Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Практичний психолог лікарні: як установити оклад, тривалість робочого тижня та відпустки?

September 12, 2017

У дитячій лікарні працює практичний психолог без категорії з педагогічною освітою. За яким тарифним розрядом установлюється посадовий оклад такому працівникові? Чи має він право на скорочений робочий тиждень та відпустку тривалістю 56 календарних днів як педагогічний працівник?

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення затверджено наказом Мінпраці та соцполітики і МОЗ від 05.10.05 р. № 308/519 (далі – Умови № 308/519).
У п. 1.3 Умов № 308/519 визначено, що оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які не передбачено цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури тощо), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.
Посада «практичний психолог» згідно з постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» є педагогічною.
Таким чином, на практичного психолога закладу охорони здоров’я поширюються Умови оплати праці та схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, затверджені наказом МОН від 26.09.05 р. № 557 (далі – Наказ № 557), та норми Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.
Згідно з додатком 6 до Наказу № 557 практичному психологу без категорії, який працює в закладі охорони здоров’я, до 31.08.17 р. посадовий оклад установлювався за 8–9-м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки, а з 01.09.17 р. – за 10–11-м тарифним розрядом. Тарифні розряди встановлюються за результатами атестації.
Також на педагогічних працівників закладів охорони здоров’я поширюються норми постанов КМУ від 23.03.11 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» та від 31.01.01 р. № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту».
Наказом МОЗ від 25.05.06 р. № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» норму тривалості робочого часу для практичних психологів не визначено, тому для них застосовується ст. 50 КЗпП, якою встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Право на скорочений робочий тиждень мають лише психологи, які працюють на відповідних посадах у закладах, включених до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від 21.02.01 р. № 163.
Відповідно до ст. 6 Закону від 15.11.98 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504) керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів (далі – к. д.). Порядок надання відпустки такої тривалості затверджено постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346. Установлення практичним психологам закладів охорони здоров’я відпустки тривалістю до 56 к. д. у ньому не передбачено.
Згідно із Законом № 504 щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 к. д. за відпрацьований робочий рік, який відлічується із дня укладення трудового договору.
Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290, до якого посаду практичного психолога не включено.
Отже, для практичного психолога звичайної дитячої лікарні встановлюється посадовий оклад згідно з додатком 6 до Наказу № 557, тривалість робочого тижня становить 40 годин, а щорічної відпустки – 24 к. д.

Джерело: "Баланс-Бюджет" № 37, який вийшов з друку 11.09.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!