Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Вимоги до договору про обслуговування активів ІСІ

18 лютого 2014 р.

Затверджено зміни до Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, якими, зокрема, встановлено вимоги до договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).
Так, договір про обслуговування активів ІСІ має містити:
- повне найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ зберігача активів ІСІ;
- права та обов`язки зберігача активів ІСІ;
- права та обов`язки сторони, що укладає договір зі зберігачем;
- порядок здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;
- порядок надання та вимоги до повідомлення ІСІ, що надається зберігачу активів ІСІ, про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПІФ, крім активів, облік яких веде зберігач активів ІСІ;
- порядок та строки надання компанією з управління активами ІСІ зберігачу активів ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, а також додаткових документів на вимогу зберігача активів ІСІ, що необхідні зберігачу активів ІСІ для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;
- умови та порядок заміни зберігача активів ІСІ та передачі активів ІСІ і всіх необхідних документів іншому зберігачу активів ІСІ;
- розмір та порядок сплати винагороди зберігачу активів ІСІ або посилання на те, що розмір та порядок сплати винагороди визначено договором про обслуговування рахунку в цінних паперах;
- порядок, строки та форми зв`язку надання інформації згідно з договором між зберігачем активів ІСІ і компанією з управління активами, наглядовою радою КІФ;
- відповідальних за виконання договору осіб, визначених зберігачем активів ІСІ та наглядовою радою КІФ або компанією з управління активами ПІФ;
- відповідальність сторін за виконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності; обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони звільняються від відповідальності, а також порядок розгляду спорів;
- умови дострокового припинення договору, серед яких обов`язково зазначається анулювання відповідної ліцензії як підстава для дострокового розірвання договору із зберігачем, а також у разі зниження кредитного рейтингу зберігача до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою або втрати ним чинності.

Рішення НКЦПФР від 27.12.13 р. № 2995 набуде чинності з дня офіційного опублікування. Готується до опублікування у «Офіційному віснику України» від 25.02.14 р. № 15).

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!