Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Придбання товарів із використанням платіжних карток: облік у покупця

July 13, 2017

Платіжні картки – дуже зручний спосіб розрахунків. У консультації розглянемо, як відображаються в обліку покупця операції із придбання товарів (послуг) за допомогою платіжної картки.

Загальні правила розрахунків платіжними картками
Платіжні картки відносяться до електронних платіжних засобів (далі – ЕПЗ). Їх можна використовувати для переказу грошей із рахунка платника при оплаті товарів (послуг), переказу грошей на рахунки інших осіб, зняття готівки з картки через банкомат або касу банку, інших операцій, передбачених договором із банком.
Здійснювати операції з коштами на поточному рахунку за допомогою особистої платіжної картки (далі – ОПК) або корпоративної платіжної картки (далі – КПК) може тільки фізособа – її власник. Для КПК такою особою є працівник (довірена особа) підприємства, на ім'я якої вона випущена. Використання платіжної картки за довіреністю іншою особою не допускається, крім випадків емісії додаткового ЕПЗ для довіреної особи.
Будь-яка операція, ініційована за допомогою КПК, відображається в банківській виписці за тим рахунком, до якого вона була випущена, тому підприємство зможе контролювати рух коштів за своїм картрахунком за відповідними виписками банку.

Документальне оформлення розрахунків платіжною карткою
Розрахунки за товари (послуги) за допомогою платіжної картки оформляються такими документами:
• квитанцією платіжного термінала. Один примірник квитанції передається покупцю, другий залишається в продавця. Інформація про операцію передається банку-еквайеру в процесі авторизації або зберігається в пам'яті термінала у вигляді реєстру, який передається банку-еквайеру в строки, установлені договором;
• сліпом – паперовим документом, який підтверджує здійснення операції за допомогою платіжної картки і містить дані про неї, реквізити картки. Зазначимо, що сліп оформляється, якщо при розрахунках платіжною карткою використовується імпринтер, що сьогодні трапляється дуже рідко;
• чеком банкомата, який оформляється при знятті готівки.
Слід пам'ятати, що документи, отримані при здійсненні розрахунків із використанням платіжної картки, мають статус первинних і можуть бути використані підприємством при врегулюванні спірних питань при перевірках. Такі документи повинні містити такі обов'язкові реквізити:
• ідентифікатор еквайера та торговця або інші реквізити, що дозволяють їх ідентифікувати;
• ідентифікатор платіжного пристрою;
• дату та час проведення операції;
• суму та валюту операції;
• суму комісійної винагороди;
• реквізити платіжної картки, дозволені правилами безпеки платіжної системи;
• вид операції;
• код авторизації або інший код, який ідентифікує операцію в платіжній системі.
Крім перелічених реквізитів, правилами платіжних систем або внутрішніми правилами банку-еквайера можуть передбачатися й інші додаткові реквізити в документах за зазначеними операціями.

Облік придбань за допомогою платіжної картки
Бухгалтерський облік
У бухобліку підприємства-покупця кошти, використовувані для розрахунків КПК, відображаються на таких субрахунках:
• 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;
• 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;
• 313 «Інші кошти в банках у національній валюті»;
• 314 «Інші кошти в банках в іноземній валюті».
Зауважимо, що дата зняття готівки з використанням КПК не завжди збігається з датою списання коштів із рахунка, до якого «прив'язана» картка, згідно з випискою банку. Тобто в момент розрахункової операції відбувається блокування певної суми на відповідному рахунку, а вже потім вона списується. Причому, залежно від правил платіжної системи, цей період може становити від одного до декількох днів. Для відображення заблокованої суми можуть використовуватися субрахунки другого порядку, на них кошти враховуються до моменту фактичного списання.
Розрахунки із власником картки – підзвітною особою підприємства відображаються на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».
Оприбуткування товарів, придбаних за допомогою платіжної картки, здійснюється за дебетом рахунків обліку товарів (послуг) у кореспонденції із кредитом субрахунка 372. Такі проведення робляться на дату затвердження Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, за формою, затвердженою Наказом № 841.

Повний текст консультації див. у Практичному керівництві № 13 "Платіжні картки та інші електронні платіжні засоби: застосування на практиці".

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!