Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Створення веб-сайту для бюджетної установи: нематеріальний актив чи послуга?

16 лютого 2015 р.

У головного розпорядника бюджетних коштів (міністерства), для якого іншою юридичною особою безоплатно було створено веб-сайт, що ним використовується, виникли запитання: чи можна здійснювати платежі щодо підтримки цього сайту.
Щоб надати правильну відповідь, насамперед потрібно розібратися, що отримав розпорядник бюджетних коштів: нематеріальний актив та послугу чи лише послугу? Від цього залежать варіанти розрахунків при плануванні видатків, умови укладання угоди, платежі та бухгалтерський облік. Крім того, ураховуючи, що питання стосується міністерства, доречно нагадати вимоги законодавства з цього приводу.
Веб-сайт, безоплатно створений для центрального (або місцевого) органу виконавчої влади, з одного боку, має відповідати вимогам, замовленим керівником цього органу або визначеними ним відповідальними особами відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 04.01.02 р. № 3, а з іншого боку, передбачати можливість самостійного визначення «замовником» сайту деяких параметрів його функціонування, що в подальшому обумовлюють відповідні заходи із визначення бюджетних видатків, їх витрачання та відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Що стосується правильних і коректних дій бухгалтера з приводу вже здійсненої господарської операції, то необхідно визначитися, що таке веб-сайт з точки зору загального і спеціального законодавства.
Визначення поняття «веб-сайт» надано в п. 1.3 Порядку, затвердженого наказом Держкомітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення та Держкомзв’язку від 25.11.02 р. № 327/225. Згідно з цим визначенням веб-сайт – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет.
Хоча, на думку Державного департаменту інтелектуальної власності МОН, відсутність у законодавстві про авторське право визначення понять «веб-сайт», «веб-сторінка», «веб-портал» не може бути перепоною у правовій охороні їх як об’єктів авторського права, якщо вони є творами, тобто результатами творчої діяльності людини.
Головне для того, щоб говорити про наявність в установі нематеріального активу та про його подальше використання, – документальне підтвердження факту його придбання (отримання безоплатно) чи створення.
Питання щодо можливості генерування безоплатно розробленим для міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади веб-сайтом майбутніх економічних вигід викликає дуже великі сумніви. Адже відповідно до вищезгаданих нормативно-правових актів КМУ створення такого веб-сайту має індивідуальний характер, метою його розробки головним чином є забезпечення гласності та відкритості діяльності саме цих органів, підвищення їх ділової репутації тощо, а структура, дизайн офіційного веб-сайту та регламент його функціонування залежать від керівника відповідного органу виконавчої влади. Крім того, згідно зі ст. 8 Господарського кодексу органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання і не можуть отримувати надходження від платних послуг, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом та законом про Держбюджет України.

Як відображати ці господарські операції в бухобліку, а також більш детально щодо здійснення платежів див. у консультації «Баланс-Бюджет» № 7, який вийшов з друку 16.02.15 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!