Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Особливості звільнення від ПДВ товарів, які ввозяться з ВЕЗ "Крим": роз’яснює ДФС

5 грудня 2014 р.

Для операцій з ввезення на митну територію України товарів, що були вироблені, достатньо перероблені або ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу на тимчасово окупованій території України, передбачено звільнення від ПДВ під час митного оформлення з наступними особливостями:

1) Ввезення товарів, що були вироблені, достатньо перероблені або ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу на тимчасово окупованій території України.

Якщо такі товари перебували на балансі підприємства, яке їх ввозить, до 27 квітня 2014 року, то їх ввезення на іншу територію України до 1 січня 2015 року буде здійснюватися без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД (митні тарифи, мита, податки і збори з товарів, що ввозяться на митну територію, включаючи ПДВ та акциз).

Таким чином, до 1 січня 2015 року операції з ввезення з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію України вищезазначених товарів звільняються від оподаткування ПДВ.

При ввезенні з ВЕЗ "Крим" на іншу територію України зазначених вище товарів для підтвердження права на застосування пільгового режиму оподаткування платник може подати до митного органу документи, які підтверджують перебування таких запасів на балансі платника станом на 27 квітня 2014 року.

Такими документами можуть бути:

- баланс підприємства (інша фінансова звітність) станом на 1 січня 2014 року;

- інвентаризаційна відомість, складена за результатами проведення інвентаризації товарних залишків станом на 1 січня 2014 року чи на будь-яку іншу дату в 2013 - 2014 роках, але лише до 27 квітня 2014 року;

- для товарів, ввезених на митну територію України та випущених для вільного обігу на тимчасово окупованій території України - митна декларація, оформлена до 27 квітня 2014 року за правилами, встановленими МК;

- первинні документи, що підтверджують придбання (виробництво) товарів до 27 квітня 2014 року.

2) Переведення (евакуація) матеріальних активів з ВЕЗ "Крим" на іншу територію України.

Надається звільнення від будь-якого оподаткування основних засобів і МШП, що належать юрособам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України, та вивозяться для подальшого використання у господарській діяльності, за умови, що такі основні засоби перебували на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 року у вільному обігу на території України.

При переведенні (евакуації) з ВЕЗ "Крим" на іншу територію України матеріальних активів для підтвердження права на застосування пільгового режиму оподаткування платник може подати до митного органу документи, які підтверджують перебування таких запасів та матеріальних активів на балансі платника станом на 1 січня 2014 року.

Такими документами можуть бути:

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2013 рік (додаток АМ);

- баланс підприємства (інша фінансова звітність) станом на 1 січня 2014 року, в якому відображена інформація про наявні необоротні активи;

- інвентаризаційна відомість, складена за результатами проведення інвентаризації необоротних активів станом на 1 січня 2014 року;

- для основних засобів, ввезених на митну територію України та випущених для вільного обігу на тимчасово окупованій території України - митна декларація, оформлена до 1 січня 2014 року за правилами, встановленими МК;

- первинні документи, що підтверджують придбання (створення, виробництво) основних засобів до 1 січня 2014 року.

Основні засоби, переведені (евакуйовані) з ВЕЗ "Крим" на іншу територію України, можуть бути відчуженими до їх введення в експлуатацію за новим місцем розташування на іншій території України чи протягом 12 місяців після такого введення в експлуатацію за умови сплати податків, зборів згідно із ст. 30 розд. І ПК.

Тобто, умова надання податкової пільги визначає цільове призначення для основних засобів, ввезених на іншу територію України з території ВЕЗ "Крим", та встановлює обмеження щодо періоду їх відчуження.

Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ.

Таким чином, якщо основні засоби, ввезені з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію України, будуть відчужені без введення їх в експлуатацію або до завершення 12 місяців після такого введення в експлуатацію, платник податку, який здійснив постачання таких основних засобів, має, крім податкових зобов`язань, нарахувати пеню в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ за період з дати їх розмитнення до дати сплати нарахованих сум податку в бюджет.

Лист ДФС від 03.12.14 р. № 13311/7/99-99-19-03-02-17.

Новини за темою:

Консолідований податок на прибуток за відокремлені підрозділи у ВЕЗ "Крим"

Чи є перевезення вантажу до Криму міжнародним перевезенням для цілей ПДВ?

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!