Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Умови виплати матеріальної допомоги працівникам рад

November 13, 2017

Із 01.05.16 р. набув чинності Закон від 10.12.15 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889), яким змінено умови оплати праці держслужбовців, у тому числі й порядок надання їм допомоги. Чи вплинули такі зміни на порядок виплати допомоги працівникам органів місцевого самоврядування (далі – ОМС)? У пошуках відповіді на це запитання, яке часто виникає у наших читачів, розглянемо особливості здійснення зазначених виплат різним категоріям працівників рад та їх виконавчих органів – керівникам та спеціалістам, службовцям, робітникам.

Нормативне підґрунтя для виплати допомоги
Перш за все зазначимо, що умови оплати праці працівників державних органів, зокрема держслужбовців, передбачені Законом № 889, суттєво відрізняються від умов, що нині застосовуються для працівників ОМС. Це означає, що фактично засади встановлення посадових окладів, надбавок за ранги та за вислугу років, інших надбавок та доплат, а також порядок преміювання, надання матеріальної допомоги для держслужбовців та для посадових осіб рад зовсім різні.
На сьогодні питання оплати праці держслужбовців регулюються окремими урядовими рішеннями, тоді як до 01.05.16 р. для працівників рад можна було застосовувати ті самі норми рішень Кабміну з цього питання, що й для держслужбовців.
Так, згідно з ч. 3 ст. 51 Закону № 889 щороку Кабмін має визначати схеми посадових окладів для посад держслужби з урахуванням юрисдикції держорганів. У 2017 році застосовується постанова КМУ від 18.01.17 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (далі – Постанова № 15), якою визначено: умови оплати праці, стимулювання, преміювання всіх категорій працівників, включаючи держслужбовців, служб патронату, працівників, на яких покладаються функції з обслуговування; умови стимулювання, преміювання працівників.
Виплата допомоги держслужбовцям здійснюється згідно з нормами:

  • ст. 57 Закону № 889, що передбачає виплату цим особам при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки грошової допомоги в розмірі середньомісячної зарплати;
  • ст. 54 Закону № 889 та постанови КМУ від 08.08.16 р. № 500, що передбачають надання один раз на рік надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати згідно з особистою заявою держслужбовця. Рішення про її надання приймається керівником держслужби відповідного держоргану в межах затвердженого фонду оплати праці (далі – ФОП). Зауважимо: за недостатності коштів допомога може взагалі не виплачуватись.

Що стосується працівників ОМС, то відповідно до ст. 21 Закону від 07.06.01 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493) умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування також визначаються Кабміном – на сьогодні це постанова КМУ від 09.03.06 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – Постанова № 268).
ОМС, керуючись Постановою № 268, самі визначають посадові оклади, надбавки за ранг та вислугу років, а також розміри інших надбавок та доплат, умови преміювання та надання працівникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Тобто зазначений урядовий документ слугує орієнтиром для встановлення умов оплати праці як посадових осіб ОМС, так і службовців цих органів.
Надання матеріальної допомоги головам обласних, районних і районних у містах рад, їх заступникам, головам сільських, селищних рад та міським головам здійснюється в порядку та розмірах, визначених Постановою № 268, у межах затверджених видатків на оплату праці, а рішення про такі виплати ухвалюється відповідною радою (п. 6 Постанови № 268).
Для таких категорій працюючих в ОМС, як робітники, застосовуються норми наказу Мінпраці від 02.10.96 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – Наказ № 77).
Про виплату допомоги цим особам дізнаєтесь далі в цій консультації.
Нагадаємо ще про одну важливу деталь, що повною мірою стосується й ОМС, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів: згідно зі ст. 51 Бюджетного кодексу фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, мають здійснюватись керівниками бюджетних установ лише в межах фонду зарплати, затвердженого в кошторисах. Кошториси мають бути складені відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228.
Розмір зарплати за роботу на підставі трудового договору залежить від професійно-ділових якостей працівника, складності та умов виконуваної ним роботи, її результатів, а також від результатів діяльності підприємства, установи, як це передбачено загальними положеннями розд. І Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108).
Тобто, оскільки матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки є складовими заробітку працівників ради, порядок та умови їх виплати з фонду зарплати ради мають кореспондуватись із можливостями кошторису відповідного ОМС.

Допомога посадовим особам та службовцям ОМС

Допомога на оздоровлення
Згідно зі ст. 21 Закону № 2493 посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів (далі – к. д.) з виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу. За визначенням цього Закону, до таких осіб належать особи, які працюють в ОМС, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, отримують зарплату за рахунок місцевого бюджету. На практиці йдеться про осіб, яким присвоєно ранг посадової особи місцевого самоврядування та які обіймають, зокрема, посади:

  • голів рад, їх заступників, секретарів рад (керівники);
  • керівників структурних підрозділів рад та спеціалістів (посадовці рад).

Службовців, яким ранги не присвоюються, до цієї «когорти» не включено.
Водночас пп. 3 п. 2 Постанови № 268 передбачено право керівника відповідного органу надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати працівника. Ця норма застосовується до таких категорій працівників рад:

  • керівники;
  • посадовці ОМС (спеціалісти рад);
  • службовці (секретар керівника, керівник військово-облікового столу, діловод).

Фактично в урядовому рішенні йдеться про надання допомоги двох видів (на відміну від одного, передбаченого Законом № 2493), і за практикою їх виплати в умовах дії Постанови № 268 кожна з них дорівнює розміру середньомісячного заробітку працівника.
Важливим є те, що посадовим особам рад згідно із Законом № 2493 гарантується так звана «оздоровча» допомога в розмірі посадового окладу, установленого за обійманою ними посадою. За Постановою № 268, як бачимо, її розмір значно вищий, однак ця виплата не може перевищувати середньомісячного заробітку працівника. Тому конкретизація розміру такої виплати має бути передбачена в локальному документі ради, про що детальніше розповімо далі в окремому розділі.
Звернімо увагу, що особливістю надання допомоги для оздоровлення є факт оформлення щорічної відпустки. Якщо працівник не оформлює відпустки, то претендувати на таку допомогу підстав у нього немає.
У листах Мінпраці та соцполітики від 19.07.10 р. № 671/13-84-10 та від 11.09.13 р. № 10212/0/14-13/13 наголошено, що під час формування ФОП на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна допомога для оздоровлення.
Тож «оздоровча» допомога зазвичай нараховується одночасно з оформленням працівникові щорічної відпустки та виплачується йому разом з відпустковими виплатами. Але може статися так, що працівник оформлює відпустку, а обсяг видатків на оплату праці, ухвалений у кошторисі відповідної ради чи її виконавчого органу, недостатній для виплати зазначеної допомоги. У такому разі в наказі про надання особі щорічної відпустки та здійснення їй відповідних нарахувань радимо зазначити, що допомогу для оздоровлення буде виплачено пізніше (але обов’язково – до кінця поточного бюджетного року).

Повний текст консультації див. у "Баланс-Бюджет" № 46, який вийшов з друку 13.11.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!