Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Особливості складання ПДВ-звітності за звітні періоди, починаючи з липня 2015 року

7 серпня 2015 р.

Починаючи зі звіту за липень 2015 року податкова декларація з ПДВ (далі - декларація) складається з урахуванням таких особливостей її заповнення.
1. Особливості заповнення розділу I декларації "Податкові зобов`язання".
Податкові зобов`язання вказуються в рядку 1.1 декларації, якщо для нарахування податкових зобов`язань застосовується ставка податку 20 %, та у рядку 1.2 декларації - якщо застосовується ставка 7 %.
Частка використання товарів/послуг в неоподатковуваних операціях визначається як відсоток обсягу операцій з постачання товарів/послуг, що не оподатковуються ПДВ (операції, що звільнені від оподаткування, та операції, що не є об`єктом оподаткування), за попередній календарний рік у загальному обсязі постачання за такий рік (сукупний обсяг оподатковуваних (без урахування сум податку) та неоподатковуваних операцій).
В додатку 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року була розрахована частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, яка повинна була використовуватися протягом 2015 року для формування податкового кредиту (графа 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації). Починаючи з липня 2015 року для визначення податкових зобов`язань слід використовувати частку, яка визначається як різниця між 100 % та значенням графи 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року.
2. Особливості заповнення Розділу II декларації "Податковий кредит".
Всі суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.15 р., відображаються в розділі II податкової декларації з ПДВ:
- в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
- в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
- в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.
Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу II декларації не заповнюються.
3. Особливості заповнення Розділів III та IV декларації.
Переплати, які виникли у зв`язку з перерахуванням зайвих коштів на спеціальний рахунок платника ПДВ - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим, чи залишаються у розпорядженні сільськогосподарського підприємства при розрахунку реєстраційної суми не враховуються.
Встановлений порядок перенесення до декларацій за липень 2015 року залишків від`ємного значення, яке обліковується у платників податку станом на 01.07.15 р., здійснюється окремо:
- по деклараціях, за якими здійснюються розрахунки з бюджетом (форма декларації 0110);
- по деклараціях сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим (форма декларацій 0121 - 0123);
- по деклараціях сільськогосподарського підприємства, яке не зареєструвалося суб`єктом спеціального режиму оподаткування (форма декларації 0130).
Розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:
1) на суму від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу III декларації за червень 2015 року.
Якщо платник ПДВ є суб`єктом спеціального режиму оподаткування та одночасно з декларацією форми 0110 складає декларації за формами 0121 - 0123 або 0130, значення рядка 24 розділу III кожної з форм декларацій, які подані ним за червень 2015 року (0110, 0121 - 0123, 0130), переноситься до рядка 20.1 розділу III відповідної декларації за липень 2015 року;
2) на суму непогашеного від`ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу IV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.
Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ IV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від`ємного значення різниці між податковими зобов`язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.15 р. шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).
Отже, починаючи з липня 2015 року платники податку не задекларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку в розділі IV декларації.
З липня 2015 року декларування бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку здійснюється тільки в розділі III декларації (рядок 23.2 розділу III декларації), в тому числі і за рахунок залишку від`ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року.
При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.15 р., в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від`ємного значення різниці між податковими зобов`язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "-" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв`язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу IV.
Помилки, які були допущені в звітних періодах після 01.02.15 р., виправляються шляхом внесення змін до відповідних показників розділу III уточнюючого розрахунку за відповідний звітний період.

Розяснення ДФС від 05.08.15 р.

из

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!