Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Звітуємо до фонду соцзахисту інвалідів вчасно

23 лютого 2016 р.

Наближається дата подання річної звітності за 2015 рік до Фонду соцзахисту інвалідів (далі – Фонд) – 29 лютого 2016 року (останній робочий день лютого). Тож у цій статті ви знайдете нюанси виконання нормативу створення робочих місць для інвалідів, зрозумієте, чи встановлено цей норматив саме для вашої бюджетної організації та чи будуть якісь санкції за його невиконання.

Людмила ГОРДІЄНКО,
редактор-експерт "UTEKA"

Норматив працевлаштування інвалідів: для кого і який саме

Норматив працевлаштування інвалідів установлено Законом від 21.03.91 р. № 875-ХII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі – Закон № 875). Так, ст. 19 цього Закону встановлено, що для підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі:

  • 4 % середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік;
  • одне робоче місце – якщо кількість працівників – від 8 до 25 осіб.

Установи з меншою кількістю працівників норматив працевлаштування інвалідів не встановлюють і Звіт до Фонду не подають.

Зауважимо, що розрахунок нормативу здійснюється роботодавцями самостійно. Отримане значення кількості робочих місць округляють до цілого числа за правилами математики: якщо після коми цифра 5 і більше, то число округляється у бік збільшення (див. лист Мінпраці та соцполітики від 17.10.08 р. № 767/0/15-08/19).

Виконанням нормативу в загальному випадку буде вважатися працевлаштування розрахованої кількості інвалідів чи сплата річних адміністративно-фінансових санкцій за їх непрацевлаштування до Фонду за місцезнаходженням підприємства чи організації (ч. 9 ст. 19 Закону № 875). А ось чи будуть відповідні штрафи для бюджетних організацій, розберемось далі.

Штрафні санкції за невиконання нормативу

Згідно зі ст. 20 Закону № 875 підприємства, установи та організації із середньообліковою чисельністю працюючих інвалідів менше встановленого нормативу щороку сплачують відповідним відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції. Розмір цих санкцій – середньорічна заробітна плата на відповідному підприємстві, в установі, організації у розрахунку за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, але ним не зайняте.

Для підприємств, установ та організацій, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір штрафів за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда та ним не зайняте, визначається із розрахунку 1/2 середньої річної зарплати.

Важливо! На бюджетні організації ці адмініст­ративно-господарські санкції не поширюються. Адже в останньому абзаці ч. 1 ст. 20 Закону № 875 зазначено, що її положення не поширюються на підприємства та організації, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів. Але відзвітувати все ж таки треба!

Зверніть увагу! Юрособи, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, разом зі звітом подають (надсилають) копію довідки від ДФС про включення їх до реєстру неприбуткових установ. Оригінал довідки пред’являється під час подання звіту. А в разі надсилання звіту поштою копія довідки засвідчується нотаріально (п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 31.01.07 р. № 70).

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПI, затвердженою наказом Мінпраці та соцполітики від 10.02.07 р. № 42 (далі – Наказ № 42, Звіт), подають ті працедавці, зокрема, бюджетні установи, на яких праціє 8
і більше осіб.

Складається Звіт за результатами звітного року і подається працедавцями або надсилається листом із повідомленням про вручення до 1 березня після звітного періоду (п. 2.1 Інструкції, затвердженої Наказом № 42) до відповідних регіональних відділень Фонду, у яких вони зареєстровані.

Як розрахувати річну середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу (ряд. 01 Звіту)?

Цей показник розраховується згідно з п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.05 р. № 286 (далі – Інструкція № 286), таким чином:

1) уточнюються щоденні дані про облікову кількість штатних працівників із табеля обліку робочого часу згідно з кадровими наказами (про приймання, переведення працівника на іншу роботу, звільнення);

2) підсумовується кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця з 1-го до 30-го (31-го) числа, а для лютого – до 28-го чи 29-го числа, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Отримана сума ділиться на число календарних днів місяця. Щодо кількості штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий чи інший неробочий день, то вона приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. Якщо ж святкових чи інших неробочих днів більше ніж два поспіль, кількість штатних працівників облікового складу за кожен із цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за попередній робочий день.

Річну середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу знаходять, підсумувавши середньооблікову кількість працівників за всі місяці роботи і поділивши результат на кількість місяців установи у звітному році (зазвичай – 12);

3) в установах, які працювали неповний місяць (наприклад, через сезонність виробництва чи реєстрацію не з 1-го числа місяця), середньооблікова чисельність визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи установи у звітному місяці, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні за період роботи, на число календарних днів за весь звітний місяць.

Приклад 1

Новостворена бюджетна організація розпочала діяльність із 24 грудня 2015 року. Облікова кількість штатних працівників установи становить (осіб): з 24 до 27 грудня – по 53, 28 грудня – 50, 29 грудня – 52, 30 грудня – 53, 31 грудня – 49.

Визначаємо облікову кількість працівників за грудень 2015 року:

(5 х 53 + 50 +52 + 53 + 49) = 469 осіб.

Календарна кількість днів у грудні – 31.

Середньооблікова кількість штатних працівників у грудні – 15 осіб (469 : 31). Цю кількість осіб зазначають у рядку 01 Звіту.

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи установи протягом звітного року і ділення отриманої суми на кількість місяців у цьому періоді.

Приклад 2

В установі середньооблікова кількість штатних працівників у 2015 році становила (осіб):
у січні – 90, лютому – 85, березні – 92, у квіт-
ні – грудні – по 91.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2015 рік – 91 особа [(90 + 85 + 92 + 91 х 9) : : 12].

У рядку 01 Звіту про працевлаштування інвалідів буде зазначатися 91 (ос.).

Важливо! Установа, що працювала неповний рік, розраховує річну середньооблікову кількість штатних працівників аналогічно: підсумовується кількість працівників за всі місяці роботи установи, і отримана сума ділиться на 12.

Зауважимо: штатні працівники, що перебувають у службових відрядженнях (зокрема, оформлені відповідно до законодавства України іноземці), також включаються до облікової кількості.

Категорії працівників, що не враховуються

Згідно з пп. 3.2.2 Інструкції № 286 при розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників за рік не враховуються працівники, що перебувають у таких відпустках:

  • у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством (три або шість років згідно з медичним виснов-
  • ком), включаючи тих, що всиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

Крім цього, не враховуються зовнішні сумісники і працівники, що працюють на умовах цивільно-правового договору.

Заповнення інших рядків Звіту

Керівник бюджетної установи, у якого працюють наймані особи та який є інвалідом згідно з чинним законодавством, може вказати себе як працевлаштованого інваліда в рядку 02 Звіту. Зазначаючи в рядку 02 кількість працівників, яким установлено інвалідність, працедавець-інвалід збільшує показник рядка на 1.

Рядок 03 заповнюється так:

  • якщо облікова чисельність працівників перевищує 25 осіб, то для заповнення цього рядка перемножують показник рядка 01 на 4 %;
  • якщо в установі працює від 8 до 25 осіб, то в цьому рядку проставляють одиницю.

Використовуючи дані прикладу 2, у рядку 03 проставляємо 4 (середньооблікову кількість штатних працівників за рік (91) перемножуємо на 4 % і результат від множення (3,64) округляємо до цілих). Це означає, що установа повинна працевлаштувати 4 особи-інваліда. Нагадаємо, що штраф за непрацевлаштування інвалідів бюджетні установи не сплачують.

У рядку 04 зазначається річна фактично нарахована зарплата працівників, кількість яких відображена в рядку 01. Умовно приймемо: щомісячна зарплата працівників бюджетної установи є однаковою для всіх і дорівнює 4 тис. грн. Тож у рядку 04 проставляємо у тис. грн. – 364
(91 ос. х 4 тис. грн.).

У рядку 05 проставляється середньорічна зарплата штатного працівника (яка обчислюється у гривнях, на відміну від рядків 01–04, де одиницею виміру є тис. грн.) як результат від ділення значення рядка 04 на значення рядка 01, помноженого на 1 000. Таким чином, у рядку 05 отримаємо 4 000 грн.

У рядку 06 суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний відобразити суму адміністративно-господарських санкцій за недотримання нормативу працевлаштування інвалідів.

Зверніть увагу! Бюджетні установи цей рядок прокреслюють, бо вони не сплачують штрафних санкцій за нестворення нормативу робочих місць для інвалідів. Отже, і в нашому прикладі в цьому рядку ставиться прочерк.

Відповідальність за неподаний звіт

Згідно з ч. 2 ст. 1881 КУпАП за неподання Звіту до Фонду до адміністративної відповідальності (адмінштрафу) притягується посадова особа, яка має подавати звітність (зазвичай це головний бухгалтер або ж сам керівник бюджетної установи). Розмір штрафу – від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.). З листа Мін’юсту від 17.07.07 р. № 22-14-493 можна зробити висновок, що неподання звітності є триваючим правопорушенням, тому адмінштраф може бути накладений не пізніше ніж через три місяці із дня виявлення такого правопорушення (ч. 2 ст. 38 КУпАП).

Зверніть увагу! Окремих санкцій за помилки у Звіті чинним законодавством не передбачено.

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/Otchityvaemsya-v-Fond-soczashhity-invalidov-vovremya.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!