Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Публічні закупівлі: замість тендерного комітету – уповноважена особа

July 2, 2016

Із цієї консультації ви дізнаєтесь: про альтернативу щодо відповідальних осіб під час проведення закупівель за бюджетні кошти, а саме уповноважених осіб.
У чому цінність цієї статті:
надані рекомендації допоможуть визначитись із перевагами залучення до публічних закупівель уповноваженої особи, а також яких принципів потрібно дотримуватися для введення до штату уповноваженої особи.

Уповноважена особа: хто це?

З 01.08.16 р. повноцінно запрацює Закон від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922), який передбачає нові умови щодо осіб, відповідальних за проведення процедур закупівель за бюджетні кошти. Зокрема, ст. 11 цього Закону визначено, що для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб). Умови створення та роботи тендерного комітету є цілком зрозумілими, оскільки подібна організація закупівель діє на сьогодні. Тому більш предметно потрібно розглянути новий вид організації публічних закупівель – організація шляхом залучення уповноваженої особи.
Уповноважена особа (особи) – це службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом № 922 на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту) (п. 33 ст. 1 Закону № 922). Згідно з визначенням, наведеним у Законі № 922, уповноважена особа є альтернативою тендерному комітету щодо проведення процедури публічних закупівель.
Вимоги до уповноваженої особи детально прописано у Примірному положенні про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженому наказом Мінекономрозвитку та торгівлі від 30.03.16 р. № 557 (далі – Положення № 557). Зокрема, у розд. ІІІ визначено умови роботи, вимоги до уповноваженої особи та обов’язки. Як передбачено п. 3.1 цього розділу, уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) замовника або трудового договору (контракту) відповідно до норм трудового законодавства. При цьому трудовий договір може укладатися строково, на невизначений строк або ж на строк проведення процедур закупівель.
Актуальним є запитання: чи може уповноважена особа працювати на умовах цивільно-правового договору? Оскільки п. 3.1 Положення № 557 визначено, що уповноважена особа здійснює діяльність відповідно до норм трудового законодавства, вважаємо що укладення цивільно-правового договору не є можливим. Отже, уповноважена особа є повноцінним працівником установи, на якого поширюються вимоги та гарантії, передбачені КЗпП, колективним договором, іншими внутрішніми та зовнішніми розпорядчими документами у сфері трудового законодавства.
Звертаємо увагу: суб’єкт, який є замовником публічних закупівель, ураховуючи обсяги закупівель, самостійно вирішує питання, на який строк укладати трудовий договір із уповноваженою особою та яку кількість уповноважених осіб до проведення закупівель залучати. У разі прийняття на роботу двох і більше уповноважених осіб замовник може створити окремий структурний підрозділ та визначити керівника, який буде організовувати роботу такого підрозділу. Водночас установам потрібно дотримуватися принципу ефективності та результативності використання бюджетних коштів, визначеного в ч. 6 п. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу, відповідно до якого учасники бюджетного процесу мають прагнути досягати цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату.

Вимоги та обмеження до уповноваженої особи

Як правило, вимоги працівників, які претендують на обіймання тієї чи іншої посади, установлюються згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Проте, оскільки професії «уповноважена особа» цей Довідник не містить, замовнику закупівель при прийнятті на роботу уповноваженої особи слід керуватися Положенням № 557 та загальними вимогами до посади, на яку прийнято уповноважену особу. Так, п. 3.6 Положення № 557 передбачено такі вимоги до претендента на посаду уповноваженої особи:
·          вища освіта (нормативним документом не вказано обмежень щодо напряму підготовки здобутої вищої освіти, відтак підійде будь-яка);
·          досвід роботи у сфері закупівель не менше двох років (оскільки посада є новою для українського ринку праці, вважаємо за доцільне керівнику установи враховувати досвід роботи претендента в комітетах конкурсних торгів підприємств, установ, організацій тощо. Для підтвердження керівник може вимагати довідку з попереднього місця роботи або витяг із наказу щодо участі в колегіальних органах із питань закупівель);
·          належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практика його застосування (може підтверджуватись документами про проходження навчання у сфері закупівель за державні кошти, копіями наказів про участь у колегіальних органах із питань закупівель за бюджетні кошти).
Також претендентам слід орієнтуватися в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування у джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру, чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо. Ця законодавча вимога до претендента може бути перевірена в ході співбесіди при прийнятті на роботу. Не може бути уповноваженою фізична особа яка створює конфлікт інтересів між учасниками та замовником, а також народні депутати і депутати місцевих, районних та обласних рад (п. 3.2 Положення № 557).

Права та обов’язки уповноваженої особи

Права та обов’язки уповноваженої особи подібні до прав та обов’язків тендерних комітетів. Наведемо їх у таблиці.

Обов’язки уповноваженої особи

Норма Положення № 557

Права уповноваженої особи

Норма Положення № 557

1

2

3

4

Дотримуватись у роботі принципів роботи визначених у п. 3.9 Положення № 557

П. 3.9

У межах компетенції вимагати від працівників установи (організації) різного роду документи, організовувати та брати участь у нарадах, комісіях тощо

П. 3.1

Виконувати функції із складання, подання та зберігання документації публічних закупівель

П. 3.10

Організовувати роботу з питань публічних закупівель (Закон № 922)

П. 3.10

Усі права визначено трудовим законодавством, трудовим та колективним договорами

П. 3.1, 3.7

Інші передбачені трудовим договором, колективним договором, іншими внутрішніми та зовнішніми документами

П. 3.1

Проходити навчання з питань організації та здійснення закупівель

П. 3.11

Дотримуватися норм чинного законодавства з питань закупівель за бюджетні кошти

П. 3.12

Брати участь у процесі планування видатків на закупівлю товарів, робіт, послуг

П. 3.11

Крім прав, наведених у таблиці, уповноваженій особі може надаватися право на підписання договорів про закупівлю (п. 3.1 Положення № 557). Звертаємо увагу: в разі надання права підпису договорів уповноваженій особі потрібно надати довіреність або ж унести зміни до відомостей у Єдиному державному реєстрі стосовно фізичних осіб, які мають право підписувати документи, у тому числі договори, без довіреності. Зразки підписів до органу Державного казначейства змінювати не потрібно, оскільки вони поширюють свою дію виключно на платіжні та інші розрахункові документи (пп. 2.1.3 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.12 р. № 758). За порушення законодавства у сфері публічних закупівель уповноважена особа несе персональну відповідальність.

Уведення до штату посади уповноваженої особи та оплата праці

Чинним Класифікатором посад працівників не передбачено посади «уповноважена особа», відтак для прийняття уповноваженої особи на роботу до штатного розпису потрібно додатково ввести посаду, яка відповідатиме загальним вимогам до обов’язків, передбачених Положенням № 557. Такою посадою може бути «заступник керівника», «спеціаліст» тощо.
Уведення додаткової штатної одиниці в органах місцевого самоврядування здійснюється самостійно. У бюджетних установах, закладах додаткові штатні одиниці вводяться за рішенням органу місцевого самоврядування, у власності якого перебуває відповідна установа чи заклад. У комунальних підприємствах, які одержують бюджетні кошти, додаткові штатні одиниці вводяться самостійно за погодженням із установою вищого рівня, у віданні якої перебуває таке підприємство. Також уповноважену особу можна прийняти на вакантну посаду.
Оплата праці уповноваженої особи залежатиме від посади, на яку прийнято такого працівника, з урахуванням галузевих наказів про умови оплати праці працівників бюджетних установ, органів місцевого самоврядування, державних комунальних підприємств, органів державної влади, колективного договору тощо. Розмір заробітної плати зазначається у трудовому договорі. Якщо у замовника є лише одна уповноважена особа, то потрібно додатково визначити також працівника, який замінятиме уповноважену особу під час тимчасової непрацездатності, відпустки тощо.

ВИСНОВКИ

Можливість прийняття на роботу працівника як уповноваженої особи (осіб), що виконуватиме функції з організації публічних закупівель за бюджетні кошти, передбачено Законом № 922. Перевагою такого введення, безперечно, є насамперед оплата праці за організацію та проведення закупівель за бюджетні кошти (участь у тендерному комітеті працівників не оплачується, що часто стає проблемою в залученні фахівців до тендерного комітету). Водночас додаткові витрати на оплату праці уповноваженої особи можуть стати перепоною до впровадження такої організації публічних закупівель у практику бюджетних установ через тотальне скорочення та оптимізацію видатків, які відбуваються сьогодні в країні.

Джерело:   БАЛАНС-БЮДЖЕТ», 2016, № 27.

 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!