Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Податок на прибуток для сільгосппідприємств у запитаннях та відповідях

July 13, 2016

Для кого ця стаття: для сільгосппідприємств – платників податку на прибуток, які звітуватимуть з цього податку за період із 01.07.15 р. до 30.06.16. р.

Як перейти на звичайний річний період зі сплати податку на прибуток тим сільгосппідприємствам, які в попередніх роках застосовували сільгоспперіод?
Сільгосппідприємство, яке останній раз подавало декларацію з податку на прибуток за період із 01.07.14 р. до 30.06.15 р., могло б перейти на загальний період звітування з цього податку уже з 01.01.16 р., якби воно відзвітувало за період із 01.07.15 р. до 31.12.15 р. в установлені для звітування за 2015 рік терміни (до 29.02.16 р.).
Ті сільгосппідприємства, які не відзвітували за вищевказаний період, зможуть перейти на загальний річний період лише з 01.01.17 р. Для цього вони повинні будуть спочатку відзвітувати за період із 01.07.15 р. до 30.06.16 р., а потім (у 2017 році) – за період з 01.07.16 р. до 31.12.16 р.

Чи сплачують сільгосппідприємства авансові внески з податку на прибуток?
Ні, не сплачують, оскільки щомісячні авансові внески з податку на прибуток з 01.01.16 р. скасовано. Єдиний випадок, коли сільгосппідприємства повинні сплачувати авансовий внесок із цього податку, – виплата дивідендів (п. 57.11 ПК). Однак авансовий внесок не справляється, якщо дивіденди виплачуються (пп. 57.11.3 ПК):
• на користь власників корпоративних прав материнської компанії в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;
• платником податку на прибуток, прибуток якого звільнено від оподаткування відповідно до положень ПК, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в період, за який виплачуються дивіденди;
• фізичним особам.
Сума сплачених авансових внесків із податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Деякі особливості обчислення податку на прибуток у поточному році?
Згідно з пп. 134.1.1 ПК об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку) на різниці, що виникають відповідно до положень розд. III ПК. При цьому фінансовий результат до оподаткування визначається на підставі Звіту про фінансові результати (форма № 2), складеного відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.
Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн., об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Про прийняте рішення не коригувати бухгалтерський фінрезультат до оподаткування платник податку має зазначити в податковій звітності.
Для підприємств із обсягом доходу понад 20 млн грн. на рік основою для обчислення податку на прибуток буде фінансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами бухобліку і відкоригований на податкові різниці, що виникають, зокрема:
• при амортизації необоротних активів (ст. 138 ПК), оскільки амортизація основних засобів для цілей оподаткування обчислюється за правилами п. 138.3 ПК, а не за правилами бухобліку;
• при формуванні резервів (ст. 139 ПК), а саме для обчислення суми податку на прибуток ураховуються лише резерви на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, а також резерви, визначені п. 139.2–139.3 ПК, зокрема резерв сумнівних боргів;
• при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 ПК);
• при здійсненні операцій із цінними паперами, інвестиційною нерухомістю та біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю (п. 141.2 ПК);
• з інших причин (інші різниці) (п. 140.5 ПК).
Яка ставка податку застосовується для оподаткування прибутку, отриманого в період із 01.07.15 р. до 30.06.16 р.?
Згідно з чинною на сьогодні нормою п. 136.1 ПК базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18 % від об’єкта оподаткування. Такою вона була й минулого (2015) року. Отже, прибуток, обчислений за період з 01.07.15 р. до 30.06.16 р., оподатковуватиметься за єдиною ставкою – 18 %.

За якою формою декларації з податку на прибуток звітувати в поточному році?
На сьогодні діючою є форма декларації з податку на прибуток, затверджена наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897. Вона набула чинності з 01.12.15 р. і мала б застосовуватись для звітування (згідно з п. 46.6 ПК) лише з наступного податкового періоду, тобто з 2016 року.
Однак, ураховуючи, що з 01.01.15 р. кардинально змінилися підходи до визначення об’єкта обкладення податком на прибуток і старі форми декларацій із цього податку не давали можливості визначити такий об’єкт, ДФС рекомендувала за 2015 рік також звітувати за новою формою, затвердженою вищевказаним наказом (листи ДФС від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 та від 18.01.16 р. № 1626/7/99-99-19-02-02-17).
Отже, у поточному році сільгосппідприємства (чи не вперше за багато попередніх років) можуть скласти єдину декларацію з податку на прибуток (за вищезазначеною формулою) за весь період – з 01.07.15 р. до 30.06.16. р.

Відповіді на інші питання див. у "Баланс-Агро" № 27, який виходить з друку 18.07.16 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!