Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

ПДВ-наслідки інвентаризації в запитаннях і відповідях

October 2, 2015

Під час проведення інвентаризації часто виявляється нестача тих чи інших матеріальних цінностей через їх псування, знищення, викрадення тощо. Зазвичай такі цінності підлягають списанню. Про те, які наслідки з ПДВ виникають унаслідок такого списання, ми неодноразово писали на сторінках «БАЛАНС-АГРО». Щоб нагадати про них, пропонуємо до вашої уваги бліцвідповіді на запитання, які були опубліковані в «БАЛАНС-АГРО» протягом 2013–2015 років (деякі відповіді відкориговано з урахуванням податкових змін, що відбулися в законодавстві станом на сьогодні).


п/п

Запитання

Відповідь

Номер «БАЛАНС-АГРО»

1

2

3

4

1

Сільгосппідприємством-спецрежимником виявлено, що частина власно виробленої сільгосппродукції, яка зберігалася на складі, зіпсована. Які наслідки з ПДВ?

Зіпсовану продукцію сільгосппідприємство вже не зможе використати в господарській діяльності. Це означає, що товари (послуги), придбані для її виробництва, вважаються використаними в негосподарській діяльності.

Згідно з пп. «г» п. 198.5 Податкового кодексу (далі – ПК) у податковому періоді, коли відбувається списання зіпсованої продукції, слід нарахувати податкові зобов’язання та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) зведену податкову накладну. Податкові зобов’язання визначаються лише щодо тих товарів (послуг), використаних у виробництві списаної сільгосппродукції, щодо яких формувався податковий кредит. Сільгосппідприємства-спецрежимники відображають таку зведену податкову накладну у спецрежимній декларації з ПДВ

2014,
№ 38

2

Виявлено нестачу власновиробленої сільгосппродукції на складі. Комірник компенсує суму нестачі. Які наслідки з ПДВ?

При списанні нестачі власновиробленої сільгосппродукццї у сільгосппідприємства-спецрежимника виникають такі самі наслідки, як описано у відповіді на запитання 1.

Що стосується отримання компенсації від особи, визнаної винною в нестачі сільгосппродукції, то така операція не є об’єктом обкладення ПДВ, оскільки відсутня операція з постачання.

2013,
№ 17-18

5

Викрадено ОЗ. Чи нараховувати зобов’язання з ПДВ?

Згідно з абзацом другим п. 189.9 ПК податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються, якщо, зокрема, ОЗ ліквідуються без згоди платника податку, у т. ч. у разі їх викрадення, що підтверджується відповідно до законодавства.

Отже, ПДВ на залишкову вартість викрадених ОЗ не нараховується в разі наявності документа, що підтверджує факт крадіжки. Це може бути довідка (витяг з реєстру розслідувань), видана відповідним правоохоронним органом

2013,
№ 42

7

Під час інвентаризації виявлено, що частина інвентарної тари, що обліковується на балансі сільгосппідприємства, стала непридатною до подальшого використання. Які наслідки з ПДВ матиме списання такої тари?

Якщо інвентарна тара обліковується як ОЗ, то при її списанні слід керуватися нормою п. 189.9 ПК. Так, податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються, зокрема, у разі якщо платник податку подає до органу ДФС відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення ОЗ, унаслідок чого вони не можуть використовуватись за первісним призначенням. Такими документами можуть бути акти на списання ОЗ, а також висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання в майбутньому цих засобів за первісним призначенням.

Якщо інвентарна тара обліковувалась як малоцінний необоротний матеріальний актив (далі – МНМА), то в разі його списання наслідки з ПДВ не виникатимуть. Адже для МНМА строк використання не встановлено, і в разі списання такого активу він вважається використаним у господарській діяльності (якщо, звичайно, факт такого використання документально підтверджено)

2013,
№ 19

8

Сільгосппідприємство здійснило передоплату за товар, отримало від продавця податкову накладну та відобразило її в спецрежимній декларації з ПДВ. У зв’язку із закінченням терміну позовної давності ця заборгованість списується. Чи потрібно коригувати податковий кредит?

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів із банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання ним товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

У наведеній ситуації при перерахуванні коштів за товар сільгосппідприємство цілком правомірно скористалося правом на податковий кредит. Однак товар не було отримано і, відповідно, – не використано в сільгоспдіяльності. Тому в періоді визнання заборгованості безнадійною сільгосппідприємство повинне відкоригувати податковий кредит шляхом нарахування податкового зобов’язання з ПДВ (умовний продаж) щодо такого товару на суму, яку раніше було включено до податкового кредиту. Відобразити таке нарахування слід у спецрежимній декларації з ПДВ

2013,
№ 6

9

Продавець відвантажив товари покупцеві, але оплату не отримав. Чи потрібно продавцю коригувати податкові зобов'язання з ПДВ при списанні дебіторської заборгованості?

Ні, не потрібно. Операція з постачання товарів на митній території України є об'єктом обкладення ПДВ. Податкові зобов'язання з ПДВ виникли в продавця на дату відвантаження товару. На момент списання безнадійної дебіторської заборгованості сума цих податкових зобов'язань не коригується, оскільки постачання товару відбулося. Тобто в постачальника немає підстав для коригування ПДВ

2015,
№ 21

Більше запитань і відповідей див. у журналі „БАЛАНС-АГРО” від 05.10.15 р. № 37.

Новини за темою:

Як проводити інвентаризацію у зоні АТО: роз’яснює Мінфін

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!