Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Оформлення кадрових документів при реорганізації держорганів

7 квітня 2014 р.

Як установлено ст. 40 КЗпП, у разі змін в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом.
Про майбутнє можливе вивільнення кожний працівник має бути персонально попереджений не пізніше ніж за два місяці
При вивільненні працівників у разі зміни в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі окремих працівників залежно від їх особливого статусу, як це передбачено ст. 42 КЗпП (сімейним, учасникам бойових дій, осіб із тривалим стажем роботи, колишнім військовослужбовцям тощо).
Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:
- в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення з приводу нез’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців поспіль через хворобу);
- у період перебування працівника у відпустці.
Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації установи, організації.
Власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості інформацію про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці. Зазначена інформація подається до державної служби зайнятості у формі № 4-ПН.
Розірвання із працівником трудового договору при реорганізації, можливе лише за умови отримання попередньої згоди на це виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є такий працівник. Винятком є повна ліквідація установи, організації, коли працівників звільняють без погодження з профспілками, навіть якщо йдеться про звільнення вагітних та одиноких матерів.
Виборний орган профспілки розглядає у 15-денний строк обґрунтоване письмове подання власника або вповноваженого ним органу про розірвання трудового договору із працівником.
Подання має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено. Його розгляд у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою.
Орган профспілки повідомляє роботодавця про прийняте рішення в письмовій формі у 3-денний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.
Відповідно до ст. 3 Закону «Про відпустки» за бажанням працівника в разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення при цьому є останній день відпустки.
У п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, передбачено, що роботодавець зобов’язаний видати працівникові його трудову книжку в день звільнення з унесеним до неї записом про звільнення. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник у цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Детальніше читайте в спецвипуску «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»: Реорганізація установ та оновлення кадрів: переконайтесь у правильності дій! від 07.04.14 р. № 14.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!