Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Збитки від АТО та податкові витрати

23 січня 2015 р.

ДФС щодо відображення в податковому обліку списання основних засобів (далі – ОЗ) та ТМЦ, які знаходяться в зоні проведення АТО і постраждали в результаті бойових дій, повідомляє:

Щодо списання ТМЦ. Вартість утрачених ТМЦ може потрапити до витрат платника податків лише у випадку, якщо такі ТМЦ було застраховано. І то не повністю, а в сумі застрахованих збитків (пп. 140.1.6 Податкового кодексу, далі – ПК).

Щоправда, у чинному законодавстві немає визначення терміна «застраховані збитки». Але фахівці контролюючих органів уважають, що сума застрахованих збитків дорівнює сумі страхового відшкодування, наведеній у розрахунку до страхового акта (ЗІР, категорія 102.09.01). При цьому сума такого відшкодування визначається як різниця між сумою матеріального збитку, визначеною страховиком, і частиною збитків, яка не відшкодовується таким страховиком за умовами договору страхування (франшизою).

Сума страхового відшкодування від втрати ТМЦ буде відомою лише після складання страхового акта. Значить, і до витрат платника податків (інших) вона потрапить тільки в цьому самому податковому періоді. Тому не рекомендуємо буквально розуміти формулювання з пп. 140.1.6 ПК, де сказано, що витрати платника податків – страхувальника визнаються в тому податковому періоді, у якому він зазнав збитків.

Таким чином, уключити до податкових витрат (хоча б частково) вартість утрачених у зоні АТО застрахованих ТМЦ підприємство зможе після низки заходів. А саме:

– проведення інвентаризації ТМЦ, яку в зоні АТО провести дуже непросто (пп. «г», «е» п. 3 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69);

– отримання сертифікату Торгово–промислової палати України (ст. 10 Закону від 02.09.14 р. № 1669–VII) для підтвердження форс–мажору;

– складання страховиком страхового акта і визначення в розрахунку до нього суми страхового відшкодування.

У період отримання суми страхового відшкодування її потрібно буде включити до складу інших доходів.

Якщо ж ТМЦ не застраховано, тоді, на жаль, на витрати платник податків права не має. Це не передбачено ПК, а фіскальна служба, як бачимо, добро не дає. Такі ТМЦ уважаються використаними не в господарській діяльності. Більше того, із цієї ж причини в разі списання таких ТМЦ доведеться нарахувати зобов’язання з ПДВ виходячи з вартості їх придбання (якщо тоді було визнано податковий кредит) (п. 189.1, пп. «г» п. 198.5 ПК).

Щодо списання ОЗ. Для того щоб балансова (залишкова) вартість утрачених ОЗ потрапила до податкових витрат (за вирахуванням ліквідаційної вартості), страховка не потрібна. Згідно з п. 146.16 ПК у тому звітному періоді, у якому виникли форс–мажорні обставини, платник податків може збільшити витрати на суму вартості об’єкта ОЗ, що амортизується, за вирахуванням накопиченої амортизації.

Зауважимо, що з погляду оподаткування власник незастрахованих об’єктів ОЗ опинився у більш вигідному становищі, ніж власник застрахованих. Річ у тому, що контролюючі органи вважають, що при списанні застрахованих ОЗ потрібно застосовувати норму не п. 146.16 ПК, а пп. 140.1.6 ПК – як більш спеціальну. І дозволяють уключати до витрат не залишкову вартість об’єкта, а тільки суму страхового відшкодування.

Зобов’язання з ПДВ при списанні ОЗ нараховувати не потрібно, якщо пред’явити контролюючому органові сертифікат Торгово–промислової палати України про настання форс–мажору.

Лист ДФС від 07.11.14 р. № 6437/6/99–99–19–02–02–15 див. у «БАЛАНС», 2014, № 105–106.

 

Новини за темою:
Як діяти, щоб підтвердити форс–мажор?
Закон про відміну ЄСВ та інші преференції платникам із зони АТО діє з 15.10.14 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!