Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Передплата періодичних видань: нюанси відображення в обліку

18 квітня 2017 р.

Облік операцій з оформлення передплати періодичних видань та подальшого їх отримання нерідко викликає труднощі у бухгалтерів, оскільки ці операції передбачають рівномірний розподіл витрат у майбутніх періодах, часто навіть у наступному бюджетному році. Тому сьогодні ми розглянемо деякі приклади відображення в обліку зазначених операцій в умовах запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219 (далі – Наказ № 1219).

Вимоги законодавства
Нагадаємо, що основними документами, які регулюють питання оформлення передплати та отримання періодичних видань в бюджетних установах, є постанова КМУ від 23.04.14 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі – Постанова № 117) та НП(С)БОДС 135 «Витрати».
Відповідно до пп. 5 п. 1 Постанови № 117 попередня оплата періодичних видань допускається на строк не більше одного року. Крім того, до постанови внесено зміни, відповідно до яких розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати попередню оплату передплати періодичних видань на наступний бюджетний рік (п. 2 Постанови № 117).
Зазначимо також, що відповідно до п. 2 розд. ІІІ НП(С)БОДС 135 у разі якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. Такі витрати підлягають рівномірному включенню до складу витрат, пов’язаних із виконанням бюджетною установою своїх повноважень, а також з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт. До витрат майбутніх періодів бюджетні установи відносять такі витрати: сплачені авансом орендні платежі (за кілька звітних періодів), передплату на періодичні видання (квартал, півріччя, рік) тощо.
Згідно із Планом рахунків для обліку та узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 29 «Витрати майбутніх періодів».
Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений Наказом № 1219 (далі – Порядок № 1219), визначає, що рахунок 29 «Витрати майбутніх періодів» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. За дебетом рахунка відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом – списання (розподіл) витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду.
Саме на новий субрахунок 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів» відповідно до Методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затверджених наказом Мінфіну від 21.12.16 р. № 1127, бюджетні установи повинні були в січні 2017 року перенести залишок зі старого субрахунка 851, який виник на кінець 2016 року.
У Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій Наказом № 1219 (далі – Типова кореспонденція № 1219), немає інформації щодо кореспонденції субрахунку 2911. Тому бюджетна установа повинна керуватися Порядком № 1219.
Зазначимо, що суб’єкти держсектора в разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухобліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов’язаннями, не передбачену в Типовій кореспонденції № 1219, зі збереженням єдиних методологічних основ, визначених НП(С)БОДС та іншими нормативно-правовими актами з бухобліку в держсекторі, яка визначається в розпорядчому документі про облікову політику установи.
Отже, бюджетна установа може передбачити у своєму розпорядчому документі про облікову політику робочу схему кореспонденції субрахунків бухобліку, які стосуються саме цієї установи. Такий документ рекомендовано оформити як додаток до наказу про облікову політику бюджетної установи (за потреби можна вносити до нього зміни та доповнення).

Практика застосування
У повній консультації розглянуто декілька прикладів відображення операцій із передплати періодичних видань у бухгалтерському обліку.

Див. консультацію у безкоштовному доступі у «Баланс-бюджет» № 16, який вийшов з друку 18.04.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!