Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Код УКТЗЕД і код послуг у податковій накладній

20 квітня 2017 р.

У консультації розглянемо, у яких випадках потрібно, а в яких не потрібно вказувати коди в податковій накладній (далі – ПН), як визначити коди в окремих ситуаціях.

У якому порядку вказувати коди в ПН
Код УКТЗЕД указується в ПН (п. 201.1 ПК, пп. 2 п. 16 Порядку № 1307):
• суцільним порядком без розділових знаків;
• у повному обсязі, тобто на рівні товарної підкатегорії (10 цифр) обов'язково наводиться при постачаннях підакцизних та імпортних товарів;
• у неповному обсязі, але не менш ніж на рівні товарної позиції (перші 4 цифри) при постачаннях українських товарів. Важливо! Якщо при постачанні українських товарів код УКТЗЕД зазначено з більшою кількістю цифр (6, 8, 10), це не є помилкою, оскільки згідно з пп. «і» п. 201.1 ПК платник ПДВ для таких товарів може (але не зобов'язаний) указати код УКТЗЕД із 4 цифр;
• на рівні 5 цифр, якщо це умовний код, установлений ДФС.
Код послуг указується в ПН (п. 201.1 ПК, пп. 2 п. 16 Порядку № 1307):
• із крапками, тобто так, як він наводиться в Класифікаторі ДК 016:2010;
• у кількості не менше 4 цифр (тобто на рівні класу). При цьому не вважаються помилкою і більш повні коди, що містять 6, 8, 10 цифр.

Коли коди вказувати не потрібно
Коди УКТЗЕД і коди послуг не вказуються в таких ПН і, відповідно, у розрахунках коригування (далі – РК) до них (пп. 9 п. 16 Порядку № 1307):
• у зведених ПН з умовним ІПН «6000000000000» і типами причин «04», «08», «09», «10», «13». Нагадаємо, такі ПН виписуються при нарахуванні податкових зобов'язань згідно з п. 198.5, 199.1 ПК, а також у випадку нарахування податкових зобов'язань при анулюванні ПДВ-реєстрації згідно з п. 184.7 ПК;
• ПН із типом причини «15» (як у звичайних, так і у зведених). Такі ПН складаються для донарахування податкових зобов'язань згідно з п. 188.1 ПК (якщо фактична ціна продажу товарів (послуг), необоротних активів нижча від бази оподаткування);
• ПН, які оператор оформляє інвестору в рамках виконання багатосторонньої угоди про поділ продукції згідно з пп. «а» п. 337.4 ПК.
В усіх інших випадках при складанні ПН і РК до них слід указувати коди УКТЗЕД або коди послуг.

Де можна знайти коди
Для визначення коду УКТЗЕД слід скористатися:
1. Законом № 584. Цей документ містить розділи, у яких зазначено групи товарів. Важливо! Кожний розділ і група описують товари, які не включаються в цей розділ або групу, із зазначенням кодів, до яких вони відносяться. Тому при визначенні кодів треба уважно вивчити опис розділів і груп.
Також потрібно ознайомитися із правилами інтерпретації кодів УКТЗЕД, наведеними в розділі «Митний тариф», особливо якщо треба визначити код багатокомпонентної суміші або комплекту товарів.
2. Поясненнями до УКТЗЕД, затвердженими Наказом № 401 (далі – Пояснення № 401). Вони розміщені на офіційному сайті ДФС і містять більш докладний опис товарів у групах.
3. Методичними рекомендаціями щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД, затвердженими Листом № 6983. У них, зокрема, роз'яснюється, як визначити код УКТЗЕД для багатокомпонентних сумішей.
4. Переліком умовних кодів УКТЗЕД, розміщеним на офіційному сайті ДФС. До нього включено в основному умовні коди для об'єктів нерухомості, а також код для програмної продукції.
Для визначення коду послуг слід скористатися:
1. Класифікатором ДК 016:2010. Він поділений на секції з найменуваннями продукції та послуг. Зазначимо, що, на відміну від Закону № 584, секції Класифікатора не містять описів товарів, які до нього включені.
2. Методологічними основами та поясненнями до позицій КВЕД, затвердженими Наказом № 396 (далі – Методоснови).
Зазначимо, що послуга в Класифікаторі ДК 016:2010 – це результат окремого виду економічної діяльності згідно із КВЕД. Тобто кожній групі видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях «секція – клас» відповідає група (одна або декілька) продукції (послуги), яка є результатом такої діяльності. Методоснови досить докладно описують види послуг, які включені в розділи та секції.
Код КВЕД і пояснення можна знайти на сайті: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/01/KVED10_01.html. Тому для визначення коду послуги спочатку можна перевірити опис свого коду КВЕД, а потім знайти такий же клас у Класифікаторі ДК 016:2010.

Особливості визначення кодів у деяких ситуаціях, а також що загрожує за помилку в кодах див. консультацію у Практичному керівництві № 8 "ПДВ-нововведення: застосовуємо на практиці".

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!