Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Нова форма акта про результати перевірки платника податків

November 26, 2015

Мінфін затвердив:

- форму акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й);

- Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й).

Так, у разі встановлення під час перевірки порушень норм податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) складається акт про результати перевірки, а у разі відсутності порушень - довідка про результати перевірки.

Акт (довідка) про результати перевірки повинен (повинна) бути складений(а) на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

Титульний аркуш акта (довідки) про результати перевірки друкується на номерному бланку контролюючого органу для складання актів документальних перевірок.

В акті (довідці) про результати перевірки не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

У разі необхідності використання в акті (довідці) про результати перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні вони зазначаються повністю з одночасним наведенням у дужках їх скорочень, абревіатур, які будуть використовуватись далі в тексті.

Усі вартісні показники відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в інвалюті, підлягають відображенню в акті (довідці) про результати перевірки з одночасним зазначенням їх еквіваленту в національній валюті за офіційним курсом гривні до інвалют, встановленим НБУ на дату проведення фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено законом.

Інформація, що міститься в акті (довідці) про результати перевірки, не підлягає розголошенню посадовими особами контролюючих органів, а також передаванню до інших органів, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Крім цього, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міндоходів від 24.12.13 р. № 843 "Про затвердження форми акта (довідки) про результати проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення".

Наказ Мінфіну від 21.10.15 р. № 912 набуде чинності з дня офіційного опублікування. Готується до опублікування в „Офіційному віснику України” від 04.12.15 р. № 94.

[d2716]

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!