Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо оформлення АН на обсяг пального, що реалізується на внутрішньому ринку для переробки підприємству-виробнику

August 18, 2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.08.2016 р. № 17646/6/99-95-42-01-15

Про надання податкової консультації про практичне застосування норм податкового законодавства щодо необхідності оформлення акцизної накладної на обсяг бензолу сирого кам’яновугільного, що реалізується на внутрішньому ринку для переробки підприємству-виробнику

З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон № 909), яким розширено перелік платників податків акцизного податку.
Так, п. 212.1 ст. 212 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  Кодексу доповнено новою нормою, відповідно до якої платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне (пп. 212.1.15 Кодексу).
Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу - це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Як зазначається у зверненні ПАТ "ХХХХ" є виробником бензолу сирого кам’яновугільного (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00) та має намір його реалізовувати ПраТ "YYYY" з урахуванням положень п. 229.6 ст. 229 Кодексу.
Відповідно до пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу бензол сирий кам’яневугільний, який класифікується за кодом УКТЗЕД 2707 10 90 00 та зазначається у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу як підакцизний товар, є пальним.
Отже, ПАТ "XXXX" при реалізації бензолу сирого кам’яновугільного згідно з пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу є платником акцизного податку як особа, яка реалізує пальне.
Керуючись пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.
Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 Кодексу.
Згідно з п. 231.1 ст. 231 Кодексу платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, також підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (п. 231.5 ст. 231 Кодексу).
Однією з причин ненадання акцизної накладної отримувачу пального є відвантаження пального на умовах, встановлених ст. 229 розділу VI Кодексу (відповідно до п. 4 розділі ІІ Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженого наказом Міністерства фінансів України Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального від 25.02.2016 р. № 218).
Таким чином, із запровадженням з 1 березня 2016 року системи електронного адміністрування реалізації пального (далі - СЕАРП) при всіх операціях реалізації пального на внутрішньому ринку складається та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних електронний документ - акцизна накладна, який є обов’язковим елементом СЕАРП.
Відповідно до п. 231.6 ст. 231 Кодексу платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в якій загальний обсяг реалізованого пального не перевищує обсяг, обчислений за формулою, зазначеною у п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу.
Платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД (∑АНакл), обчислений за формулою, визначеною у п. 232.3 ст. 232 Кодексу.
Одним із показників формули, за якими відбувається збільшення обсягу пального, що може бути реалізовано платником, є "∑ЗаявкиПоповн" - загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального заявками на поповнення обсягу залишку пального, із списанням з поточного рахунку на електронний рахунок, відкритий платником податку в Казначействі, грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, рівних сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального.
Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального встановлено п. 232.4 ст. 232 Кодексу.
Так, якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в СЕАРП, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці.
Водночас п. 10 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу встановлено, що платникам акцизного податку, які є виробниками пального, якими задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов’язання з акцизного податку на реалізацію пального у 12-місячному періоді, починаючи з березня 2015 року, контролюючий орган відкриває на обліковій картці овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідних 12 звітних (податкових) місяців (березень 2015 року - лютий 2016 року) задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені.
За рахунок сум такого овердрафту платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку обсягів пального в СЕАРП без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.
Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу)  підлягає  автоматичному  перерахунку  з  урахуванням  показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців/чотири квартали, станом на дату такого перерахунку, задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього розрахунку та додавання суми згідно з поточним перерахунком.
Таким чином, у суб’єкта господарювання, у разі реалізації ним бензолу (код УКТЗЕД 2707 10 90 00) на внутрішній ринок України з дотриманням норм п. 229.6 ст. 229 Кодексу за нульовою ставкою акцизного податку підприємству, включеному в перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини під час виробництва в хімічній промисловості, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 158, в межах встановлених квот, податкове зобо’язання зі сплати акцизного податку не виникатиме.
Водночас оскільки підприємство здійснює реалізацію пального, то така реалізація здійснюється з оформленням акцизних накладних відповідно до норм, встановлених ст. ст. 231, 232 Кодексу.
За результатом звітного (податкового) місяця подається декларація акцизного податку із поданням Розшифровки оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою (додаток 4 до декларації акцизного податку), за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 14 Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку  "Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за №105/26550. У графі 11 Розшифровки зазначається сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою.
При утворенні надміру сплаченого акцизного податку кошти підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 Кодексу.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Ob-oformlenii-AN-na-obem-goryuchego-realizuemogo-na-vnutrennem-rynke-dlya-pererabotki-predpriyatiyu-proizvoditelyu

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!