Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Місце відображення в Книзі обліку доходів та витрат амортизаційних відрахувань

18 жовтня 2017 р.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) визначено ст. 177 ПК.
Пунктом 177.4 ПК визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізособою-підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування.
Згідно з пп. 177.4.6 ПК ФОП на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів (далі – ОЗ, НМА); витрати на самостійне виготовлення ОЗ.
Розрахунок амортизації ОЗ та НМА здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта ОЗ та НМА, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта ОЗ та НМА (пп. 177.4.7 ПК).
Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом (пп. 177.4.8 ПК).
Відповідно до пп. 177.4.9 ПК амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ та НМА, самостійно установленого фізособою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта ОЗ та НМА:
• група 1 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом, – 15 років;
• група 2 – будівлі, споруди, передавальні пристрої – 10 років;
• група 3 – машини, обладнання, тварини, багаторічні – 5 років;
• група 4 – нематеріальні активи – відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки.
Дія пп. 177.4.9 ПК поширюється виключно на об’єкти ОЗ та НМА, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджені документально.
Тобто амортизація нараховується з місяця, що настає за місяцем введення обладнання в експлуатацію.
У графі 8 Книги обліку доходів і витрат «Інші витрати, пов’язані з отриманням доходу» ФОП відображає суму фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які повинні бути документально підтверджені.
Ураховуючи викладене, ФОП на загальній системі оподаткування щомісячно нараховує та відображає амортизаційні відрахування в графі 8 Книги.

ДФС у Тернопільській області.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!