Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Повноваження та відповідальність бухгалтерської служби розпорядника бюджетних коштів

27 жовтня 2014 р.

Нормами ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу (далі – БК) передбачено декілька функцій щодо забезпечення, а в подальшому і підтвердження відповідної діяльності головним розпорядником бюджетних коштів, а саме здійснення:

- управління бюджетними коштами в межах установлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. При цьому результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності і включають кількісні та якісні показники, які мають підтверджуватися, зокрема, офіційною державною фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського та управлінського обліку;

- внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

Зауважимо, що на прямий обов’язок розпорядника бюджетних коштів щодо побудови внутрішнього контролю та здійснення внутрішнього аудиту у своїх закладах та підвідомчих бюджетних установах вказує ст. 26 БК, згідно з якою внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.

У контексті внутрішнього контролю для забезпечення оцінки ефективності бюджетних програм та віднесення цього напряму діяльності до повноважень і відповідальності головного бухгалтера не можна не згадати норму п. 3 розд. ІІІ Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, якими передбачено, що результати оцінки ефективності бюджетних програм підписуються керівником бухгалтерської служби головного розпорядника.

Виконання обов’язку щодо правильного ведення бухгалтерського обліку та подання достовірної фінансової звітності забезпечується різними заходами залежно від рівня відповідальності, що є наслідком вимог, установлених ч. 7 ст. 8 Закону № 996, та повноважень бухгалтера, про які нагадується в листі Мінфіну від 26.04.13 р. № 31-08410-07-10/13557, а саме:

- участь в оформленні матеріалів, пов’язаних із недостачею і відшкодуванням втрат від недостачі, розкрадання і псування активів підприємства;

- забезпечення перевірки стану бухобліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Більш докладну консультацію див. у журналі „БАЛАНС-БЮДЖЕТ” від 27.10.14 р. № 43.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!