Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Щодо застосування окремих норм податкового законодавства

August 3, 2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.07.2016 р. № 14678/6/99-99-14-03-03-15

Про розгляд запиту

Державна фіскальна служба України розглянула запит про надання роз'яснення щодо застосування окремих норм податкового законодавства та повідомляє таке.

Щодо питання проведення повторних перевірок контролюючими органами

Згідно з пунктом 50.3 статті 50 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  (далі - Кодекс) у разі, якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складання довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.
Крім того, відповідно до пункту 78.1.3 пункту 78.1 статті 78 Кодексу подання платником податків уточнюючого розрахунку з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом, є підставою для проведення документальної позапланової перевірки такого платника.
Враховуючи зазначене, у разі подання платником податків уточнюючого розрахунку з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом, Кодексом не обмежено коло питань, у тому числі повноти нарахування та сплати інших податків та зборів, передбачених Кодексом, які можуть бути предметом перевірки контролюючого органу при проведенні перевірки такого платника.

Щодо питання обчислення строків перевірки платника податків та врахування правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених таким платником, під час його перевірки посадовими особами контролюючого органу

Під час визначення, які саме дні тижня вважати робочими для обчислення строків проведення перевірок, слід враховувати таке.
Строки (тривалість) проведення перевірок встановлені статтею 82 Кодексу, обчислюються у робочих днях та залежать від типу перевірки та категорії платника податків.
Відповідно до статті 56 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII Про державну службу  для державних службовців установлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
Під час прийняття рішення про призначення перевірки та прийнятті наказу про її проведення для обчислення тривалості проведення перевірок контролюючими органами робочі дні обраховуються із розрахунку п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями, за виключенням випадків, передбачених законодавством. При цьому у наказі про проведення перевірок зазначається дата початку перевірки та її тривалість у робочих днях.
Також слід зазначити, що законодавством України не надано чіткого визначення поняття "робочий день" і "робочий час". Разом з цим, відповідно до роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2007 р. N 199/13/116-07 робочий час - це час, протягом якого працівник повинен виконувати обов'язки за трудовим договором. Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюються роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
При цьому відповідно до статті 52 Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП) для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
Водночас у КЗпП врегульовано можливість затвердження на підприємствах, установах та організаціях іншого режиму роботи (наприклад, дво- чи триденні робочі тижні).
Крім того, статтею 50 КЗпП визначено, що підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено у частині першій цієї статті.
Згідно з пунктом 21.1 статті 21 Кодексу посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно відповідно до Кодексу та інших законів України, інших нормативних актів, забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій та не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.
При цьому слід зазначити, що у разі виконання платником податків законних вимог посадових осіб контролюючих органів, неперешкоджання їх законній діяльності та надання у повному обсязі документів, пов'язаних з предметом перевірки, а також виконання інших обов'язків, передбачених статтею 16 Кодексу, відсутність можливості забезпечення присутності посадових осіб контролюючих органів за місцезнаходженням платника податків з огляду на графік роботи підприємства, відмінний від загальноприйнятого, відповідно до статті 81 Кодексу не може бути підставою для складання відповідних актів про недопуск посадових осіб контролюючих органів до проведення перевірки.
Тобто тривалість перевірки визначається у робочих днях із врахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку платника податків.
Щодо можливості надання документів посадовим особам контролюючого органу (згідно з описом) для їх перевірки не за місцезнаходженням платника податків, зазначаємо, що відповідно до статті 75 Кодексу документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

В. о. Голови                                                                                        С. В. Білан

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!