Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо відображення у бухобліку об`єктів ОЗ, які тимчасово знаходяться на території проведення АТО

October 6, 2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.06.2016 р. 31-11410-07-10/18732

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на листи щодо окремих питань з бухгалтерського обліку повідомляє.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" тимчасово окупована територія є невід'ємною частиною території України і на неї поширюється законодавство України.
Статтею 13 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" визначено, що об'єкти права державної та комунальної власності, що розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території України, залишаються у власності осіб, які мали такі об'єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової окупації.
Відображення в бухгалтерському обліку об'єктів основних засобів, що тимчасово перебувають на окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку. Зокрема, нарахування амортизації на такі об'єкти здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817 (далі - ПБО-28) на дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Однією з таких ознак, що свідчить про зменшення корисності активів, є суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом.
Для цілей визначення зменшення корисності активів відповідно до ПБО-28 у звітному періоді підприємство може використовувати показники Балансу (звіту про фінансовий стан) (форма № 1) за попереднім звітом.
Ураховуючи зазначене, об'єкти, які перебувають на території проведення антитерористичної операції, мають обліковуватись у складі активів підприємства. Одночасно підприємство має оцінити негативний вплив змін в економічному і правовому середовищі та визнати суми витрат від зменшення корисності щодо відповідних об'єктів.
Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов'язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств.
Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з'явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.
Згідно з пунктом 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, у річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку.
При цьому інформація про відсутність доступу до активів та первинних документів підприємства зазначається у примітках до фінансової звітності.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  (далі - Закон), який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.
Відповідно до Закону питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством та несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах відповідно до законодавства та установчих документів.
Згідно з частиною п'ятою статті 8 Закону підприємство самостійно затверджує, зокрема, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.
Відповідно до загальних положень Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, кореспонденція рахунків, що не наведена в зазначеній інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку                                                     Ю. Романюк

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Ob-otrazhenii-v-buxuchete-obektov-OS-kotorye-vremenno-naxodyatsya-na-territorii-provedeniya-ATO

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!