Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Особливості індексації зарплати педагогічних працівників

13 вересня 2016 р.

Тарифікацію в загальноосвітньому закладі проведено, але невдовзі настане час нарахування педагогічним працівникам зарплати згідно із визначеними в тарифікаційному списку її складовими, де враховано педагогічне навантаження для кожного з них на новий навчальний рік, розміри підвищень ставок зарплати, доплати та надбавки. Розглянемо, з огляду на чинні на сьогодні норми законодавства, чи вплине зміна обсягу педнавантаження на індексацію зарплати. Як може змінитися сума індексації при встановленні підвищення ставки або законодавчого збільшення ставок зарплати після проведення тарифікації.

Зміна обсягів педнавантаження при незмінному окладі

На початку кожного нового навчального року вже декілька років поспіль у бухгалтерів закладів освіти виникало запитання, чи вважати місяць базовим для того педагогічного працівника, якому за результатами тарифікації збільшено обсяг педнавантаження.

У різні роки відповіді фахівців, у тому числі викладені в листах Мінсоцполітики, були різними. У якийсь період (приблизно до 2013 року) йшлося про те, що місяць збільшення педнавантаження є базовим.

Пізніше Мінсоцполітики погодилося з тим, що збільшення педнавантаження – це лише збільшення обсягу роботи і в разі незмінності тарифної ставки говорити про базовий місяць немає підстав. А у 2015 році воно знову вирішило повернутися до позиції, за якою місяць збільшення педнавантаження є базовим. У зв’язку з цим індекс споживчих цін (далі – ІСЦ) такого місяця прирівнювався до 1, або 100 %, і розрахунок права на індексацію в подальшому для педпрацівника мав починатися заново з ІСЦ місяця, що настає за базовим.

Нарешті ми отримали однозначну відповідь на поставлене вище запитання мовою нормативного документа. Ідеться про зміни до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.07.13 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078), унесені постановою КМУ від 09.12.15 р. № 1013.

Зокрема, у новій редакції викладено п. 5 Порядку № 1078. І тепер місяць підвищення доходу не називається базовим. Хоча, як і раніше, ІСЦ такого місяця приймається за 1, або 100 %, і для визначення права на поточну індексацію в подальшому розрахунки ІСЦ розпочинаються заново з місяця, що настає за місяцем підвищення доходу.

Але при цьому принципово змінився підхід до того, що розуміється під підвищенням доходу.

Місяцем підвищення доходу може бути визнано той місяць, у якому, перш за все, було підвищено тарифні ставки (оклади). У зв’язку з цим цілком можливим є збільшення й інших постійних складових, наприклад надбавки за вислугу років або доплати за класне керівництво, розмір яких установлюється залежно від окладу. І тоді загальний розмір зростання зарплати складається з підвищення окладу та підвищень постійних складових. Такі умови містить абзац п’ятий п. 5 Порядку № 1078.

Якщо ж будуть підвищені лише інші постійні складові зарплати, крім окладів, підстав для проведення розрахунків зміни суми індексації не виникатиме. Порівняємо: раніше для визнання місяця базовим достатньо було підвищення, наприклад, такої постійної складової, як надбавка за вислугу років унаслідок виникнення права в педагогічного працівника на більший відсоток такої надбавки відповідно до педагогічного стажу.

З огляду на вищенаведене, якщо в результаті проведення тарифікації для того чи іншого педагогічного працівника в новому навчальному році буде збільшено обсяг педнавантаження, а ставка заробітної плати не зміниться, підстав вважати вересень 2016 року місяцем підвищення доходу немає.

Не відбудеться жодних змін у сумах індексації і при зменшенні педнавантаження, що може статися з тих чи інших причин. Образно кажучи, учитель перебуває на відрядній системі оплати праці з постійними розцінками – отримує більше зарплати при більшому педнавантаженні і менше – при зменшенні педнавантаження. Стан справ не зміниться, якщо на підставі незмінного окладу буде встановлено педнавантаження з інших предметів, які раніше вчитель не викладав.

Отже, у ситуації, коли оклад не змінюється, розрахунки ІСЦ, розпочаті з індексу червня 2016 року (місяця, що настав за місяцем підвищення окладів педпрацівників – травнем цього року), у зв’язку зі збільшенням педнавантаження ми не зупиняємо і залучимо до них ІСЦ вересня 2016 року на загальних підставах, як тільки він стане нам відомий.

Ми могли б призупинити такі розрахунки з іншої причини – якби було перевищено поріг індексації, який з 01.01.16 р. установлено в розмірі 103 %. Але такого перевищення на стадії включення в розрахунки ІСЦ червня та липня (результат міг би вплинути на індексацію доходів вересня цього року) не відбулося:

0,998 (червень) х 0,999 (липень) х 100 = 99,7.

Тому право на індексацію, пов’язану зі зростанням цін (часто її називають поточною індексацією), у вересні цього року не виникло.

У результаті ті працівники, які після грудневого (2015 рік) та травневого (2016 рік) підвищень мають право на залишкову суму індексації (різниця між правом на індексацію до таких підвищень та сумою підвищень), що раніше називалася фіксованою сумою індексації, отримували її починаючи із травня цього року і будуть отримувати у вересні. Ті ж працівники, які втратили право на індексацію в результаті грудневих (2015 рік) підвищень зарплати, у вересні отримують зарплату без індексації.

Підвищення окладів

Оклади педагогічних працівників у більшості випадків формуються виходячи з установлених для них тарифних розрядів та розміру базового посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду (далі – т. р.) ЄТС. При розрахунках до уваги береться значення тарифних коефіцієнтів, установлених постановою КМУ від 30.08.02 р. № 1298.

Ще до проведення цьогорічної тарифікації підвищення з 01.05.16 р. мінімальної зарплати (далі – МЗП) до рівня 1 450 грн. та базового посадового окладу працівника 1-го т. р.– до рівня 1 185 грн. привело до збільшення окладів педагогічних працівників. У зв’язку з цим місяцем підвищення доходу став травень 2016 року. Індекс травня був прийнятий за 1, або 100 %. Розрахунки ІСЦ для з’ясування, коли виникне право на індексацію в подальшому (для цього результат розрахунків має перевищити поріг індексації), розпочалися з ІСЦ червня.

А що буде з індексацією після підвищення окладів, яке очікується з 01.12.16 р.? МЗП планується підвищити до рівня 1 600 грн. Ураховуючи домовленості, викладені в Генеральній угоді від 23.08.16 р. (див. «БАЛАНС-БЮДЖЕТ», 2016, № 36, с. 3) про недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го т. р., цей показник буде прийнятий, скоріш за все, на рівні 1 335 грн. Адже за таких умов розрив між зазначеними показниками під час минулого підвищення в розмірі 265 грн. (1 450 грн. – 1 185 грн.) збережеться. А раз оклади збільшаться, то грудень стане місяцем підвищення доходів, ІСЦ його дорівнюватиме 1, або 100 %, і подальші розрахунки почнуться з ІСЦ січня 2017 року.

Для тих працівників, які не мають права на індексацію у вересні 2016 року і для яких ІСЦ розраховується починаючи з індексу червня, може виникнути ситуація, коли при залученні до розрахунків ІСЦ серпня, вересня та жовтня працівник отримає право на певну суму поточної індексації. Це відбудеться, якщо результат розрахунків перевищить поріг індексації. І тоді в одному й тому самому місяці – грудні ми матимемо дві події: виникнення права на поточну індексацію та підвищення доходу. Ці дві величини слід буде порівняти.

Якщо поточна індексація виявиться більшою за суму підвищення, додатна різниця між ними буде представляти собою залишкову суму індексації, на яку матиме право працівник. В іншому разі індексація скасовується, працівникові «у спадок» залишається лише підвищений оклад.

При проведенні розрахунків слід зважити на такі нюанси:

·          розмір поточної індексації визначатиметься виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму, який планується підвищити у грудні 2016 року до 1 600 грн.;

·          розмір підвищення, що буде порівнюватися із сумою поточної індексації, включатиме не лише розмір зростання окладу, а й пов’язане з цим підвищення інших постійних складових зарплати.

Розглянемо приклад. У ньому та подальших прикладах використовуються умовні дані.

Приклад 1

Учитель, якому встановлено 12-й т. р. за результатами проведеної у квітні 2016 року атестації і який має право на надбавку за вислугу років у розмірі 20 %, отримав право на поточну індексацію в грудні 2016 року в розмірі 5 %, або 80 грн. (1 600 грн. х 5 %).

Підвищення його окладу становитиме 318 грн. (2 830 грн. – 2 512 грн., де 2 830 грн. – оклад після підвищення, визначений як 1 335 грн. х 2,12 (тарифний коефіцієнт для 12-го т. р.); 2 512 грн. – оклад за 12 т. р. станом на 01.05.16 р.).

Крім того, у зв’язку з підвищенням окладу абсолютний розмір надбавки за вислугу років збільшився на 63,60 грн. (2 830 грн. х 20 % – 2 512 грн. х 20 %).

Разом сума підвищення зарплати становить 381,60 грн. (318,00 грн + 63,60 грн.). Отже, працівник утратить право на індексацію і з грудня 2016 року отримуватиме лише підвищену зарплату.

В іншій ситуації, коли працівники до початку грудня 2016 року будуть мати право на залишкову суму індексації, за аналогічних умов підвищення окладів розмір підвищення зарплати слід порівнювати із загальною сумою індексації, що включає в себе залишкову суму індексації та поточну індексацію, на яку з’явилося право в грудні.

Приклад 2

Учитель, якому встановлено 8-й т. р. і який має право на надбавку за вислугу років у розмірі 20 %, станом на 01.12.15 р. мав право на фіксовану суму індексації в розмірі 350 грн. та поточну – у розмірі 900 грн. (усього – 1 250 грн.).

Після загального підвищення в грудні 2015 року зарплати (оклад + надбавка) на 198 грн. (1 825 грн. – 1 660 грн. + 365 грн. – 332 грн.) працівник мав право на залишкову суму індексації в сумі 1 052 грн. (1 250 грн. – 198 грн.).

Після травневого 2016 року підвищення окладів сума залишкової індексації, на яку він мав право, скоротилася до 910,40 грн. [1 052,00 грн. – 141,60 грн., де 141,60 грн. (1 943,00 грн. – 1 825,00 грн. + 388,60 грн. – 365,00 грн.) – загальний розмір підвищення (оклад + надбавка) у травні 2016 року].

За умови прогнозних показників, що були використані нами для прикладу 1, починаючи із грудня 2016 року працівник матиме право на отримання залишкової суми індексації в розмірі 615,20 грн. (910,40 грн. – 295,20 грн., де 295,20 грн. – загальний розмір підвищення окладу та надбавки).

Останній показник визначено за таким алгоритмом:

(2 189,00 грн. – 1 943,00 грн.) + (437,80 грн. – 388,60 грн.),

де        2 189 грн. – оклад після підвищення, визначений як 1 335 грн. х 1,64 (тарифний коефіцієнт для 8-го т. р.);

1 943 грн. – оклад за 8 т. р. станом на 01.05.16 р.;

437,80 грн. та 388,60 грн. – надбавка за вислугу років в умовах до й після підвищення окладів.

Крім залишкової суми індексації працівник отримуватиме новий оклад.

Незалежно від того, за яким сценарієм (як у прикладі 1 чи як у прикладі 2) розвиватимуться події, грудень 2016 року вважатиметься місяцем підвищення доходу, індекс його дорівнюватиме 1 або 100 %, а подальші розрахунки проводитимуться починаючи з ІСЦ січня 2017 року.
Аналогічний підхід до визначення сум індексації слід застосовувати і в разі підвищення окладу внаслідок присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії.

Підвищення окладу (ставки зарплати) за звання, види закладів, характер роботи
Перелік підстав для підвищення окладів педагогічних працівників, розміри підвищень та порядок їх застосування викладено в п. 24–35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі – Інструкція № 102).
Для прийняття рішення щодо впливу таких підвищень на індексацію зарплати важливо врахувати норму п. 34 Інструкції № 102, згідно з якою при застосуванні підвищень утворюються нові ставки (посадові оклади).
Отже, можемо констатувати, що при цьому відбувається зростання окладу. Це означає, що місяць, у якому педагогічному працівнику встановлено, наприклад, підвищення окладу на 10 % за присвоєне педагогічне звання «старший учитель», навіть без підвищення кваліфікаційної категорії, на підставі абзацу п’ятого п. 5 Порядку № 1078 вважатиметься місяцем підвищення доходу. ІСЦ такого місяця приймається за 1, або 100 %, і для визначення права на поточну індексацію в подальшому розрахунки ІСЦ починаються заново з місяця, що настає за місяцем підвищення доходу.

Важливо! Не вважаються підвищеннями (що визначені такими в Інструкції № 102) установлені пп. 2 та 3 п. 4 наказу МОН від 26.09.05 р. № 557 надбавки працівникам за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний», «заслужений» та за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту», «майстер спорту міжнародного класу», «майстер спорту», а також доплати за науковий ступінь та за вчене звання. Підстава: норми Інструкції № 102 діють у частині, що не суперечить нормам згаданого наказу.

ВИСНОВКИ

Збільшення або зменшення педагогічного навантаження в новому навчальному році не впливатиме на хід розрахунків ІСЦ для визначення права на поточну індексацію, якщо оклад працівника не змінився. При збільшенні окладу, у тому числі внаслідок установлення підвищень окладу за підставами, визначеними в Інструкції № 102, необхідно зробити порівняння суми індексаціі, на яку матиме право (якщо матиме) працівник, та суми підвищення. Додатна різниця між сумою індексації та сумою підвищення є залишковою сумою індексації. Якщо сума підвищення більша або дорівнює сумі індексації, остання скасовується. Незалежно від результатів розрахунків ІСЦ місяця підвищення доходу дорівнюватиме 1, або 100 %, подальші розрахунки починаються з індексу місяця, що настає за місяцем підвищення доходу.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!