Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Нові лікарняно-декретні обмеження

December 4, 2017

Законом від 03.10.17 р. № 2148-VIII унесено зміни до Закону від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105), що передбачають новий механізм розрахунку середньої зарплати для виплати лікарняних і декретних, за якими страховий випадок настав починаючи з 11.10.17 р.

Суть змін
Для наочності порівняємо в табл. 1 дві редакції однієї і тієї самої норми. Так буде зрозуміліше, що саме змінилося.

Таблиця 1

Норма Закону № 1105

До 11.10.17 р.

Із 11.10.17 р.

1

2

Ч. 4. Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону
в таких розмірах:

2) допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище від двократного розміру мінімальної заробітної плати не та менше за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку

2) допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку

Навіщо було внесено зміни
Зміни, унесено до Закону № 1105, урегулювали порядок нарахування лікарняних і декретних особам, у яких за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж становив менше 6 місяців.

Як було до 11.10.17 р.
До 11.10.17 р. для такої ситуації Законом були передбачені такі правила та обмеження.
1. Для лікарняних:
·
розрахунок робили за кожний окремий місяць;
· порівнювали суму фактичної денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках від середньоденної зарплати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, із сумою мінімальної середньоденної зарплати, установленої законом у місяці настання страхового випадку (МЗПсд). Величина МЗПсд визначається таким чином:

МЗПсд = МЗП : 30,44,

де 30,44 – середньомісячна кількість календарних днів (п. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266, далі – Порядок № 1266). На сьогодні МЗПсд = 105,12 грн. (3 200 грн. : 30,44). Після порівняння лікарняні нараховували виходячи з найменшої з двох сум (або з фактичної денної виплати, або з МЗПсд).
При цьому в місяцях тривалістю 31 день (якщо людина прохворіла повний місяць і лікарняні нараховувалися виходячи з МЗПсд) сума за лікарняним виходила більша від установленої межі (розмір МЗП), оскільки 31 > 30,44.
При МЗП = 3 200 грн. виходило:

105,12 грн. х 31 д. = 3 258,72 грн.

Тому «вершок», що дорівнює 58,72 грн., знімали і нараховували лікарняні в сумі 3 200 грн. (підстава – п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 у редакції до 11.10.17 р.).
2. Для декретних:
·
розрахунок робили за кожний окремий місяць;
·
сума декретних виплачується у розмірі 100 % середньої зарплати і не залежить від загального страхового стажу (ст. 26 Закону № 1105);
· фактичну середньоденну зарплату (дохід) порівнювали з нижньою межею, що дорівнює МЗПсд (на сьогодні – 105,12 грн.), і з верхньою межею, що дорівнює 2 МЗПсд (на сьогодні 210,25 грн), у місяці настання страхового випадку. Якщо фактична середньоденна зарплата виявлялася меншою від МЗПсд, то декретні нараховувалися виходячи зі значення МЗПсд; якщо більшою – тоді виходячи зі значення 2 МЗПсд.
При цьому в місяцях тривалістю 28, 29, 30 календарних днів (далі – к. д.) (якщо жінка перебувала в декреті повний місяць і допомога їй нараховувалося виходячи з МЗПсд) сума декретних виявлялася меншою від нижньої межі, що дорівнює одній МЗП:

105,12 грн. х 30 = 3 153,60 грн. (що менше 3 200 грн.).

Для таких випадків Мінсоцполітики неодноразово рекомендувало «дотягувати» мінімальний розмір декретних до рівня МЗП (див., наприклад, лист від 23.06.16 р. № 215/18/99-16). Завважимо, що Фонд соцстрахування був проти такого підходу (див. лист від 01.09.17 р. № 5.1-27-241, далі – Лист № 241).
Разом з тим у повних місяцях відпустки по вагітності та пологах тривалістю 31 к. д. сума декретних, розрахована виходячи зі значення 2 МЗПсд, перевищувала встановлену верхню межу:

210,25 грн. х 31 до. д. = 6 517,75 грн.

Це більше, ніж 6 400 грн. (3 200 грн. х 2), оскільки 31 > 30,44.
У цьому випадку «вершок» 117,75 грн. – знімали і декретні нараховували в сумі 6 400 грн.

Як стало з 11.10.17 р.
Після внесення змін до Закону № 1105 діють інші правила й обмеження.
1. За лікарняними
Якщо розрахунок здійснюється виходячи з МЗПсд, то загальна сума лікарняних дорівнює результату множення МЗПсд на кількість днів хвороби, які підлягають оплаті. Окремо за кожний місяць тепер не порівнюємо нараховані лікарняні з МЗП! Якщо працівник прохворів повний місяць тривалістю 31 к. д., то сума лікарняних буде більша від МЗП, але вершок знімати тепер не треба (нова редакція п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).
Важливий момент: якщо працівник хворів неповний місяць, тривалість якого 31 к. д., то сума лікарняних, розрахована виходячи з МЗПсд, завжди буде менша від МЗП. Тому вона входить до розрахунку лікарняного повністю (і за старими правилами, і за новими).
2. За декретними
Якщо розрахунок здійснюється виходячи з МЗПсд, то більше немає підстав «дотягувати» їх суму до МЗП або знімати вершок над верхньою межею в 2 МЗП (нова редакція п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105). Крім того, як і в ситуації з лікарняними, суму декретних помісячно не треба порівнювати з 2 МЗП! Тобто для зручності можемо відразу розрахувати граничні значення і стежити, щоб нараховані декретні туди вписувалися:
· мінімальне значення:

105,12 грн. х 126 к. д. = 13 245,12 грн.

Верхня межа:

210,25 грн. х 126 к. д. = 26 491,50 грн.

До речі, нагадаємо, що допомога по вагітності та пологах включається до бази для нарахування ЄСВ (абзац другий п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI, далі – Закон № 2464). Сума ЄСВ, яку роботодавець сплачує за працівницю-декретницю, у загальному випадку не може бути менша від мінімального страхового внеску, що дорівнює добутку МЗП на 22 % (ч. 5 ст. 8 Закону № 2464), що становить на сьогодні 704 грн. Виняток: сумісники та інваліди, для яких Законом установлено інші правила.
Висновок. Як бачите, розрахунки стали простішими. Крім того, вирішено спір між Мінсоцполітики і Фондом соцстраху з приводу застосування лікарняно-декретних обмежень.
Що стосується періоду, коли декретні нараховувалися по-старому, завважимо таке.
Ми навели вище норму ст. 19 Закону № 1105 у тому вигляді, у якому вона була до останніх змін. У ній сказано, що коли декретні, розраховані виходячи з МЗП, у розмірі на місяць виявляться нижчими від МЗП, то їх необхідно донараховувати до рівня МЗП. Такий самий механізм передбачено і п. 29 Порядку № 1266 (на сьогодні до нього не внесені зміни). Цієї ж позиції, заснованої на прямих нормах Закону № 1105, і дотримується Мінсоцполітики, чого не скажеш про Фонд соціального страхування (далі – Фонд). Проте, по-перше, Фонд не належить до тих органів, які уповноважені роз'яснювати застосування на практиці вимог Порядку № 1266. А, по-друге, статус листа Фонду не може бути вищим, ніж статус самого Порядку № 1266.
Проте Фонд таким чином висловив свою позицію, яка, як правило, дотримується під час перевірок роботодавців. І дії роботодавця, які не збігаються з рекомендаціями Листа № 241, можуть бути розцінені Фондом як порушення законодавства (хоча це не так).
У такій ситуації кожен роботодавець повинен для себе вирішити, які саме вимоги він дотримуватиме. І якщо вибере Порядок № 1266, то повинен бути готовим до оскарження результатів перевірки, проведеної Фондом (якщо висновки акта збігаються з висновками з Листа № 241). Тут головне пам'ятати, що роз'яснення – це не закон. І якщо ви скористалися рекомендаціями Мінсоцполітики, а Фонд наполягає на своїй думці, наведіть вищезгадані аргументи на свій захист.

Приклади нарахування лікарняних і декретних по-старому і по-новому див. у «БАЛАНС», 2017, № 96.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!