Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Звітуємо із транспортного податку за новозатвердженою формою декларації

29 травня 2015 р.

З 01.01.15 р. набула чинності ст. 267 «Транспортний податок» Податкового кодексу (далі – ПК), згідно з якою запроваджено новий місцевий податок на так звані розкішні авто. Усі власники таких автомобілів повинні звітувати з цього податку. Такі вимоги стосуються також бюджетних установ, на балансі яких є потужні авто із терміном використання до 5 років. Із цієї консультації ви дізнаєтеся: хто саме, як та коли має декларувати та сплачувати новий різновид податку на майно.
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку на підставі документів, які підтверджують право власності на ТЗ, та відображають його у Податковій декларації із транспортного податку для юридичних осіб (далі – Декларація).
Форму такої Декларації затверджено наказом Мінфіну від 10.04.15 р. № 415 (далі – Наказ № 415), який набув чинності з 22.05.15 р.
Зауважимо, що в Декларації річна сума податку зазначається з розбивкою рівними частками поквартально.
Крім того, після набуття чинності Наказу № 415 юридичні особи (у т. ч. бюджетні установи) повинні подати Декларацію у 2015 році в разі набуття права власності на об’єкт оподаткування протягом цього року. При цьому Декларація подається протягом місяця із дня виникнення права власності на об’єкт, а сам податок сплачується починаючи з місяця, у якому виникло право власності (пп. 267.6.4 ПК).
При цьому у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період із 1 січня цього року до початку того місяця, у якому він втратив право власності на такий об’єкт, а новим власником – починаючи з місяця, у якому він набув таке право власності. Відповідно в Декларації новий власник відображає інформацію щодо податку починаючи із ІІ кварталу до кінця звітного року.
Оскільки інструкції щодо складання новозатвердженої форми Декларації немає, при заповненні її реквізитів будемо керуватися нормами ПК.
Отже, титульна частина Декларації заповнюється так (див. наступну сторінку).
У рядку «порядковий номер за рік1» (ряд. 1.1.Т) зазначається порядковий номер декларації, що подається. Нумерація ведеться послідовно наростаючим числом від кількості поданих декларацій (незалежно від типу декларації: звітна, нова звітна або уточнююча)). Наприклад: перша декларація за звітний рік буде за № 1, наступна декларація, подана у звітному році після придбання нового об’єкта оподаткування, буде за № 2.
У рядках 01–03 колонки «Тип декларації» проставляється відповідна відмітка залежно від того, яка декларація подається:
·          2.1 – тип Декларації «Звітна» зазначається в разі подання річної декларації (у термін до 20 лютого звітного року) або додаткової звітної декларації у разі придбання нового об’єкта оподаткування протягом звітного року (у місячний термін). Наприклад, якщо протягом звітного року юридична особа набула право власності на новий об’єкт оподаткування у новій адміністративно-територіальній одиниці, щодо якого потрібно звітувати протягом місяця, то в полі «Код типу декларації» проставляється «Звітна», а в графі 1.1.Т – «1»;
·          2.2 – тип Декларації «Нова звітна» зазначається, якщо в наданій раніше Декларації було допущено помилку і вона виправляється шляхом подання нової Декларації до настання граничного терміну її подання;
·          2.3 – тип Декларації «Уточнююча» зазначається, якщо в раніше поданій Декларації виявлено помилки та подається ще одна Декларація після настання граничного терміну подання декларації.
У рядку «починаючи з2…» зазначається номер місяця арабськими цифрами у разі подання Декларації щодо ТЗ, придбаних протягом звітного року. Номер місяця – це місяць, з якого виникають нові податкові зобов’язання. Наприклад, якщо ТЗ придбано 25.05.15 р., то в цьому полі проставляємо «05».
У рядку «з урахуванням уточнень з3» зазначається арабськими цифрами номер місяця, з якого вносяться уточнення податкових зобов’язань. Заповнюється лише в разі наявності відповідних уточнень. Наприклад, якщо виявлено помилку в раніше поданій Декларації у квітні звітного року, то в рядку «звітний (податковий) період» зазначається: «на 2015 рік» «з урахуванням уточнень з 04».
У рядку «повне найменування платника» вказується відповідна інформація щодо платника податку згідно з реєстраційними документами.
У рядку «податковий номер» зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, а для юридичних осіб – нерезидентів – реєстраційний (обліковий) номер, який присвоюється контролюючим органом.
У рядку «код виду економічної діяльності (КВЕД)» проставляється основний код економічної діяльності за КВЕД.
У рядку «електронна адреса» та «факс» – відповідна інформація за бажанням платника.

Приклад заповнення декларації див. в «Баланс-Бюджет» № 22, який виходить з друку 02.06.15 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!