Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Нюанси обліку витрат орендаря на поліпшення об`єкта операційної оренди

November 2, 2015

ДФС розглянула питання щодо врахування у податковому обліку у складі основних засобів витрат орендаря на поліпшення (ремонт) об'єкта операційної оренди.

Так,затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій від 30.09.03 р. № 561.

У податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів зараховуються як окремий об'єкт групи 9 "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

Що стосується розрахунку амортизації вартості поліпшень об'єкта операційної оренди, що здійснювались до 01.01.15 р., то при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.14 р. відповідно до ст. ст. 144 - 146 та 148 розділу III ПК у редакції, що діяла до 01.01.15 р.

Отже, балансова вартість об'єкта основних засобів, збільшена на суму поліпшень (ремонту) орендованих основних засобів, здійснених до 01.01.15 р. та сформованих станом на 31.12.14 р. за правилами податкового обліку, буде амортизуватись відповідно до положень п. 138.3 ПК у редакції, чинній з 01.01.15 р..

Лист ДФС від 28.10.15 р. № 22778/6/99-95-42-03-15.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!