Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Нові правила організації діловодства та архівного зберігання документів

July 21, 2015

Затверджено нові Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила). Вони встановлюють єдині вимоги до створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання на підприємствах усіх форм власності. Правила є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма підприємствами.
Згідно з цими Правилами організація діловодства на підприємствах покладається на самостійні структурні підрозділи з діловодства, загальні відділи, канцелярії тощо або особу, відповідальну за діловодство в підприємстві, – секретаря, діловода, а організація діловодства в структурних підрозділах підприємств – на спеціально призначену для цього особу, у посадовій інструкції якої зазначаються ці обов’язки, її права та відповідальність. На малочисельних підприємствах призначається особа, відповідальна за ведення архіву.
Порядок документообігу на підприємстві регламентується інструкцією з діловодства, регламентами роботи з документами, положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями. Граничні строки тимчасового зберігання документів в архіві підприємства залишилися без змін, проте тепер чітко встановлено, що документи сільськогосподарських підприємств зберігаються в їх архіві 5 років. Із закінченням строків зберігання документи, віднесені до Національного архівного фонду, передаються на постійне зберігання до державних та інших архівних установ.
Як передбачено Правилами, строки зберігання конкретних документів можуть бути змінені за погодженням із відповідною державною архівною установою, архівним відділом міської ради. Продовження таких строків допускається за потреби користування документами зі службовою метою, у разі неможливості прийняти документи на зберігання до державної архівної установи, архівного відділу міської ради.

Наказ Мін’юсту від 18.06.15 р. № 1000/5 набув чинності з 10.07.15 р. («Офіційний вісник України» від 10.07.15 р. № 52).

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!