Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як впливає зміна у поточному бюджетному році вартісної межі необоротних активів на застосування КЕКВ при здійсненні платежів?

22 липня 2016 р.

Із 10 травня цього року згідно з наказом Мінфіну від 28.03.16 р. № 394 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів» (далі – Наказ № 394) вартісний критерій віднесення до необоротних активів підвищено з 2 500 до 6 000 грн., а для сценічно-постановочних об’єктів – з 5 000 до 6 000 грн. Як наслідок, виник дисонанс між КЕКВ, за якими заплановані видатки, та КЕКВ, за яким мають проводитися платежі після 10.05.16 р. Чи можна здійснювати видатки на придбання необоротних активів за тими КЕКВ, за якими вони були заплановані на 2016 рік?

Бюджетні установи у розрахунках до кошторису на 2016 рік, які є його невід’ємною частиною, передбачали придбання необоротних активів за капітальними видатками за умови, що їх первісна вартість перевищуватиме 2 500 грн. (без урахування ПДВ). Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333, такі видатки планувалися і затверджувалися за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». За цим же кодом за ними реєструвалися в органах Казначейства юридичні та фінансові зобов’язання.
У зв’язку із вищезазначеними змінами у бухгалтерів бюджетних установ та представників контролюючих органів виникли запитання щодо необхідності внесення змін до розрахунків та кошторису, змін КЕКВ 3110 на КЕКВ 2210 із усіма наслідками (поправки до кошторису, перереєстрація бюджетних зобов’язань тощо). Відповіді на них можно знайти у НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок».
У цьому випадку варто нагадати визначення облікової оцінки, наведене у п. 3 розд. 1 даного стандарту. Це – попередня оцінка, яка використовується з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.
Інформація про вплив змін в обліковій оцінці, розкрита у п. 3 розд. II НП(С)БОДС 125, дає можливість усім учасникам цього процесу зробити однозначнй висновок про те, що наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї самої статті фінансової звітності, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки.
Підтверджують цей висновок про відображення у бюджетному періоді господарських операцій, за якими змінюється облікова оцінка, також норми бюджетного законодавства, а саме принципи, визначені, зокрема, у п. 1, 5 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу, щодо єдності порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також обґрунтованості (розрахунки витрат бюджету здійснюються відповідно до затверджених методик та правил).
З огляду на те, що правила і методики бюджетного процесу не змінювалися, платежі мають здійснюватися за єдиними правилами, що діяли при плануванні, обліку зобов’язань, складанні звітності тощо.

Джерело: "Баланс-Бюджет" № 30, який виходить з друку 25.07.16 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!