Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Соціальна стипендія: призначення, виплата, скасування

21 серпня 2015 р.

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. У цій консультації розглянемо деякі аспекти призначення, виплати та позбавлення такої гарантованої виплати, як соціальна стипендія.

Учням професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), училищ тощо, а також студентам, курсантам вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) І–ІV рівнів акредитації провадиться виплата академічних та соціальних стипендій.
Соціальна стипендія призначається студентам, які мають державні пільги і гарантії, установлені законодавством, та потребують соціального захисту.
Учням та студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, за правилами п. 11, 12, 13 Постанови № 165 та п. 121 Порядку № 882 розміри соціальних стипендій становлять:

  • для учнів ПТНЗ – 850 грн.;
  • для студентів ВНЗ І–ІV рівнів акредитації – 1 760 грн.

Розмір стипендії визначається незалежно від результатів семестрового контролю. При відмінному навчанні їм додатково встановлюється академічна стипендія в підвищеному розмірі, а саме при успішності 10–12 балів з кожного предмета чи середньому балі успішності 5 (за 12- та 5-бальною шкалою оцінювання) розмір соціальної стипендії збільшується:

  • для учнів – на 40 грн.;
  • для студентів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації – на 70 грн.;
  • для студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації – на 100 грн.

Наприклад, студентові із числа дітей-сиріт, який навчається відмінно у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації, виплачується 1 830 грн. стипендії (у т. ч. соціальна – 1 760 грн., академічна – 70 грн.).
При задовільному навчанні (менше 10–12 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або середньому балі успішності менше 5 за 5-бальною шкалою), такому студентові належить виплатити 1 760 грн.
Може статися так, що студенти через низькі результати успішності (тобто при середньому балі успішності нижче 7 за 12-бальною шкалою чи нижче 4 за 5-бальною шкалою) втрачають право на одержання академічної стипендії та інші підвищення і додаткові стипендії. Тоді їм обов’язково призначається соціальна стипендія, розмір якої визначається у процентному відношенні до встановленої мінімальної академічної стипендії (далі – МАС) ВНЗ відповідного рівня акредитації.

Докладніше див. «Баланс-Бюджет» № 34, який виходить з друку 25.08.15 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!