Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Упорядковано умови оплати праці працівників освіти

November 27, 2017

Постановою КМУ від 15.11.17 р. № 854 (далі – Постанова № 854) унесено зміни до постанови КМУ від 30.08.02 р. № 1298 (далі - Постанова № 1298), а саме приведено у відповідність до законодавства питання встановлення доплат за вчене звання та науковий ступінь, а також підвищено тарифні розряди за деякими посадами працівників освіти.

Доплати за вчене звання та науковий ступінь
Згідно зі ст. 54 Закону від 01.07.14 р. № 1556-VІІ «Про вищу освіту» (далі – Закон № 1556) в Україні крім вчених звань доцента, професора присвоюється вчене звання «старший дослідник». Таке звання присвоюється особам, які професійно здійснюють наукову або науково-технічну діяльність.
Тож Постанову № 1298 доповнено нормою щодо встановлення доплати за наявність звання старшого дослідника у граничному розмірі 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати), тобто на рівні з розміром, передбаченим для доцента, старшого наукового співробітника.
У ст. 61 Закону № 1556 установлено також умови здобуття ступеня:
•  доктора філософії/доктора мистецтва – зарахованою до закладу вищої освіти (наукової установи) особою, яка є аспірантом;
•  доктора філософії – зарахованою до вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) особою, що є ад‘юнктом.
З метою впорядкування питання щодо доплати за науковий ступінь доктора філософії передбачено встановлення цієї доплати у граничному розмірі 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Доплата в такому розмірі виплачується особам із науковим ступенем кандидата наук.
Вищезгадані доплати , як відомо, установлюються працівникам, оплата праці яких здійснюється на умовах, передбачених постановою КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298) (освітяни, медики, працівники культури, соцзахисту тощо).
Звернемо увагу: право на такі доплати працівники мають лише в разі, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. Це правило поширюється й на доплату за вчене звання. Тобто звання та ступені мають відповідати профілю діяльності працівника на займаній ним посаді, що й визначає керівник установи, закладу.

Підвищення посадових окладів
З набуттям чинності Постанови № 854 посадові оклади необхідно розраховувати за вищими тарифними розрядами (далі – т. р.), ніж раніше. Таке підвищення відбулося після внесення змін до розд. І «Освіта» додатка 2 до Постанови № 1298.
Ідеться про зазначені в підрозд. 1 цього розділу посади керівних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівня акредитації. Так, для керівників основних структурних підрозділів, посади яких віднесено до педагогічних, тарифні розряди встановлено в діапазоні 12–14, тоді як аналогічним керівникам, посади яких не належать до педагогічних, вони не змінилися (10–12-й т. р.).
Для директорів (завідувачів) інститутів післядипломної освіти, посади яких віднесено до педагогічних, після внесення змін установлено 17–23-й т. р., тоді як до внесення змін – 15–21-й т. р. Якщо таку посаду віднесено до науково-педагогічних, то за нею підвищення тарифних розрядів не відбулося.

Нагадаємо: Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників затверджено постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Директорові центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій замість 20-го т. р. відтепер можна встановлювати 22-й.

Зміни посадових окладів для наочності проаналізуємо в таблиці:

(грн.)

Посади

Тарифний розряд

Керівники основних підрозділів

Керівники основних підрозділів, посади яких:

– віднесено до педагогічних

– не віднесено до педагогічних

Головний інженер

Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти

Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посада якого віднесена до:

– педагогічних

– науково-педагогічних

Керівник навчально-науко-
вого або науково-виробни-
чого інституту

Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади , органів місцевого самоврядування , державних підприємств , установ та організацій

До змін

Після змін

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад

1 2 3 4 5 6 7

10–12

1,82–2,12

2 912–3 392

12–142,12–2,423 392–3 872

10–12

1,82–2,12

2 912–3 392

10–12

1,82–2,12

2 912–3 392

10–12

1,82–2,12

2 912–3 392

15–21

2,58–3,85

4 128–6 160

17–23
3–4,27
4 800–6 832

15–21

2,58–3,85

4 128–6 160

15–21

2,58–3,85

4 128–6 160

15–21

2,58–3,85

4 128–6 160

20

3,64

5 824

22

4,06

6 494

Розрахунок посадових окладів здійснюється за тарифними коефіцієнтами, установленими в додатку 1 до Постанови № 1298, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го т. р., установленого в розмірі прожиткового розміру для працездатних осіб на 01.01.17 р. За ст. 7 Закону від 21.12.16 р. № 1801-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2017 рік» він становить 1 600 грн.
Зазнав змін також підрозд. 2 розд. 1 цього додатка щодо визначення тарифних розрядів за посадами керівних та педагогічних працівників училищ. Так, директорам (начальникам, завідувачам) училищ вони встановлюються на рівні керівників загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, тобто в діапазоні 14–18-го т. р.
На сьогодні згідно зі ст. 5 Закону від 10.02.98 р. № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту» здобуття громадянами професійно-технічної освіти здійснюється в таких державних та комунальних закладах, як професійно-технічні навчальні училища.

Рекомендації щодо запровадження нових норм
Хоча на момент підписання цього номера до друку Постанова № 854 ще не набула чинності, застосовуватиметься вона з 01.09.17 р. Тому вважаємо за доцільне переглянути реальні фінансові можливості кожного закладу освіти, де будуть застосовані норми вищезгаданого документа, аби не обмежувати прав інших працівників на встановлені їм згідно з укладеним трудовим договором умови оплати праці в разі підвищення посадових окладів або ж установлення доплат (зокрема, за вчене звання, науковий ступінь), надбавок тощо.
Крім того, нагадаємо, що: по-перше, право встановлювати доплати надано керівникові установи; по-друге, доплати належать до стимулюючих виплат і встановлення їх не є обов‘язковим.
Отже, економічним та кадровим службам навчальних закладів слід привести у відповідність до норм Постанови № 854:
•  штатні розписи;
•  посадові інструкції працівників (зокрема, у частині встановлення обов‘язків та повноважень за посадами, що належать до педагогічних чи науково-педагогічних, та тих, що не належать до них).

Джерело: "Баланс-Бюджет" № 48, який вийшов з друку 28.11.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!