Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Нюанси використання печаток: роз’яснює Держпідприємництва

November 4, 2014

Держпідприємництва нагадує, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) таких вимог:

- зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;

- особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;

- волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;

- правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;

- правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Враховуючи вищевикладене, а також положення Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу", відповідно до якого обов`язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін, можна зробити висновок, що нескріплення договору печаткою, навіть за наявності домовленості сторін, не тягне за собою його недійсності та не є підставою для його розірвання в односторонньому порядку.

Лист Держпідприємництва від 04.08.14 р. № 6255.

 

Новини за темою:

З сьогоднішнього дня печатки не обов`язкові

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!