Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Облік ліквідаційної вартості в разі списання об’єктів

November 7, 2017

За правилами інвентаризації в разі виявлення придатних для використання об’єктів основних засобів (далі – ОЗ), залишкова вартість яких дорівнює нулю, інвентаризаційна комісія має передати відповідні матеріали керівнику підприємства. Зрозуміло, що в подальшому має бути проведена процедура визначення для цих активів ліквідаційної вартості (далі – ЛВ). Якими нормами це передбачено, як відобразити в обліку таку вартість, у тому числі в разі списання зазначених об’єктів, розглянемо в цій консультації.

Коли та як визначається ліквідаційна вартість
Під час інвентаризації об’єктів ОЗ, знос яких за даними бухобліку нараховано в розмірі 100 %, комісія має проаналізувати їх технічний стан та можливість подальшої експлуатації.
У разі продовження їх використання в діяльності установи слід проконтролювати, чи визначено ЛВ для кожного з таких об’єктів. Обов’язковість визначення ЛВ в такій ситуації передбачено абзацом другим п. 5 розд. ІІІ НП(С)БОДС 121 «Основні засоби».
Нагадаємо, що ЛВ за визначенням, наведеним у п. 4 розд. І НП(С)БОДС 121, – це сума коштів або вартість інших активів, яку суб’єкт держсектора очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією).
ЛВ об’єктів, на які нараховано 100%-вий знос, визначається комісією установи з відповідними повноваженнями (вони можуть бути надані й інвентаризаційній комісії). Це передбачено останнім абзацом п. 1 розд. V Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектора, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11.
Факт визначення комісією ЛВ оформлюється актом довільної форми.
На визначену в акті величину збільшується первісна вартість об’єкта, що продовжує експлуатуватися, та розмір унесеного капіталу (пп. 1.30 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219).
Будь-яких вимог щодо обов’язкового залучення до роботи з визначення ЛВ сторонніх експертів відповідних напрямів, які більш професійно змогли б визначити ЛВ того чи іншого об’єкта, законодавством не передбачено. Але й не заборонено, якщо в установі достатньо фінансових ресурсів на оплату роботи такого експерта.
Немає жодних указівок і щодо використання тих чи інших інформаційних джерел для визначення ЛВ, тому за їх відсутності ЛВ може бути встановлена на рівні 1 грн.
Законодавство не містить також норм, які б установлювали відповідальність суб’єкта господарювання за відхилення прогнозованої величини ЛВ від фактичного її розміру, що складеться під час списання. Адже величина ЛВ може згодом змінитися як у бік збільшення, наприклад у разі зростання ринкових цін на отримані від ліквідації матеріали, так і в бік зменшення внаслідок погіршення фізичного стану об’єкта. І тому на момент списання об’єкта вона може суттєво відрізнятися від відображеної в обліку раніше.
Проте норм, які б зобов’язували установу переглядати розмір визначеної вперше ЛВ у зв’язку з виникненням тих чи інших об’єктивних обставин, немає. Як і немає норм щодо відображення в обліку результатів порівняння фактичної ЛВ із відображеною в обліку в разі списання об’єкта.

Списання ЛВ
ЛВ, визначена у вищенаведеному порядку, списується з балансу разом зі списанням об’єкта в разі його непридатності до подальшого використання.
Вирішуючи питання, як саме відобразити в обліку списання ЛВ, слід зважати на такі моменти:
· амортизація на ЛВ об’єкта із 100%-вим зносом не нараховується;
· ЛВ не є складовою залишкової вартості об’єкта (що дорівнює нулю в нашому випадку, і тому вона не відноситься на витрати в разі списання об’єкта внаслідок виявлення його недостачі чи ліквідації (демонтажу, розбирання).
Крім того, врахуємо ще норми п. 3 розд. VI НП(С)БОДС 121, за якими в разі вибуття об’єкта ОЗ з балансу списується його первісна (переоцінена) вартість, балансова (тобто залишкова) вартість та сума накопиченого зносу. Виходячи з того, що в нашому випадку залишкова вартість дорівнює нулю, в обліку ми маємо відобразити списання зносу та первісної вартості, у складі якої є ЛВ. Отже, у разі списання зношеного об’єкта ЛВ ми списуємо за допомогою проведення, зворотного тому, за яким вона відображалася. А саме зменшенням первісної вартості об’єкта та розміру внесеного капіталу. Для іншого висновку підстав немає.
Розглянемо на прикладі послідовність дій у разі виявлення активу з нульовою залишковою вартістю, установлення та відображення в обліку його ЛВ.

Приклад
Інвентаризаційна комісія ДЮСШ, оглянувши тренажер для преса, первісна вартість якого дорівнює 9 000 грн., а залишкова – нулю, зробила висновок про можливість його подальшого використання за призначенням. ЛВ його на момент інвентаризації визначено не було.
Визначення ЛВ об’єктів, залишкова вартість яких дорівнює нулю і які продовжують експлуатуватися, включено до повноважень інвентаризаційної комісії.
У такому разі комісія повинна:
· по-перше, скласти примірний список активів, у тому числі вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути отримані після розбирання тренажера, та визначити їх прогнозну вартість;
· по-друге, визначити примірний обсяг металобрухту, що буде отриманий після ліквідації тренажера, а також його прогнозну вартість.
Обчислена таким чином загальна вартість вищезгаданих активів становитиме ЛВ об’єкта (припустімо, вона дорівнює 500 грн.), яку слід зазначити в Акті визначення ліквідаційної вартості тренажера. Цей акт передається комісією до бухгалтерії.
Факт установлення ЛВ в бухобліку відображається таким чином:

(грн.)

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Збільшення первісної вартості тренажера на суму ЛВ

1014/1*

5111

500

* Придбано за рахунок загального фонду.

У подальшому в разі списання тренажера через його незадовільний технічний стан таку операцію слід відобразити в обліку так:

(грн.)

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Під час вибуття тренажера списано:

– сума нарахованого зносу14111014/19 000

– сума ЛВ

5111

1014/1

500

Висновки
Установлення ЛВ для об’єктів ОЗ, що в обліку має нульову залишкову вартість, є обов’язковим. Її визначає комісія установи. У разі списання таких об’єктів ЛВ списується у складі первісної вартості з відображенням зменшення розміру внесеного капіталу на величину ЛВ.

Джерело: "Баланс-Бюджет" № 45, який вийшов з друку 06.11.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!