Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Порядок подання аудиторських звітів до НБУ за 2014 рік

18 лютого 2015 р.

Банк зобов`язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.
Банк зобов`язаний подавати щорічно не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, до НБУ примірник звіту аудитора, у тому числі про перевірку річної консолідованої фінансової звітності. Банк подає разом зі звітом аудитора виписку з протоколу загальних зборів учасників банку, на яких було розглянуто звіт аудитора та затверджено заходи за результатами його розгляду.
Також банк зобов`язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком, а також інформацію в обсязі, визначеному НБУ, про власників істотної участі у банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет.
Крім того, звертаємо увагу, що у разі укладення банком угоди про проведення аудиту, зокрема відповідно до стандартів звітності материнської компанії, банк повинен подати до НБУ результати такого аудиту банку, викладені українською мовою, у місячний строк після його закінчення додатково до звіту аудитора.

Лист НБУ від 16.02.15 р. № 47-411/9793.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!