Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Субвенція на інклюзивну освіту: порядок та умови використання

December 12, 2017

Акценти цієї статті:

 • порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі – ООП);
 • особливості використання коштів цієї субвенції до кінця 2017 року;
 • оплата праці фахівців, які проводять додаткові корекційно-розвиткові заняття.

Перерозподіл субвенції між бюджетами
Постановою КМУ від 14.02.17 р. № 88 затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі – Порядок № 88).
Як визначено п. 3 Порядку № 88, субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з ООП, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, крім шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) та навчально-реабілітаційних центрів, а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у т. ч. з розладами аутичного спектра).
Розподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) здійснюють обласні та Київська міська держадміністрації пропорційно до кількості дітей з ООП, зазначених у п. 3 Порядку № 88.
Обсяги міжбюджетних трансфертів окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів за бюджетною програмою 2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на 2017 рік затверджено в додатку 7 до Закону від 21.12.16 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у загальній сумі 209 458,3 тис. грн. З урахуванням перерозподілу обсягу зазначеної субвенції відповідно до розпорядження КМУ від 04.07.17 р. № 441-р вона розрахована на 9 304 осіб з ООП, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, з розрахунку 22 512,70 грн. на одну дитину.
Зауважимо, що сума 22,5 тис. грн на одну дитину є розрахунковою. Бюджетний період не збігається з навчальним роком у школі, і кошти субвенції, затверджені в бюджеті 2017 року, виділено на надання державної підтримки як дітям, які навчалися в січні – травні 2017 року, так і тим, які навчаються в інклюзивних і спеціальних класах з 1 вересня поточного року.
Тому для забезпечення надання держпідтримки дітям з ООП, які прийшли навчатися в інклюзивні та спеціальні класи з 1 вересня поточного року, обласні та Київська міська держадміністрації повинні здійснити перерозподіл залишків субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення та ОТГ пропорційно до кількості всіх дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних і спеціальних класах.
Ураховуючи досвід поточного року, вважаємо, що обласним та Київській міській держадміністраціям доцільно здійснювати перерозподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення та ОТГ двічі на рік:

 • на початку року – половину обсягу субвенції пропорційно до кількості осіб з ООП, які навчаються в січні – травні поточного року;
 • в серпні – другу половину обсягу субвенції, з урахуванням залишків, пропорційно до кількості осіб з ООП, які навчаються в інклюзивних і спеціальних класах з 1 вересня поточного року.

Використання субвенції
Перелік видатків, на оплату яких можна спрямовувати зазначену субвенцію, визначено в п. 4 Порядку № 88, а саме:

 • проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку для учнів інклюзивних класів та робочим навчальним планом (індивідуальним навчальним планом учня) для учнів спеціальних класів;
 • придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму.

У листопаді постановою КМУ від 15.11.17 р. № 863 (далі – Постанова № 863) унесено зміни до Порядку № 88. Зокрема:

 • збільшено граничний розмір загального обсягу субвенції на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму, з 20 до 35 %;
 • дозволено закупівлю спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування, якщо в закладі декілька дітей з ООП з однаковими нозологіями;
 • визначено, що типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з ООП буде затверджено наказом МОН та розміщено на офіційному сайті МОН;
 • унормовано використання коштів субвенції для учнів спеціальних класів закладу загальної середньої освіти, в якому корекційно-розвиткові заняття визначено не індивідуальною програмою розвитку дитини, а робочим навчальним планом класу (індивідуальним навчальним планом учня);
 • Порядок № 88 доповнено новими додатками, в яких надано форму Типового договору на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг), що укладається між керівником закладу загальної середньої освіти або відповідного управління освітою і фахівцем, та Акта приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг).

Крім того, Постановою № 863 дозволено у 2017 році кошти субвенції, не використані протягом січня – серпня поточного року, спрямовувати на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку. Водночас обмеження обсягу коштів на придбання зазначених засобів, установлене п. 4 Порядку № 88, не застосовується. Тобто у 2017 році видатки на придбання спецзасобів корекції психофізичного розвитку не обмежується 35 % від загального обсягу субвенції.
Оскільки на сьогодні ще не затверджено типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних і спеціальних класах, то для визначення таких засобів слід користуватися Базовим переліком корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (класів) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, затвердженим наказом МОН від 11.04.06 р. № 289.

На які видатки можна спрямовувати субвенції в разі навчання в інклюзивних класах?

Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах затверджено постановою КМУ від 15.08.11 р. № 872 (далі – Порядок № 872). Згідно з цим Порядком навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу (далі – ЗНЗ), складеного на основі типових навчальних планів ЗНЗ.
У п. 12 Порядку № 872 визначено, що відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з ООП складається індивідуальна програма розвитку, де зазначається інформація щодо потреб учня, у тому числі щодо технічних пристосувань, додаткових послуг (корекційно-розвиткові заняття), визначених на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації (інклюзивно-ресурсного центру).
Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків учня або його законних представників, які й визначають потребу учня щодо навчальної програми, засобів корекції, обладнання та інших засобів, необхідних для опанування навчальної програми.
Тобто для учнів інклюзивних класів за рахунок цієї субвенції оплачуються всі корекційно-розвиткові заняття, визначені індивідуальною програмою розвитку.

На які видатки можна спрямовувати субвенції в разі навчання у спеціальних класах?

Щодо проведення корекційно-розвиткових занять у спеціальних класах, то тут є деякі нюанси.
Навчання учнів з ООП у спеціальних класах врегульовано Положенням про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН від 09.12.10 р. № 1224.
Навчально-виховний процес у таких класах здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів спеціальних ЗНЗ для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у якому зазначено перелік корекційно-розвиткових занять та кількість годин для їх проведення.
Тобто корекційно-розвиткові заняття, визначені в типових навчальних планах спеціальних ЗНЗ, є обов’язковою інваріантною складовою і оплата їх проведення здійснюється з освітньої субвенції. Оплата праці фахівців, які проводять такі заняття, як і інших вчителів, здійснюється за тарифікацією.
За рахунок інклюзивної субвенції у спеціальних класах оплачується проведення додаткових, у порівнянні з типовим навчальним планом спеціального ЗНЗ, корекційно-розвиткових занять (послуг), визначених робочим навчальним планом (індивідуальним навчальним планом учня). Тобто робочий навчальний план спеціального класу може містити ширший перелік корекційно-розвиткових занять (послуг), ніж визначений у типовому навчальному плані спеціального ЗНЗ. Зазначимо, що Примірний перелік додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, наведено в додатку 1 до Порядку № 88, включає в себе ширший перелік занять (послуг), ніж визначено в типових навчальних планах спеціальних ЗНЗ.

Як оплачується праця фахівців, які проводять додаткові корекційно-розвиткові заняття?

Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги), як зазначено у п. 6 Порядку № 88, проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу загальної середньої освіти та у разі потреби – додатково залученими фахівцями), з якими заклад загальної середньої освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори. Зразок Типового договору на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) наведено в додатку 3, а примірний перелік таких послуг – у додатку 1 до Порядку № 88.
Оплата праці зазначених фахівців за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг), визначених індивідуальною програмою розвитку для учнів інклюзивних класів, та додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг), визначених робочим навчальним планом (індивідуальним навчальним планом учня) для учнів спеціальних класів, здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Такі норми містяться у зміненому згідно з Постановою № 863 Порядку № 88.
Тривалість групових або індивідуальних корек­ційно-розвиткових занять для учнів з ООП визначено в Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 15.08.11 р. № 872. Так, тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35–40 хвилин, індивідуального – 20–25 хвилин. Незважаючи на скорочену тривалість корекційно-розвиткового заняття, оплата його проведення здійснюється за годинною ставкою.
Оплата проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється щомісяця на підставі актів, складених за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку № 88.

Джерело: "Баланс-Бюджет" № 50, який вийшов з друку 11.12.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!