критерії для їх встановлення різні.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!