Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо виплати нерезиденту доходу у вигляді процентів за кредитом єдиноподатником групи 3

May 18, 2016

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області розглянуло звернення від 20.04.2016 № 2 _______ щодо виплати нерезиденту доходу у вигляді відсотків за використання кредитних коштів платником єдиного податку третьої групи та керуючись ст.52 «Податкова консультація» ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ  від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями, далі – Кодекс) у межах компетенції і повноважень повідомляє наступне.
Особливості оподаткування нерезидентів викладено у п.141.4 ст.141 Кодексу. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними ст.141 Кодексу. Такими доходами є, зокрема, проценти, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками (пп."а" пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу).
Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп.141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у пп.141.4.3 - 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (пп.141.4.2 п.141.4 ст.141 Кодексу).
Пунктом 103.9 ст.103 Глави 10 Розділу ІІ Кодексу передбачено, що особа, яка виплачує доходи нерезиденту, зобов'язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України передбачено у вигляді додатка ПН до рядка 23 податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за N 1415/27860 МФУ.
Слід зазначити, що норми п.103.9 ст.103 Глави 10 Розділу ІІ Кодексу розповсюджуються на усіх суб’єктів господарювання незалежно від обраної ними системи оподаткування.
Главою 1 «Спрощена система оподаткування обліку та звітності» Розділу XІV «Спеціальні податкові режими» визначені правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.
Статтею 297 Кодексу передбачені особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.
Так, п.п 297.1 ст.297 Кодексу визначено, що СГ, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку та звітності звільняються від нарахування сплати та подання звітності зокрема з податку на прибуток.
Проте, норми ст.297 Кодексу  не містять положень щодо звільнення від нарахування та сплати податку при виплаті доходів нерезидентам із джерелом походження їх з України.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (п.294.1 ст.294 Кодексу).
Водночас, ст.296 Кодексу передбачено, що платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п.44.2, 44.3 ст.44 цього Кодексу (пп.296.1.3 п.296.1 ст.296) та подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (п.296.3 ст.296).
Враховуючи вищевикладене, оскільки норми п.103.9 ст.103 Глави 10 Розділу ІІ Кодексу розповсюджуються на усіх суб’єктів господарювання незалежно від обраної ними системи оподаткування, а положення ст.297 Кодексу  не містять виключення щодо нарахування та сплати податку при виплаті доходів нерезидентам із джерелом походження їх з України - платник єдиного податку третьої групи зобов’язаний за підсумками податкового (звітного) періоду, в якому здійснені такі виплати (квартал), подати до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням Декларацію з податку на прибуток підприємства, із заповненими рядками 23 - 25 та додатком ПН до Декларації у строки, встановлені для квартального звітного періоду.

Додатково:
Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (підпункт 14.1.172 пункт 14.1 стаття 14 Кодексу).
Згідно з положеннями статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.
Для отримання необхідної інформації і вичерпних відповідей з питань податкового законодавства радимо Вам у подальшому звертатись до контролюючого органу, в якому Ви, як платник податків перебуваєте на обліку та Інформаційно – довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів). Режим роботи Інформаційно - довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України з 8 год.00 хв. до 20 год.00 хв. щоденно, крім суботи та неділі. Відповіді також надаються Контакт-Центром Державної фіскальної служби України факсом та електронною поштою через мережу Інтернет (idd@minrd.gov.ua).

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/O-vyplate-nerezidentu-doxoda-v-vide-procentov-za-ispolzovanie-kreditnymi-sredstvami-edinonalozhnikom-gruppy-3.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!