Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Підприємець на загальній системі: доходи і витрати в 2017 році

February 27, 2017

Акценти статті: підказки для підприємця на загальній системі оподаткування:
• що можна і що не можна включати до складу доходів;
• які витрати можна віднести до складу витрат, а які – не можна;
• як вести облік доходів і витрат;
• як нарахувати амортизацію.

Загальні положення
Підприємець на загальній системі оподаткування (далі – підприємець) є платником ПДФО. Порядок оподаткування його доходів установлено ст. 177 Податкового кодексу (далі – ПК).
Так, об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом, отриманим від ведення господарської діяльності, і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з такою діяльністю (п. 177.2 ПК).
Доходи підприємця обкладаються ПДФО за ставкою 18 % (п. 167.1 ПК).

Як підприємець веде облік своїх операцій?
Для підприємця обліковим регістром є Книга обліку доходів і витрат (далі – Книга), яку він веде в обов'язковому порядку (п. 177.10 ПК). Саме на підставі записів у Книзі згодом заповнюється Декларація про майновий стан і доходи (її форма затверджена наказом Мінфіну від 15.09.16 р. № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859»).
Форма Книги і Порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів від 16.09.13 р. № 481 (далі – Порядок № 481).
Підприємець самостійно вибирає, як йому вести Книгу – у паперовому вигляді чи в електронному (п. 2 Порядку № 481). При цьому Книга повинна бути зареєстрована в контролюючому органі за місцем обліку підприємця. Записи в Книзі робляться тільки в ті дні, коли підприємець отримує дохід (п. 5 Порядку № 481). Суми наводяться у гривнях із копійками (п. 9 Порядку № 481).

Як визначається сума загального оподатковуваного доходу підприємця?
До складу загального оподатковуваного доходу входить виручка у грошовій і натуральній формі, отримана від ведення господарської діяльності, а саме (ЗІР, категорія 104.04):
• безготівкові кошти, що надійшли на банківський рахунок, або готівкові кошти, отримані підприємцем або його працівниками на місці проведення розрахунків;
• виручка, отримана в натуральній (негрошовій) формі;
• суми штрафів і пені, отримані від інших підприємців за договорами цивільно-правового характеру за порушення їх умов, а також інші доходи від підприємницької діяльності.
На думку податківців, до доходу підприємця також включається (ЗІР, категорія 104.04):
• заборгованість за товари (роботи, послуги), списана кредитором підприємця;
• отримана безповоротна фінансова допомога;
• додатна курсова різниця, що виникає при продажу інвалюти;
• вартість безплатно отриманих товарів (робіт, послуг) у розмірі, не нижчому за їх звичайну ціну. Цю суму підприємець включає до доходів на дату отримання таких товарів (послуг).

У який момент визнається дохід?
Доходи підприємця визнаються за касовим методом. Говорячи звичною мовою, поки підприємець не отримає гроші на рахунок чи в касу або ж виручку в натуральній формі, доходу в нього не буде. Гроші прийшли – треба відобразити дохід. Навіть якщо підприємець ще не реалізував товар, не надав послугу, але вже отримав аванс, ця сума включається до складу доходів.

Як доходи відображаються в Книзі?
Для доходів у книзі виділено три графи:
• графа 2 – сума отриманого підприємцем доходу від провадження господарської діяльності;
• графа 3 – сума повернених за товари (роботи, послуги) коштів;
• графа 4 – загальна сума доходу, яка підлягає декларуванню (визначається як різниця: гр. 2 – гр. 3).

Що не включається до доходу підприємця?
До складу загального оподатковуваного доходу не включається:
• сума акцизного податку з реалізації підакцизних товарів (якщо підприємець веде роздрібну торгівлю) (пп. 177.3.1 ПК);
• сума ПДВ, яка входить до ціни проданих товарів (робіт, послуг) (якщо підприємець – платник ПДВ) (п. 177.3 ПК).
Також не вважатимуться доходом (ЗІР, категорія 104.04):
• сума банківського кредиту, отримана на поточний рахунок підприємця;
• отримана поворотна фінансова допомога;
• суми, що помилково надійшли на поточний рахунок підприємця;
• повернена банком сума депозиту;
• суми, повернені підприємцеві постачальником у зв'язку з розірванням договору або поверненням товару;
• допомога з тимчасової непрацездатності, що виплачується Фондом соцстрахування;
• сума поповнення поточного рахунка власними коштами підприємця.

Які витрати підприємець може вважати своїми витратами?
Як витрати відображаються в Книзі?
Які витрати підприємець не може відносити до витрат?
Як підприємцеві нарахувати амортизацію?

Відповіді на ці питання див. у повній безкоштовній консультації в "Баланс" № 16-17, який вийшов з друку 27.02.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!