Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Складання дотаційних податкових накладних: відповіді на актуальні запитання

25 квітня 2017 р.

Для кого ця стаття: для сільгосппідприємств, що включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр).

З 2017 року для сільгосптоваровиробників запроваджено бюджетну дотацію. Порядок та умови її отримання регламентуються розд. VІ Закону від 24.06.04 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі – Закон № 1877). Для сільгоспвиробників, які мають право на отримання дотації, установлено певні особливості заповнення податкових накладних (далі – ПН). На запитання, що виникають при складанні таких ПН, ми й надамо відповіді в цій статті.
Але спочатку нагадаємо, що право на отримання бюджетної дотації мають тільки сільгосптоваровиробники, які здійснюють види діяльності, перелічені в п. 161.3 Закону № 1877. Причому за умови, що вони внесені до Реєстру, який веде ДФС. Про порядок включення сільгосптоваровиробників до Реєстру та подання відповідної заяви ми писали в «Баланс-Агро», 2017, № 10, с. 10, а про порядок заповнення звітності з ПДВ отримувачами дотації – у «Баланс-Агро», 2017, № 14, с. 19.

Якими є особливості складання ПН сільгоспвиробниками – отримувачами дотації?
Порядок складання ПН затверджено наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307). Наказом Мінфіну від 23.02.17 р. № 276 до цього Порядку було внесено зміни, які, зокрема, стосуються заповнення ПН сільгоспвиробниками – отримувачами дотації (див. «Баланс-Агро», 2017, № 10, с. 3). Про що саме йдеться?
По-перше, сільгосптоваровиробники, які здійснюють операції з постачання сільгосптоварів, отриманих від видів діяльності, указаних у п. 161.3 Закону № 1877 (далі – дотаційна сільгосппродукція), у номері ПН після дробу проставляють код «2». Причому, як зазначено в абзаці восьмому п. 6 Порядку № 1307, складати ПН з кодом «2» після дробу можуть тільки сільгоспвиробники, унесені до Реєстру.
По-друге, у ПН, номер якої містить код «2», обов’язково заповнюється графа 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» (далі – дотаційні ПН).
Більше особливостей оформлення дотаційних ПН немає, тобто інші реквізити таких ПН заповнюють у звичайному порядку.
Дотаційні ПН складають лише на поставки дотаційної сільгосппродукції, причому як платникам, так і неплатникам ПДВ. Це стосується також зведених ПН, виписаних при безперервних чи ритмічних поставках, а також виписаних за щоденними підсумками (наприклад, при реалізації за готівку кінцевим споживачам).
Зверніть увагу: сільгоспвиробники, не включені до Реєстру, заповнюють ПН у загальному порядку, тобто без проставляння коду «2» у номері ПН та без заповнення графи 11 (навіть якщо вони поставляють сільгосппродукцію, що підпадає під дотацію).

Як визначити, чи є продукція дотаційною?
Конкретний перелік дотаційної продукції міститься в таблиці, яка є додатком до постанови КМУ від 08.02.17 р. № 83 (див. «Баланс-Агро», 2017, № 13, с. 7). У цій таблиці наведено відповідність кодів КВЕД кодам продукції згідно з УКТЗЕД. Саме цією таблицею слід користуватися при виникненні запитання, чи є продукція, при постачанні якої слід скласти дотаційну ПН, дотаційною.

З якої дати сільгоспвиробник уважається отримувачем дотації та може складати дотаційні ПН?
Згідно з абзацом третім п. 13 Порядку ведення Реєстру, затвердженого постановою КМУ від 21.02.17 р. № 179 (далі – Порядок № 179), датою набуття сільгосптоваровиробником статусу отримувача бюджетної дотації є 1-ше число звітного податкового періоду (місяця), у якому досягнуто обсяги, визначені пп. 1 п. 5 Порядку № 179 (мається на увазі питома вага поставок сільгосппродукції в загальному об’ємі поставок товарів), за результатами якого подано заяву згідно з п. 8 цього Порядку.
Питому вагу визначають за результатами 12 попередніх місяців, що передують місяцю, у якому подається заява (пп. 1 п. 5 Порядку № 179). Так, якщо заяву подають у травні 2017 року (з 21-го по 25-те число), то питому вагу визначають за результатами періоду травень 2016-го – квітень 2017 року. Отже, датою набуття сільгоспвиробником статусу отримувача дотації буде 1 квітня 2017 року, оскільки заяву подано за результатами квітня і саме в квітні досягнуто необхідний обсяг питомої ваги.
Як уже було зазначено, складати дотаційні ПН мають право тільки сільгоспвиробники, включені до Реєстру. Датою включення сільгоспвиробника до Реєстру є дата внесення контролюючим органом до Реєстру запису про таке включення (абзац третій п. 13 Порядку № 179). Так, сільгоспвиробник, який подав заяву 22 травня, за умови отримання позитивної відповіді має бути включений до Реєстру не пізніше 25 травня (протягом трьох робочих днів після надходження заяви до контролюючого органу). Але, повторимо, отримувачем дотації він у такому випадку буде вважатися з 1 квітня, тобто формально саме з цієї дати він може виписувати дотаційні ПН.
Чому формально? Тому що станом на дату включення до Реєстру (25 травня) усі ПН за квітень уже зареєстровані в ЄРПН.
Що стосується травневих ПН (тобто датованих 1 травня і пізніше), то ми б радили притримати їх реєстрацію до 25 травня – дати, коли підприємство буде впевнене, що воно включене до Реєстру і може виписувати дотаційні ПН.

Чи потрібно вести окрему нумерацію звичайних та дотаційних ПН?
Вважаємо, що не потрібно. Пояснимо чому.
Згідно з п. 6 Порядку № 1307 нумерація виписаних ПН ведеться в довільній формі та порядку. Не допускається лише оформлення ПН на одну дату з одним порядковим номером. У цьому ж пункті вказано, що порядковий номер ПН містить тільки цифрові значення та складається з двох частин:
• у першій (до знака дробу) проставляється порядковий номер;
• у другій (після знака дробу) – код, що передбачає здійснення операцій за дотаційними видами діяльності.
Як бачимо, порядковий номер все-таки наводиться в першій частині ПН. Тож, якщо скласти в один день звичайну ПН № 1 і в цей же день – дотаційну ПН № 1/2, є ймовірність, що вони будуть уважатися з однаковим порядковим номером.
На наш погляд, доцільно вести суцільну нумерацію дотаційних і звичайних ПН. Наприклад, якщо виписана звичайна ПН № 1, то наступна за нею дотаційна буде мати № 2/2.
Таблиця відповідності кодів КВЕД умовним кодам з ПН наведена у повній консультації.

Повний текст консультації див. у «Баланс-Агро» № 17-18, який виходить з друку 03.05.17 р.

 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!