Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Заохочення працівників

27 травня 2014 р.

Заохочення вже давно стало дієвим механізмом підвищення зацікавленості працівника в поліпшенні якості своєї роботи. Які заохочення можуть застосовуватися до працівників, ви дізнаєтеся в цій консультації.
До працівників можуть застосовуватися будь-які види заохочень, зазначені в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Виняток становлять випадки, коли з працівника не знято дисциплінарне стягнення.
Заохочення працівників буває матеріальним і моральним. Одним із найпоширеніших видів матеріального заохочення працівників є преміювання. Премія – це винагорода, яка виплачується працівникам понад основну заробітну плату за результатами їх трудової діяльності згідно з показниками та умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством.
Матеріальні заохочення можуть носити як регулярний характер (наприклад, щомісячне преміювання), так і разовий (наприклад, преміювання до свята або ювілею) залежно від умов, передбачених Положенням про преміювання працівників.
Моральне заохочення зазвичай носить разовий характер (наприклад, вручення подяки або грамоти до свята або ювілею).
Розміри премій, винагород та інших заохочувальних виплат установлюються підприємствами самостійно в колективному договорі з урахуванням вимог, норм і гарантій, передбачених законодавством. Якщо колдоговір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов`язаний погоджувати ці питання з профспілковим органом, а якщо профспілка відсутня – з іншим органом, уповноваженим на представництво інтересів трудового колективу. Якщо на підприємстві немає ні профспілки, ні органу, уповноваженого представляти інтереси трудового колективу, то рішення про заохочення працівників, розміри премій, винагород й інших заохочувальних виплат приймаються адміністрацією підприємства без будь-яких узгоджень.
Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і вносяться до трудових книжок працівників. Не вносяться до трудової книжки заохочення у вигляді премій, що виплачуються регулярно, наприклад за результатами місяця, кварталу або року.
Підводячи підсумок зробимо висновок, що правильно розроблена і застосовувана система заохочень – це дієвий механізм, який дає можливість підприємству стимулювати працівників дотримуватися дисципліни, ефективно й сумлінно трудитися. Адже не секрет, що згуртований колектив, який має як моральну, так і матеріальну мотивацію, може вирішити будь-яке завдання і досягти високих результатів. Щоб не тільки зберегти, але й примножити активи, підприємству не обійтися без прийняття складних, а іноді і ризикованих рішень. І допомогти в цьому можуть кваліфіковані співробітники, які знають, що розмір отримуваних ними премій і інших заохочень безпосередньо залежить від результатів господарської діяльності підприємства, на якому вони працюють.

Порядок оформленнязаохочень з прикладами заповнення необхідних документів див. в ПК № 11 «Кадрове діловодство: відпустки, робочий час, звітність, відповідальність», 2014.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!