Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Поворотна фіндопомога від засновника: облік доходів і витрат

December 25, 2014

Нормами ПК не врегульовано порядку оподаткування суми поворотної фінансової допомоги (далі – ПФД), отриманої від засновника, у випадку, якщо таку допомогу не повернено після закінчення 365 к. д. із моменту її видачі. Частково ситуацію розглянуто в роз`ясненнях контролюючих органів в Узагальнюючій консультації № 367 і ЗІР.

У консультації розглянемо ситуації, коли 365 к. д. закінчилися, а в підприємства на балансі продовжує числитися сума неповерненої ПФД. При цьому можливі два варіанти розвитку подій: ПФД повернено до кінця звітного періоду або не повернено.

Засновник – платник податку на прибуток за основною ставкою

ПФД повернено до кінця звітного періоду

З Узагальнюючої консультації № 367 випливає, що:

- платник із річним звітним періодом повинен нарахувати умовні проценти на суму ПФД, не повернену на початок звітного року, за період користування такою допомогою в минулому звітному році. Суму нарахованих процентів потрібно включити до доходу звітного року. Зазначимо, що такого підходу ПК не передбачено. Більше того, він суперечить нормі пп. 14.1.257 ПК, згідно з якою умовні проценти не повинні нараховуватися на суму ПФД, повернену до кінця звітного періоду. Тому у платника податків є шанс оскаржити Узагальнюючу консультацію № 367 у суді;

- платник із квартальним звітним податковим періодом включає до доходу умовні проценти, нараховані за період із дня початку користування ПФД до початку звітного кварталу, у якому таку допомогу було повернено.

ПФД не повернено до кінця звітного періоду

На суму не поверненої на кінець звітного періоду ПФД нараховуються умовні проценти в розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання цієї допомоги до закінчення такого звітного періоду

Засновник – платник податку на прибуток за неосновною ставкою або неплатник податку на прибуток

ПФД повернено до кінця звітного періоду

Цю ситуацію прямо не врегульовано ні ПК, ні Узагальнюючою консультацією № 367. Але недавно з`явилося досить туманне роз`яснення в ЗІР (категорія 102.06.03). Із нього випливає, що платник, який повертає ПФД, отриману від засновника – неплатника податку на прибуток, після закінчення 365 к. д., але до закінчення базового податкового (звітного) періоду, на який припадає строк її повернення (365 к. д.), обкладає таку ПФД за загальними правилами. Це означає, що сума ПФД до доходу не включається. Слід зазначити, що вказана норма ПК у цьому випадку не зовсім підходить, адже в ній ідеться про ПФД, отриману та не повернену в одному й тому самому звітному періоді.

ПФД не повернено до кінця звітного періоду

Цю ситуацію також не врегульовано ні ПК, ні Узагальнюючою консультацією № 367. Тому доведеться дотримуватися логіки вищезгаданого роз`яснення в ЗІР. Тобто потрібно включити суму ПФД до доходу, якщо її не повернено до закінчення базового звітного періоду, у якому закінчилися 365 к. д. із моменту її отримання. До витрат така сума потрапить у період її повернення.

Більш докладну консультацію див. у Практичному керівництві № 24: „Податок на прибуток: визначаємо доходи та витрати”.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!