Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Передача зерна на елеватор: облік у поклажодавця

1 серпня 2014 р.

Перш за все зауважимо, що відображення в обліку витрат на передачу, доробку та зберігання зерна на елеваторі залежить від ряду факторів, а саме:
- чи передбачено умовами договору складського зберігання зерна право зерноскладу розпоряджатися зерном (його частиною);
- чи потребує зерно доробки з метою доведення його до стану готової сільгосппродукції. Нагадаємо, зібране з поля зерно перестає бути елементом біологічного активу і стає самостійним активом підприємства – сільгосппродукцією за умови, що існує ймовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигід від його використання, а вартість зерна може бути достовірно визначена (п. 5 П(С)БО 30 «Біологічні активи»).
Для контролю за рухом зерна за місцями зберігання його облік ведуть на окремих аналітичних рахунках до субрахунку 271 «Продукція рослинництва». Так, при первісному визнанні зібране зерно обліковується за дебетом субрахунка 271.1 «Зерно на складі» (у розрізі окремих культур).
Якщо зерно передається на елеватор без передачі права розпоряджатися ним, то воно обліковується його власником (поклажодавцем) на субрахунку 271.2 «Зерно на відповідальному зберіганні» рахунка 27. При передачі зерна на елеватор поклажодавець робить проведення Дт 271.2 – Кт 271.1.
При транспортуванні зерна на елеватор можливі втрати. Нестачі, виявлені під час транспортування, списуються так:
- у межах норм природного убутку – визнаються витратами звітного періоду з відображенням фактичної собівартості такого зерна за дебетом субрахунка 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»;
- понад такі норми – за дебетом рахунка 374 «Розрахунки за претензіями», якщо претензію визнано постачальником (перевізником), а якщо не визнано – за дебетом субрахунка 947 з одночасним обліком на забалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі івтрати від псування цінностей» протягом трьох років (або до моменту визнання претензії). Якщо виявлено винну особу – працівника поклажодавця, то облік ведеться за дебетом субрахунка 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».

Більш детальну консультацію з описом обліку доробки, зберігання та реалізації зерна див. в журналі "БАЛАНС-АГРО" від 04.08.14 р. № 29.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!