Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Про оподаткування доходу, отриманого із джерел за межами України

April 20, 2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.04.16 р. № 3734/П/99-99-17-02-03-14

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування доходу, отриманого з джерел за межами України, та повідомляє таке.
Статтею 3 Кодексу передбачено, що положення чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування, є частиною податкового законодавства, превалюють над положеннями чинного податкового законодавства. Одним з таких міжнародних договорів є двостороння Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, яка є чинною з 11.03.94 р.
Рекомендації щодо загальних принципів застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування надано листом Державної податкової служби України від 27.12.12 р. N 12744/О/71-12/12-1017.
Щодо порядку оподаткування доходів та/або звільнення від оподаткування окремих видів доходів згідно з нормами чинного законодавства Республіки Польщі, слід звернутися до відповідного державного органу країни, уповноваженого справляти податки.
Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).
Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими Кодексом (п. 13.4 ст. 13 Кодексу).
Пунктом 13.5 статті 13 Кодексу встановлено, що для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.
Така довідка видається нерезидентам - платникам податків виключно за формою та в порядку, затвердженими згідно із законодавством відповідної країни. Так, в Україні форму Довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та Порядок її видачі затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.12.12 р. № 1264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.12 р. за № 2155/22467.
Державним органом Польщі, що має видавати документи, які підтверджують факт отримання доходів та сплату податків на її території нерезидентами, є відповідна податкова установа.
Оскільки в українсько-польських відносинах з 14.08.94 р. є чинним Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, будь-які офіційні документи України та Польщі на територіях договірних сторін повинні прийматися без будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або засвідчення апостилем).
Згідно із законодавством України про мови, зокрема, Конституцією України, Законами України "Про мови в Україні", "Про засади державної мовної політики", державна українська мова є мовою роботи, діловодства і документації в Україні і довідка про суму отриманого доходу та сплаченого податку в Польщі, видана польським державним органом українському резиденту, з метою застосування п. 13.5 ст. 13 Кодексу повинна бути перекладена з мови оригіналу на українську мову, що потребує нотаріального засвідчення правильності такого перекладу згідно із Законом України "Про нотаріат".
Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації (пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).
Разом з тим згідно із пп. 170.11.4 п. 170.11 ст. 170 Кодексу сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку на доходи фізичних осіб, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
Крім того, відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.
Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема, доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. Ставка військового збору - 1,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу. Платниками військового збору є фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.
З метою зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету Державною казначейською службою України відкрито рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 11011000 "Військовий збір".
Інформацію про реквізити рахунків для сплати в розрізі територіально-адміністративних одиниць України оприлюднено на веб-порталі в рубриці "Бюджетні рахунки" (http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).
Також слід зазначити, що нормами розділу ІV Кодексу передбачено, що оподаткування доходів з джерел за межами України здійснюється без врахування понесених витрат.
Щодо порядку заповнення податкової декларації. В Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 02.10.15 р. № 859 (далі - Інструкція), міститься детальний опис порядку оформлення та заповнення такої декларації і додатків до неї. Так, п. 3 р. II Інструкції передбачено, що у податковій декларації та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.
Тобто, якщо у платника податків згідно з вимогами розділу ІV Кодексу виникає обов’язок подання податкової декларації за результатами звітного (податкового) року, то відображенню підлягають всі доходи, отриманні таким платником протягом такого звітного (податкового) року.
Згідно з п. 164.4 ст. 164 Кодексу під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Голова                                                                                        Р. М. Насіров

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/O-nalogooblozhenii-doxoda-poluchennogo-iz-istochnikov-za-predelami-Ukrainy.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!