Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Участь сторін спору в засіданнях господарського суду: відповідаємо на ваші запитання

1 березня 2016 р.

Про права, якими у ході судового розгляду в господарському суді можуть скористатися сторони спору (позивач і відповідач), ми вже розповідали (див. «БАЛАНС», 2015, № 95-96, с. 54 та № 103-104, с. 48). Участь у судовому засіданні під час розгляду господарського спору – одне з таких прав, наданих позивачеві та відповідачеві ст. 22 Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК). При реалізації на практиці зазначеного права у сторін спору виникають запитання. Відповіді на найбільш розповсюджені з них ми наводимо нижче в таблиці.

Ви ж, у свою чергу, на основі наших рекомендацій зможете:

·          прийняти рішення – брати чи не брати вам участь у судовому засіданні;

·          вжити необхідні заходи, якщо немає можливості виконати вимоги суду і забезпечити з’явлення свого представника на судове засідання;

·          своєчасно підготувати обґрунтоване клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції і, в разі його задоволення, узяти участь у судовому засіданні в зазначеному режимі.


п/п

Запитання

Відповідь, роз'яснення

1

2

3

1

Чи можна стороні спору (позивачеві або відповідачеві) не бути присутнім у судовому
засіданні?

Можна. Якщо ви впевнені, що повністю виклали суду свою позицію і вам більше нічого додати, ви маєте право не з’являтися в судове засідання. Але про це слід заздалегідь повідомити суд, направивши клопотання про розгляд
справи за вашої відсутності. Тоді суд не стане, виконуючи вимоги ст. 77 ГПК, відкладати розгляд справи, переносити засідання на іншу дату через ваше нез'явлення з невідомої причини. І прийме рішення по суті спору за вашої відсутності на підставі доказів, поданих вами, іншою стороною процесу та/або витребуваних судом (ст. 82 ГПК).

Виняток – ситуація, коли суд визнає обов'язковим з’явлення сторони в судове засідання (див. запитання 4)

2

Що станеться, якщо не повідомити суд про своє небажання бути присутнім у судовому засіданні?

Наслідки залежать від того, хто саме не повідомить суд про таке рішення. Якщо не повідомить:

позивач – то його позовна заява може бути залишена судом без розгляду (ст. 81 ГПК). На практиці це відбувається, якщо позивач двічі не з'явиться до суду, будучи сповіщеним про призначення судових засідань, і не повідомить суду причину своїх нез'явлень. У цьому випадку, як ви розумієте, спір не буде розглянутий по суті і позивачеві доведеться наново звертатися до суду з позовною заявою. І гроші, витрачені на сплату судового збору при першому зверненні до суду, будуть втрачені для підприємства. Адже саме підприємство винне в тому, що спір не був розглянутий (ст. 7 Закону від 08.07.11 р. № 3674-VI, далі – Закон № 3674);

відповідач – тоді суд розгляне справу за його відсутності на підставі доказів, уже поданих відповідачем, позивачем та/або витребуваних судом (ст. 82 ГПК)

3

Чим ризикує сторона, яка не бере участі в судових засіданнях?

Не з’являючись у судове засідання, сторона спору позбавляє себе можливості повноцінно захистити свої інтереси в процесі судового розгляду через неможливість скористатися всіма правами, наданими ст. 22 ГПК. Наприклад, не зможе брати участь у дослідженні доказів, наданих другою стороною спору, давати усні пояснення, наводити свої доводи з питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань інших учасників процесу. Що це означає на практиці для позивача і відповідача, покажемо на прикладах.

Приклад 1. Чим ризикує позивач

Позивач звернувся до суду з позовом про витребування будівельних риштовань, які відповідач брав на умовах оренди, але не повернув після закінчення строку договору. Позивач визнав, що його вимоги, безумовно, підлягають задоволенню, оскільки до позовної заяви, на його думку, він надав усі докази правомірності своїх вимог. І звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи за його відсутності.

А відповідач у своїх запереченнях на позов зазначив, що будівельні риштовання були повернені позивачеві ще до звернення до суду, тому вимоги позивача є необґрунтованими. Як підтвердження відповідач надав суду акти приймання-передачі спірних риштовань. У результаті суд відмовив позивачеві в задоволенні позовних вимог.

Що відбулося? Виявляється, між позивачем і відповідачем в один і той же час було укладено декілька договорів оренди різних будівельних риштовань. Акти приймання-передачі орендованого майна позивач і відповідач складали,
не зазначаючи номер договору. Цим і скористався відповідач за відсутності представника позивача, надавши суду
акти приймання-передачі будівельних риштовань за іншим договором оренди.

Ось якби представник позивача був присутній у судових засіданнях, він би спростував доводи відповідача і надав суду докази наявності декількох договорів оренди будівельних риштовань та їх повернення. Отже, переконав би суд
у тому, що відповідач порушив свої договірні зобов'язання, а позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Приклад 2. Чим ризикує відповідач

Позивач звернувся до суду із заявою про стягнення з відповідача оплати робіт, виконаних за договором підряду. Відповідач заперечував проти вимог позивача, посилаючись на те, що підрядні роботи були виконані позивачем частково і не прийняті відповідачем (акт приймання виконаних робіт відповідачем не підписувався). А раз немає підписаного акта, то і зобов'язання оплатити ці роботи у відповідача не виникло. Будучи впевненим у своїй правоті та виклавши свою позицію в запереченнях на позов, відповідач звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи за його відсутності.

Проте справа була вирішена не на користь відповідача. У судовому засіданні позивач додатково надав суду акт приймання відповідачем виконаних робіт за договором підряду, підписаний представником відповідача. У результаті суд дійшов висновку про правомірність вимог позивача і прийняв рішення стягнути з відповідача заборгованість за договором підряду.

Що відбулося? Фактично акт приймання виконаних робіт був підписаний «заднім числом» колишнім співробітником відповідача, який перейшов на роботу до позивача. І якби представник відповідача був присутній у судових засіданнях, він би своєчасно дізнався про наявність такого акта і зміг би його оспорити

4

Чи може суд визнати обов'язковим з’явлення сторони в судове засідання?

Так, на етапі підготовки господарського спору до розгляду суддя має право прийняти рішення про визнання обов'язковим з’явлення сторін у судове засідання. Мета – забезпечити правильне і своєчасне вирішення спору (п. 7 ч. 1 ст. 65 ГПК). Таке рішення суддя висловлює в ухвалі, яка є обов'язковою для виконання на всій території України (ст. 45 ГПК). І в цьому випадку сторони будуть зобов'язані забезпечити участь свого представника в судовому засіданні. Тобто в такій ситуації недоречно говорити про те, хочу чи не хочу направляти свого представника для участі в судовому засіданні. Ви зобов'язані це зробити

5

Що робити, коли сторона не може забезпечити обов'язкове з’явлення свого представника до суду?

Іноді сторона спору не має можливості виконати вимогу суду і направити свого представника в судове засідання (наприклад, якщо суд знаходиться в іншому місті). У цьому випадку можна звернутися до господарського суду, який розглядає спір, із клопотанням:

1. Про перенесення розгляду господарського спору на іншу дату, виклавши обставини, які не дозволяють вам виконати вимоги суду, і направити представника для участі в судовому засіданні, призначеному на конкретну дату. Для складання такого клопотання ви можете скористатися нашим зразком (див. «БАЛАНС», 2015, № 95-96, с. 54). Таке клопотання ви можете:

– подати безпосередньо господарському суду до початку судового засідання, отримавши на другому примірнику клопотання позначку про його отримання судом;

– направити поштою рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення (якщо час дозволяє);

– направити засобами факсимільного або електронного зв'язку (якщо інакше не встигнути до початку судового засідання), а потім продублювати подання цього ж клопотання суду одним із вищенаведених способів. Номер факсу й адресу електронної пошти ви зможете знайти на офіційному веб-порталі «Судова влада України» (court.gov.ua).

2. Про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (ст. 741 ГПК). Що це означає? Наприклад, представник підприємства, розташованого в м. Новомосковську Дніпропетровської області, може взяти участь у судовому засіданні господарського суду Житомирської області, у якому розглядається його спір з контрагентом, перебуваючи в приміщенні суду в своєму місті (наприклад, у приміщенні Новомосковського держрайсуду).

За використання режиму відеоконференції його ініціатору (позивачеві або відповідачеві) додатково платити не треба, оскільки законодавчо це не передбачено. Звертаючись із позовом до суду, позивач повинен сплатити судовий збір у розмірі, установленому Законом № 3674 (про те, як скласти позовну заяву, див. «БАЛАНС», 2014, № 15, с. 25). Відповідач сплачує судовий збір у разі подання зустрічного позову до позивача (див. «БАЛАНС», 2015, № 103-104, с. 48)

6

Які відомості треба зазначити в клопотанні про участь сторони в судовому засіданні
в режимі відеоконференції?

У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції необхідно зазначити суд, у якому вам буде забезпечена можливість участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Тобто суд, що знаходиться в тому самому місті, що й підприємство, яке звертається з клопотанням, і куди зможе з'явитися ваш представник.
При цьому вам необхідно заздалегідь дізнатися, чи має цей суд технічну можливість забезпечити вашу участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Перелік судів, які забезпечені технічними засобами для участі осіб у судових засіданнях у режимі відеоконференції, опублікований на офіційному веб-сайті «Судова влада» (court.gov.ua) у розділі «Проведення судових засідань у режимі відеоконференції» (п. 2 розд. II Закону від 04.07.12 р. № 5041-VI). Юрисдикція суду в цьому випадку значення не має.

У режимі відеоконференції ви будете бачити і чути суддю (суддів) та інші сторони у справі, а інші учасники процесу будуть бачити і чути вас. Проте ви не зможете безпосередньо під час судового засідання надати суду оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви або до заперечень на позов, ознайомитися з документами і матеріалами, що надаються другою стороною спору

Звідси випливає, що участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції є винятковим випадком, коли сторона спору з об'єктивних причин не може бути присутньою в судовому засіданні, а її присутність необхідна для з'ясування всіх обставин справи. Цієї позиції дотримуються й господарські суди (ухвала господарського суду Львівської області від 01.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55480314, ухвала господарського суду Полтавської області від 03.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55405214).

Тому, хоча це прямо і не передбачено ГПК, у клопотанні необхідно також обґрунтувати неможливість з’явлення вашого представника до приміщення господарського суду, де розглядається спір

7

У які строки необхідно подати клопотання про участь
у судовому засіданні в режимі відеоконференції?

Подати клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції необхідно не пізніше ніж за 7 днів
до дати судового засідання. Річ у тому, що рішення про можливість участі сторони спору в судовому засіданні в режимі відеоконференції суд повинен прийняти не пізніше ніж за 5 днів до дати судового засідання й оформити у вигляді ухвали. Така ухвала повинна бути направлена:

– іншому суду, якому буде доручено організувати її виконання;

– стороні спору, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Недотримання строків подання клопотання позбавить суд можливості провести необхідні процесуальні дії для організації судового засідання в режимі відеоконференції. А отже, стане підставою для відмови в задоволенні вашого клопотання (наприклад, ухвала господарського суду Миколаївської області від 04.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55464502; ухвала господарського суду Одеської області від 03.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55405074)

8

Чи можна клопотати про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, якщо з’явлення сторони не
визнане судом обов'язковим?

Ще раз уточнимо: участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції застосовується у виняткових випадках, якщо суд визнав обов'язковим з’явлення сторони в судове засідання. Якщо з’явлення сторін обов'язковим не визнавалося і суд уважає за можливе розглянути спір за відсутності сторони, то в цьому випадку немає сенсу подавати клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Суд просто відмовить у задоволенні такого клопотання (ухвала ВГСУ від 08.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55605766, ухвала Одеського апеляційного господарського суду від 03.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55480886)

9

Чи завжди суд задовольняє клопотання про участь у судовому засіданні в режимі
відеоконференції, якщо з’явлення сторони в судове
засідання визнане обов'язковим?

Випадки, коли суд може дозволити стороні спору брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції або відмовити в цьому, законодавчо не встановлені. Як правило, на практиці за наявності технічної можливості для проведення судового засідання в режимі відеоконференції суди задовольняють такі клопотання сторін. Хоча нерідкі
випадки, коли суд відмовляє стороні спору в задоволенні її клопотання.

Рішення про проведення судового засідання в режимі відеоконференції приймається судом з огляду на обставини
і складність справи, а також з огляду на необхідність у наданні стороною документів, які потрібні для вирішення спору по суті

10

У яких випадках суд відмовляє в застосуванні режиму відеоконференції?

На практиці причини відмови можуть бути різними. Адже, як осказано вище, законодавство не називає випадки, коли суд має право відмовити в задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Ми розглянемо найбільш розповсюджені причини відмови.

Відсутність технічної можливості. Як правило, підставою для відмови в цьому випадку є відсутність у суду вільного залу (майданчика) для проведення судового засідання в режимі відеоконференції (див., наприклад, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55479592; ухвала господарського суду Донецької області від 03.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55400852).

Найчастіше сторони спору звертаються з клопотаннями про проведення судового засідання в режимі відеоконференції з таких причин, як:

– неможливість прибути до призначеного часу до господарського суду, що розглядає спір (через віддаленість суду від місця знаходження сторони спору);

– відсутність фінансової можливості у підприємства (позивача або відповідача) направити свого представника до господарського суду, що знаходиться в іншому місті.

Вищезгадані причини іноді беруться судом до уваги, а іноді ні. Адже кожний суддя самостійно приймає рішення, дозволити чи відмовити стороні спору брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Відхиляючи вищенаведені аргументи сторін, своє рішення суд мотивує тим, що (див., наприклад, ухвалу господарського суду Львівської обл. від 01.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55480314; ухвалу господарського суду Хмельницької області від 04.02.16 р., ЄДРСР, реєстр. № 55480968):

 

– залізничне, авто- та авіасполучення між містами в Україні є стабільним і може забезпечити своєчасне прибуття представника для участі в судовому засіданні. Адже представникові для виконання функцій, наданих йому стороною спору, необхідно забезпечити представництво інтересів довірителя не тільки за місцезнаходженням сторони спору, але ще й в інших населених пунктах України, незалежно від їх територіальної наближеності до місця знаходження сторони спору;

– відсутність коштів для оплати послуг або відрядження представника не може бути поважною причиною його відсутності в судовому засіданні на виконання вимог суду

11

Як діяти, якщо клопотання
задоволене?

Якщо ваше клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції буде задоволене, вам надішлють відповідну ухвалу господарського суду. Тоді необхідно буде з'явитися до приміщення суду, якому доручено забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

В ухвалі про доручення забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде зазначена адреса суду, на який покладено цей обов'язок, а також дата і час судового засідання. Номер кабінету або залу в приміщенні суду, куди вам треба з'явитися, не завжди зазначається в ухвалі. Ви зможете це уточнити, з'явившись до приміщення суду у призначений час. Тільки обов'язково майте при собі:

1) документи, що підтверджують вашу особу і повноваження;

2) ухвалу про доручення цьому суду забезпечити проведення судового засідання за вашою участю в режимі відеоконференції.

Оперативно дізнатися про те, чи задовольнив господарський суд ваше клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, ви можете в телефонному режимі. Як правило, суд повідомляє таку інформацію. Але за телефоном вам треба буде повідомити номер господарської справи і найменування сторін спору. Інакше в наданні такої інформації вам відмовлять. Адже облік справ у господарському суді ведеться за номером справи і її сторонами. Господарські суди розглядають велику кількість справ, а працівники суду не можуть пам'ятати всі справи напам'ять. Номер телефону потрібного вам господарського суду ви можете знайти на офіційному веб-порталі «Судова влада» (court.gov.ua)

12

Що робити, коли в останню мить у режимі відеоконференції відпала необхідність (сторона знайшла можливість забезпечити з’явлення свого представника до суду, що розглядає спір)?

У цьому випадку представник зможе брати участь у судовому засіданні в загальному порядку. Але про таке рішення бажано повідомити суд заздалегідь

 "БАЛАНС", 2016, № 18.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!