Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо актуалізації Реєстру неприбуткових установ та організацій

September 2, 2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.08.16 р. № 28602/7/99-99-15-02-01-17

Державна фіскальна служба України з метою належної організації роботи щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій повідомляє таке.

Загальні положення
16 липня 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року
№ 440 Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – Поcтанова).
Постанова прийнята на виконання вимог Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон № 652) відповідно до підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (далі – Кодекс) та визначає дії контролюючих органів та неприбуткових підприємств, установ та організацій (далі – неприбуткові організації) у перехідний період, з метою встановлення відповідності установчих документів неприбуткових організацій вимогам Кодексу для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), затвердженого Постановою.

Алгоритм дій та особливості перебування в Реєстрі у перехідний період до 1 січня 2017 року

Направлення запитів неприбутковим організаціям
Державна фіскальна служба протягом двох місяців з дня набрання чинності Постанови забезпечує надіслання до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Закону № 652, письмових запитів про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді щодо:

  • відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та завірених нею копій установчих документів організації;
  • завірених житлово-будівельними кооперативами копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Такі запити не надсилаються неприбутковим організаціям, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Закон № 755) та відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.
Крім того, не вимагається від неприбуткових організацій надання копій тих установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755.
При цьому повідомляємо, що види установчих документів визначено Законом № 755, а саме: установчий документ юридичної особи – це установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо (п. 17 ст. 1 розділу 1 Закону № 755).
Відповідно до пункту 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Закону № 652, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії установчих документів.
У разі якщо неприбуткова організація діє на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону, така неприбуткова організація може повідомити контролюючий орган щодо її належності до структури відповідної організації вищого рівня та подати копії документів, що підтверджують таку належність (підпорядкованість).
Слід зазначити, що Постановою не передбачено обов’язку надання реєстраційної заяви за формою № 1-РН неприбутковими організаціями, які внесені до Реєстру на день набрання чинності Закону № 652.
Водночас відповідно до розділу III Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.13 р. № 37 (далі – Положення № 37), у разі внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви та перереєстрації неприбуткової організації така неприбуткова установа або організація була зобов’язана в 10-денний строк після їх виникнення подати до контролюючого органу документи з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву з позначкою «зміни» або «доповнення».
Таким чином, якщо неприбуткова установа або організація не подавала до контролюючого органу заяву з позначкою «зміни» або «доповнення» у разі здійснення відповідних змін, рекомендуємо такій неприбутковій організації подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою № 1-РН, що наведена у додатку 1 до затвердженого Постановою Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – Порядок), а також завірені копії документів відповідно до пункту 6 Порядку.
При цьому повідомляємо, що згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.04.16 р. № 431 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 24.01.13 р. № 37», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 р. за № 962/29092 (наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування), з 05.08.16 р. втратило чинність Положення № 37.
Установчі документи неприбуткових організацій, які оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755, розглядаються контролюючим органом на відповідність вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та у разі їх відповідності таким вимогам включаються контролюючим органом до нового Реєстру відповідно до пункту 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, з присвоєнням кодів ознак неприбутковості, визначених пунктом 4 Порядку.
За результатами перевірки установчих документів неприбуткової організації та підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, для включення до нового Реєстру контролюючим органом приймається Рішення про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (проставляється відповідна позначка у рішенні, форма якого визначена у додатку 2 до Порядку).
Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу платниками податку на прибуток підприємств є суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених, зокрема, пунктом 133.4 статті 134 Кодексу.
Враховуючи зазначене, до нового Реєстру підлягатимуть включенню неприбуткові організації, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та мають статус юридичної особи.

Розгляд наданих неприбутковими організаціями копій документів
Протягом місяця з дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів контролюючий орган розглядає такі документи щодо:

  • відповідності установчих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
  • наявності завірених житлово-будівельними кооперативами копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Включення неприбуткової організації до нового Реєстру
У місячний строк з дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів, за результатами розгляду таких документів контролюючим органом:

  • неприбуткова організація включається до нового Реєстру, з прийняттям Рішення про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості, – у разі відповідності установчих документів вимогам пункту 133.4 статті 133 Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів – також наявності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом;
  • неприбутковій організації надсилається повідомлення про невідповідність її установчих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів – також у разі відсутності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом. При цьому така організація не може бути виключена з Реєстру до 1 січня 2017 року.

Приведення установчих документів у відповідність до вимог Кодексу
Неприбуткові організації, що повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів також про відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, з метою включення до нового Реєстру зобов'язані:

  • привести до 1 січня 2017 року свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
  • подати до 1 січня 2017 року контролюючому органу копії установчих документів, а для житлово-будівельних кооперативів також завірені ними копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткова організація, установчі документи якої оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755, замість копій установчих документів може подати до контролюючого органу відповідь щодо приведення установчих документів у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

Виключення неприбуткових організацій з Реєстру
Неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 року не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та не надали копії таких документів контролюючому органу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру з урахуванням положень Порядку, з прийняттям контролюючим органом рішення про виключення підприємства, установи, організації з Реєстру.
Нагадаємо, що пунктом 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Закону № 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року.

Щодо основних положень нового Порядку

Змінено структуру кодів ознаки неприбутковості
Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу (пункт 4 Порядку).

Детальніше див. за посиланням: https://uteka.ua/ua/publication/Ob-aktualizacii-Reestranepribylnyx-uchrezhdenij-i-organizacij.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!