Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Відображаємо в обліку та звітності результати перевірок із ПДВ

1 вересня 2017 р.

Акценти цієї статті:

 • які форми податкових повідомлень-рішень направляються платнику податків у випадку виявлення порушень при перевірці;
 • виправлення яких порушень відображається в декларації;
 • як відображається виправлення порушень у бухобліку.

Якої форми бувають ППР
Припустимо, у ході податкової перевірки будуть виявлені порушення. У цьому випадку контролюючий орган складе акт, а потім надішле платнику податків податкове повідомлення-рішення (далі – ППР). Форми ППР наведено в додатках до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.15 р. № 1204.

За результатами перевірки ПДВ платник може отримати ППР за формою:

 • «Р» (додаток 2) – якщо завищено або занижено податкові зобов'язання, і це з'ясувалося в ході документальних, камеральних перевірок;
 • «Р1» (додаток 3) – занижено або завищено податковий кредит та/або податкові зобов'язання, заявлені в декларації, що не привело до донарахування грошових зобов'язань (крім випадків, коли таке заниження/завищення враховане при винесенні інших ППР за результатами перевірки);
 • «Ш» (додаток 4) – порушено строки сплати грошових зобов'язань;
 • «В1» (додаток 6) – завищено заявлену суму бюджетного відшкодування (далі – БВ), у тому числі вже відшкодовану на момент перевірки;
 • «В3» (додаток 7) – відмовлено в БВ;
 • «В4» (додаток 8) – зменшено від’ємне значення ПДВ;
 • «Н» (додаток 13) – порушено строки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань (далі – ПН, РК) у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН);
 • «ПН» (додаток 14) – виявлено помилки в обо­в'яз­кових реквізитах ПН.

У консультації «Порушення ПДВ: форми податкових повідомлень-рішень, відображення результатів перевірок в обліку та звітності», ми навели зручну таблицю, де вказали, як заповнюються форми ППР, у якому розмірі нараховується штраф за кожною формою, як нараховані суми відображаються в інтегрованій картці платника податків (далі – ІКП).

Які наслідки треба відображати у звітності
Отже, орган ДФС виявив порушення і направив підприємству ППР певної форми. Зі змісту ППР буде ясно, до яких податкових наслідків призвело таке порушення.
Не всі із цих наслідків слід відображати в декларації. Наприклад, у декларації не відображаються донарахування податку, нарахування штрафних санкцій і пені.
Відображаються лише події, що вплинули на суму від’ємного значення, яка включається до складу податкового кредиту наступного звітного періоду. Зокрема, це порушення, зазначені в ППР форм В3 і В4.
Суми заниження податкових зобов'язань, а також суми завищення показників, зазначені в ППР, відображаються в ІКП.
Розглянемо докладніше, як відобразити у звітності наслідки порушень за формами В3 і В4.
Сума, зазначена у формі В3 (тобто сума, на яку підприємству відмовлено в БВ), може бути відображена зі знаком «+» у рядку 16.3 декларації «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу». У даному випадку мається на увазі від’ємне значення попередніх звітних періодів. Така сума відображається в декларації того звітного періоду, на який припадає день узгодження ППР, якщо відсутні порушення норм ст. 197–199 Податкового кодексу (далі – ПК). Так указано безпосередньо в самій формі В3.

Сума, зазначена у формі В4, відображається у звітності таким чином (так сказано в самій формі В4):

 • сума завищення від’ємного значення, яка включається до податкового кредиту наступного звітного періоду (ряд. 20.3 декларації) – наводиться зі знаком «–» у рядку 16.3 декларації в тому звітному періоді, на який припадає день узгодження такого ППР;
 • сума від’ємного значення, яка заявлена платником податків у рахунок зменшення податкового боргу з ПДВ і перевищує суму такого боргу – зменшує значення відповідних рядків декларації того звітного періоду, на який припадає день узгодження такого ППР.

У випадку заповнення рядка 16.3 декларації платник податків в обов'язковому порядку заповнює таблицю «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку» (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21). Дана таблиця знаходиться під самою декларацією, складається із трьох граф і містить таку інформацію: дату, номер документа (у нашому випадку це буде ППР) і суму ПДВ зі знаком «+» або «–» (залежно від форми ППР – «В3» чи «В4»).
При отриманні ППР за формою Р1, у якому зафіксовано завищення податкових зобов'язань або заниження податкового кредиту, платник податків може подати уточнюючі розрахунки за податкові періоди, зазначені в такому ППР.

Повний текст консультації див. у "Баланс" № 68-69, який вийшов з друку 28.08.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!