Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Казначейський контроль за дотриманням бюджетного законодавства

5 червня 2015 р.

Органи Казначейства здійснюють контроль за дотриманням вимог щодо ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, а також порядку та строків відкриття (закриття) рахунків в органах Казначейства.
Бухгалтерський облік усіх операцій, пов’язаних із виконанням державного та місцевих бюджетів, здійснюється органами Казначейства із дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів Мінфіну. Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, установленому Мінфіном.
Слід зазначити, що всі операції, які здійснюються органами Казначейства, відображаються в бухгалтерському обліку й відповідним чином ними контролюються. При цьому всі надходження бюджету та витрати бюджету:
·          обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається в бюджетних призначеннях взаємозалік цих показників;
·          мають відображатися на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Усі бухгалтерські записи мають підтверджуватися документально;
·          записуються в тому бюджетному періоді, у якому вони здійснені.
Органи Казначейства в повному обсязі контролюють дотримання вимог щодо відкриття та закриття рахунків.
При складанні фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів органи Казначейства контролюють:
·          достовірність даних, включених до звітів про виконання державного (місцевого) бюджету, річного звіту про виконання закону про держбюджет (рішення про місцевий бюджет), а також дотримання порядку та строків подання таких звітів;
·          дотримання встановлених вимог щодо складання звітності про виконання бюджетів;
·          дотримання встановлених порядку та строків подання фінансової та бюджетної звітності бюд­жетних установ, а також подання такої звітності в повному обсязі;
·          відповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності бюджетних установ, аналогічним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства.
Окремо слід зупинитися на нормах ст. 58 БК, згідно з якими звітність про виконання держбюджету (кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність. Фінансова звітність складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами Мінфіну. Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації. Форми бюджетної звітності бюджетних установ і органів Казначейства та порядок їх заповнення встановлюються Мінфіном. У ст. 58 БК також визначено, що зведення, складання та подання звітності про виконання Держбюджету здійснюються Казначейством України, яке забезпечує достовірність інформації про його виконання.
Органи Казначейства відповідно до вимог ст. 80 БК складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами.
Що стосується фінансової звітності, то Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» затверджено форми таких звітів, як Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал. Вони складатимуться починаючи із 2016 року всіма суб’єктами державного сектора: Казначейством, розпорядниками бюджетних коштів, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування.
Наразі форми фінансової та бюджетної звітності щодо виконання зведеного та державного бюджетів затверджено наказом Мінфіну від 28.12.11 р. № 1774, щодо виконання місцевих бюджетів – наказом Мінфіну від 30.01.12 р. № 60, а форми звітності розпорядників бюджетних коштів – наказом Мінфіну від 24.01.12. р. № 44.
Звертаємо увагу на одну з найважливіших контрольних функцій Казначейства – контроль за відповідністю даних звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів аналогічним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства. Факт здійснення такої перевірки підтверджується візами відповідного органу Казначейства, засвідченими підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм та додатків до пояснювальної записки. Такі візи свідчать про те, що звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена із дотриманням вимог законодавства й підлягає консолідації у зведеній звітності розпорядників бюджетних коштів.

Більш докладну консультацію див. у журналі „БАЛАНС-БЮДЖЕТ” від 08.06.15 р. № 23.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!