Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Звільнення вагітної жінки як такої, що не пройшла випробний строк, заборонено

October 13, 2017

Пiд час прийняття на роботу жiнцi було встановлено випробний строк. Через деякий час вона повiдомила про вагiтнiсть. Чи можна її звiльнити як таку, що не пройшла випробування?
Згідно зі ст. 184 КЗпП звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до 3 рокiв (до 6 рокiв – ч. 6 ст. 179), одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, коли допускається звiльнення з обов'язковим працевлаштуванням.
Звiльнення вагiтної жiнки як такої, що не пройшла випробування, заборонене законодавством. У такому разi роботодавець зобов'язаний ужити заходiв щодо переведення вагiтної жiнки за її згоди на iншу роботу або щодо її працевлаштування в iншого роботодавця.

Держпраці у Хмельницькій області.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!