Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Врахування балансової вартості активів при розрахунку різниці для цілей оподаткування банків

19 січня 2016 р.

ДФС розглянула питання щодо врахування балансової вартості активів (кредитів) при розрахунку різниці для цілей оподаткування.
Так, банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, визнають різниці, що виникають при формуванні резервів у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).
Фінансовий результат до оподаткування збільшується на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду над лімітом, який визначається як менша з двох величин:
а) 20 % (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30 %, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року - 25 %) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період;
б) величина кредитного ризику за активами, визначена на кінець звітного (податкового) періоду відповідно до вимог органу, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ.
Пунктом 59 Міжнародного стандарту бухобліку 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" від 01.01.14 р. зазначено, що корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується і збитки від зменшення корисності виникають, якщо і тільки якщо є об'єктивне свідчення зменшення корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу ("подія збитку"), і така подія (або події) збитку впливає (впливають) на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити.
Від 01.01.14 р. фінансовий актив - це будь-який актив, що є контрактним правом, зокрема, отримувати кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.
Таким чином, балансова вартість фінансового активу (наданого кредиту), за яким не сформовано резерв відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, не враховується для цілей визначення ліміту.
Лист ДФС від 29.12.15 р. № 27988/6/99-99-19-02-02-15.

Новини за темою:
Розрахунок суми фактично сформованого резерву банками на 01.01.15 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!